Orde

Voorwoord

“Eigenlijk is iedere week bij het COB er eentje van chaos en orde. We hebben jaarplannen, werkplannen, projectplannen, begrotingen en voortgangsrapportages. Maar toch is er iedere week wel iets wat onverwacht uit een hoekje komt opduiken waarvoor planningen worden omgegooid, zodat we kunnen inspringen op de kansen die we zien.”
>> Lees meer over orde en chaos bij het COB

 

Een bouw- of infraproject lijkt vaak net wat ingewikkelder te worden zodra de ondergrond erin meespeelt. Extra stakeholders, meer impact, grotere (tegenstrijdige) belangen,… Is orde het antwoord?

Is het zinnig om grip te willen hebben op de complexe werkelijkheid? Merten Hinsenveld (directeur COB) besprak het met Geert Teisman, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Om de ondergrondse ruimte duurzaam en efficiënt te benutten, maakt het ministerie van IenM méér dan een rijksstructuurvisie. Er komt ook een een gezamenlijke afwegingssystematiek en kennis- en informatiestructuur.

De Finse hoofdstad Helsinki beschikt sinds 2010 over een integraal ondergronds masterplan. “Een onmisbaar hulpmiddel voor duurzame ontwikkeling van de stad en zijn ondergrond.”

Bouwfaseringskaarten, visuele overzichten van de stationsomgeving Rotterdam, vormden de basis voor alle werkafspraken, logistiek en communicatie in en rondom de herontwikkeling van het gebied.

Toekomstbestendig ruimtegebruik vereist oog voor de ondergrond. Dat besef heeft bij de gemeente Den Haag geleid tot het aanstellen van John Nieuwmans in de rol van ‘ondergrondregisseur’.