Discussieplatform

Het COB wil haar participanten actief betrekken bij de kennisontwikkeling rondom ondergronds bouwen. Met elkaar in discussie gaan is een manier om hieraan bij te dragen. Daarom kunt u via de website reageren op artikelen uit ons relatiemagazine de Onderbouwing. Geprikkeld? Stuur uw betoog dan naar redactie@cob.nl of start een discussie in onze LinkedIn-groep.

De visie van: Annemarie Jorritsma

Almere, zevende stad van het land. Een groeigemeente met een eigen ingenieursbureau, waar omgevingssensitiviteit volgens burgemeester Annemarie Jorritsma onmisbaar is.

De visie van: Brenda Berkhout

Tegenwoordig wordt van de markt verwacht dat zij opgedane kennis inbrengt in nieuwe (tunnel)projecten. Dit mag echter niet leiden tot het versnipperen van de kennis.

De visie van: Jantien van den Berg

Men spreekt veel over integrale gebiedsontwikkeling, maar vergeet daarbij de potentie van de bodem. Ondergronds ruimtegebruik kan een meerwaarde zijn voor de ruimtelijke ordening bovengronds.

De visie van: Jan Willemsen

Het belang van geavanceerde elektrotechniek is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het is daarom verstandig dit aspect vanaf het begin te betrekken bij ondergrondse bouwprojecten.

De visie van: Salomon Kroonenberg

Volgens Emeritus hoogleraar Salomon Kroonenberg moet de waarde van een ongeschonden ondergrond deel uitmaken van de afweging bovengronds/ondergronds.

De visie van: Thijs Ruland

Veiligheidsvraagstukken die een gemeenschappelijk belang betreffen, kunnen het beste gezamenlijk worden opgepakt en wel op een neutrale en voor iedereen toegankelijke plek.

De visie van: Richard van Ravesteijn

Goede nutsvoorzieningen – en die beginnen bij een goede kabel- en leidinginfrastructuur – zijn de onzichtbare motor van onze economie. Maar waar liggen de verantwoordelijkheden?