‘Ondanks ongemak met elkaar aan tafel blijven’

In Tilburg werken de gemeente, Enexis, Brabant Water en KPN Netwerk gezamenlijk aan een grootschalige ondergrondse verbouwing van de binnenstad. De samenwerking is verankerd in 013Infra.

Kennis van tunnelveiligheid voor iedereen

Het COB start in mei met een nieuwe korte cursus Tunnelveiligheid. Deze cursus heeft een modulaire opzet, met verdiepingsmogelijkheden. Op 12 mei 2022 volgen de eerste cursisten de basismodule.

Hoe vervang je een tunnelbak vol water met een doorgaande weg eronder?

Te diep voor damwanden, te krap voor diepwanden, bodeminjecties zijn te risicovol. Dus wordt het oude Ringvaartaquaduct vol water gesloopt en de nieuwe onder water gebouwd.

Gevarieerd leesvoer: deliverables 2021

De oplevering van de voortgangsrapportage eind december 2021 betekende ook de oplevering van véél deliverables. Veel digitalisering, maar ook gedragsanalyses, technische onderzoeken en ruimtelijke ordening.

Parametrisch ontwerp van warmtenetten

De warmtetransitie vergt inzicht in de haalbaarheid en uitvoeringsaspecten van warmtenetten. Heijmans en The People Group hebben daarvoor een eerste versie van een datagedreven softwareoplossing ontwikkeld.

DIALOOG • Onderling vertrouwen sleutel tot succes

Het derde en laatste boek van het kennistraject Gaasperdammertunnel is gepresenteerd. Projectmanager Frans de Kock van Rijkswaterstaat en IXAS-projectdirecteur Pieter Teeuw blikken terug op de geleerde lessen.

Nieuwe versie maatregelencatalogus Energiereductie tunnels

Het COB heeft de maatregelencatalogus Energiereductie tunnels geactualiseerd. De meest actuele inzichten en besparingsmogelijkheden zijn verwerkt en er is extra informatie opgenomen over onder meer de bediening van installaties.

Schreudersstudieprijswinnaars 2020-2021

Na een jaar uitstel als gevolg van corona zijn op 25 november 2025 de Schreudersstudieprijzen uitgereikt. De jury koos voor liefst drie winnaars én een eervolle vermelding. Zij ontvingen respectievelijk 2.500 en 500 euro aan prijzengeld.

De visie van … Rudi Zoet

Bij de noodzakelijke investeringsbehoefte voor kabel- en leidinginfrastructuur verbleken de bouwkosten van grote infrastructurele projecten (HSL-Zuid, Betuweroute, Noord/Zuidlijn). Er is (veel) werk aan de winkel, maar de potentiële baten zijn enorm.

Hoogwaardige 3D-modellen als basis voor tunnelrenovaties

Movares bouwt ‘digital twins’ samen met GeoNext en Grondradar voor vijf Zuid-Hollandse tunnels die moeten worden gerenoveerd. Eerst is een pilot uitgevoerd in de langzaamverkeerbuis van de Beneluxtunnel.

Argumentatiemodel voor samenwerking in kabels- en leidingenprojecten

De drie disciplines – techniek, instituties en economie – zijn onlosmakelijk verbonden. Aad Correljé gebruikt een model om de relaties en afhankelijkheden tussen de drie disciplines zichtbaar te maken.

WOII-bom onder bebouwing leidt tot grootschalige ruimingsoperatie

Onder Claes de Vrieselaan in Rotterdam ligt een blindganger, een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, die niet tot ontploffing is gekomen. Om het projectiel te kunnen ruimen moeten drie panden worden afgebroken.

Transitie naar circulaire tunnels vereist inzet van totale keten

Er ligt een plan voor het uitvoeren van een aantal praktijkprojecten en het opstellen van de maatregelencatalogus Circulaire tunnels. Maya Sule, Laurens de Vrijer en Gioffry Maduro vertellen over de route.

Thermische blootstelling van betonnen tunnels bij brand

Hoe representatief is de RWS-brandkromme voor tunnels met onbeschermd beton? Vanuit het perspectief van fire safety engineering (FSE) is de thermische belasting door brand op betonnen tunnels nader onderzocht.