Derde ondergrondse fietsenstalling bij station Delft geopend

Op station Delft is vrijdag 4 september 2020 een nieuwe fietsenstalling geopend. Met deze derde ondergrondse stalling komt het aantal fietsparkeerplekken op 10.000.

De nieuwe stalling biedt plek aan 2400 fietsen. De ingang bevindt zich tussen de twee bestaande stallingen, die in 2015 en 2017 openden. Deze zijn onderling met elkaar verbonden, en liggen boven het spoor waardoor reizigers binnen vijf minuten op het perron staan. Op de stalling is het multifunctionele gebouw Antoni in aanbouw.
>> Lees meer

Tweede tunnelbuis RijnlandRoute gereed

Na 3,5 maanden boren – een maand korter dan gepland – kwam tunnelboormachine Gaia op 1 september 2020 weer boven. Hiermee is ook de tweede tunnelbuis in de RijnlandRoute klaar om ingericht te worden.

De tunnelboormachine legde een traject af van 2.250 meter, vanaf het startpunt bij de A4 tot aan het eindpunt bij de Leidse wijk Stevenshof (A44). Het graafwiel met een diameter van 11 meter en de volgwagens van 100 meter lang worden in de komende weken gedemonteerd en over de weg afgevoerd. Dan begint de afbouw van de tweede tunnelbuis; met de afbouw van de eerste is in mei al gestart.
>> Lees meer

Bouw Rottemerentunnel loopt vertraging op

Het plaatsen van damwanden voor de tunnel in nieuwe verbindingsweg A16/A13 raakt woningen aan de Rottekade harder dan verwacht. Het werk is voorlopig stilgelegd.

Met de gekozen geluids- en trillingsarme methode blijken de damwanden niet diep genoeg de grond in te gaan. Het gebruik van heimachines levert echter veel risico op. “Niet alleen de fundering, maar ook de gevels van deze huizen verkeren in slechte staat’’, licht Rijkswaterstaat toe. Uit extra onderzoek is gebleken dat de eerder al aangebrachte verstevigingen aan de kadewoningen nu niet meer voldoende zijn. “Er zijn extra verstevigingsmaatregelen nodig voor drie woningen.”
>> Lees meer

Peiling 3TO-depot

Een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen zou een mooie stap zijn richting een circulaire tunnelsector. Het COB-netwerk is een verkenning gestart naar de wenselijkheid van een dergelijke oplossing. Dit rapport bevat de resultaten van een eerste enquête en platformsessie.

Na advies te hebben ingewonnen bij een bestaand uitwisselplatform voor materialen, is er een online enquête uitgestuurd naar de relaties van het COB. De resultaten laten zien dat de sector overwegend positief aankijkt tegen een 3TO-depot. Er zijn echter ook belemmeringen genoemd. Op de (digitale) bijeenkomst van het platform Duurzaamheid op 12 juni 2020 zijn de enquêteresultaten gepresenteerd en is nader ingegaan op de belemmeringen. Hieruit zijn handvatten voortgekomen voor het verdere traject.

>> Naar rapport op de kennisbank

Nieuwe revisie brandtestprocedure

Rijkswaterstaat en Efectis hebben samengewerkt aan een revisie van wat bekend staat als de RWS-procedure voor tunnels.

Fire testing procedure for tunnel lining and other tunnel components beschrijft  de testprocedure zoals deze vanaf 2020 toegepast zal worden. Nieuw in deze versie zijn onder meer werkwijzes voor het testen van vluchtdeuren en voegen, en voor het on-sitetesten met een mobiele oven.
>> Naar rapport op de kennisbank

Engelstalige COB-rapporten voor SHA

Voor het uitvoeren van een structural health analyse(SHA) zijn diverse instrumenten ontwikkeld. Deze publicaties zijn nu ook in het Engels beschikbaar.

Het gaat om vijf rapporten: Werkwijzer SHA, Ken  je tunnel, Risico’s in kaart, Duurzaamheid in kaart en Raakvlakkenoverzicht civiel-TTI. Meer Engelstalige informatie is te vinden via www.cob.nl/english. De rapporten staan op de kennisbank.

Wijkentour warmtetransitie

Ga mee op bezoek in Sliedrecht of Zoetermeer en hoor uit de eerste hand hoe de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties wordt gemaakt.

Tijdens het wijkbezoek wordt allereerst de wijkaanpak en de organisatie van het proces met de betrokken partijen toegelicht. Vervolgens bezoekt u gezamenlijk een op locatie gerealiseerd verduurzamingsproject, waar u kennismaakt met het beoogde resultaat van de wijkaanpak (het aardgasvrij maken van de woningvoorraad) en de kwaliteit van de gerealiseerde verduurzamingsingrepen met eigen ogen kunt zien.

Sliedrecht 8 okt. 2020, Zoetermeer 5 nov.2020 • www.platform31.nl

Symposium Bodem Breed

De organisatie van Bodem Breed heeft besloten de uitdaging aan te gaan en het evenement voor en door bodemprofessionals op locatie te organiseren.

Dit jaar staat de rol van bodem onder maatschappelijke opgaven centraal op het symposium. Vele maatschappelijke opgaven zijn niet zonder een vitale bodem te realiseren. Samenwerking, het inzetten van bodemdiensten voor opgaven, of het nu gaat om de herinrichting van de stad of herinrichting van het landelijk gebied, regie en kaders, bodemherstel; het komt allemaal ter sprake op Bodem Breed.

28 okt. 2020 • Hotel Theater Figi, Zeist • www.bodembreed.nl

Nationaal Congres Bodemdaling

Op 19 november 2020 brengt het Platform Slappe Bodem i.s.m. het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling de nationale opgaven, lopende initiatieven, praktijkervaringen en opinies uit diverse werkvelden voor het voetlicht.

In het plenaire programma is er onder meer aandacht voor de complexe droogte- en wateropgave, oplossingsrichtingen om investeringen in infrastructuur en onderhoudskosten voor gemeenten beheersbaarder te maken en het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over bodemdaling in veengebieden. ’s Middags worden in deelsessies verschillende praktijkprojecten via video’s in beeld gebracht.

19 nov. 2020 • Fort Wierickerschans/online • www.slappebodem.nl