Strijden tegen faalkosten

Ondergrondse bouwprojecten kunnen ook zonder faalkosten gerealiseerd worden. Geo-Impuls en het COB-netwerk hebben al verschillende oplossingen gevonden.

In de bouwsector staat het begrip faalkosten voor vermijdbare fouten; gebreken, meerwerk, gevolgschade – en soms ook inefficiënte interne bedrijfsvoering. Verschillende definities leveren verschillende schattingen van de omvang op, waardoor de discussie vooral over de problemen gaat. In navolging van het werkprogramma Geo-Impuls, waar het COB actief aan deelneemt, leggen we in deze Verdieping het accent op de kansen en de oplossingen. Faalkosten bestrijd je door het op elk gebied beter te doen. Deze editie laat zien dat dat kan.

De meeste ondergrondse bouwwerken bestaan voor een groot deel uit beton. Volgens Frens Pries, directeur Betonvereniging, liggen er zowel bij het materiaal als bij de mensen die ermee werken kansen genoeg om faalkosten op dit gebied te voorkomen.

Het recente incident aan de Vijzelgracht biedt een uitgelezen kans om de effecten te meten van de communicatiestrategie gebaseerd op omgevingssensitiviteit.

Risicogestuurd grondonderzoek helpt faalkosten voorkomen, mits het goed is geregeld. Geo-Impuls onderzocht hoe verant-woordelijkheden vastgelegd kunnen worden

Een innovatieve simulatietechniek moet ervoor zorgen dat de ingebruikname van de spoortunnel bij Spoorzone Delft in 2015 soepel verloopt.

De tunnel is af, maar mag niet open. Hoe voorkom je deze faalkosten? De Rotterdamsebaan combineert de tunnelstandaard met een realistische kijk op veiligheid.