Schreudersprijs 2022

In 2022 reikt Stichting A.M. Schreuders weer de prestigieuze Schreudersprijs uit; dé prijs voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen waaraan een geldbedrag van 25.000 euro verbonden is!

De jury van de Schreudersprijs 2022 had een pittige klus. Na een noodzakelijk ingelast pauzejaar (corona) waarin geen prijs is uitgereikt, was er voor de jury een extra rijke oogst aan projecten uit de afgelopen drie jaar. Ze vormden een fraai en gedifferentieerd palet. “Hierdoor was het moeilijker om tot de selectie van genomineerden te komen en daaruit een winnaar te kiezen”, zegt de jury in het juryrapport. Daarnaast was zichtbaar dat het kennisniveau de afgelopen jaren is gestegen: “Kennis en ervaringen worden in een steeds breder palet aan toepassingen opgedaan én gedeeld De breedte en de diversiteit van de elf inzendingen voor de Schreudersprijs 2022 zijn daarvan het bewijs. De stijgende lijn in de kennisontwikkeling is in de projecten duidelijk zichtbaar. Alle inzendingen waren van een extreem hoog niveau.”

IJboulevard wint!

Toch was er een duidelijke winnaar: de IJboulevard, fietsenstalling en aanvaarbescherming kwam unaniem als overall winnaar naar boven. “Zeer interessant is het concept met een nieuwe toepassing van de bestaande zinktunneltechniek”, aldus de jury over de inzending van Van Hattum en Blankevoort, VenhoevenCS architecture en gemeente Amsterdam. “Het unieke project met internationale allure levert een significante bijdrage aan de stad, waarbij van de ‘achterkant’ van het CS een kenmerkende plek en een nieuwe voorkant gemaakt is. Het resulteert op twee fronten in een verbetering van de openbare ruimte: een vrijgespeeld maaiveld door het ondergronds brengen van fietsen en de toevoeging van een panoramische wandelboulevard aan het IJ. Op een complexe stedelijk locatie is een out-of-the-box-oplossing ontwikkeld die rekening houdt met de aanwezigheid van de Noord/Zuidlijn-tunnel en tevens een aanvaarbescherming vormt. Het bouwen over de Noord/Zuidlijn is een kunststukje.”

De winnaars van de Schreudersprijs 2022 op het COB-congres. (Foto: Vincent Basler)

Bestuur op bezoek bij de winnaar

Op 9 november 2022 is het bestuur van de Stichting A.M. Schreuders (Tjeerd Roozendaal-RWS, Ellen van Eijk-COB, Hans de Wit-TEC, Emiel Roozen-TBI en Martijn Smitt- Ballast Nedam Infra B.V.) op bezoek geweest bij de winnaar van de Schreudersprijs 2022; IJboulevard, fietsenstalling en aanvaarbescherming. De inzenders Van Hattum en Blankevoort, VenhoevenCS architecture en gemeente Amsterdam willen de hoofdprijs van 25.000 euro besteden aan een educatief project om leerlingen van groep 7-8 van het basisonderwijs te enthousiasmeren voor (civiele) techniek. Dit om te borgen dat projecten zoals de IJboulevard in de toekomst ook uitgevoerd kunnen worden.

Foto’s: COB

Genomineerde projecten

>> Bekijk alle inzendingen

Nieuwe universiteitsbibliotheek in monumentale panden Binnengasthuisterrein

Door Universiteit van Amsterdam, BouwRisk, CRUX Engineering, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Drees & Sommer, IsolveProblems, Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen
In opdracht van de UvA wordt het monumentale Binnengasthuisterrein omgebouwd tot de nieuwe universiteitsbibliotheek. Werken aan monumentale panden in de binnenstad van Amsterdam is een grote uitdaging. Helemaal als deze panden ook nog onderkelderd worden en van een geheel nieuwe fundering worden voorzien. Door middel van vijzeljukken, gedragen door 650 nieuwe funderingspalen, is de Tweede Chirurgische Kliniek voorzichtig opgevangen, ontgraven en onderkelderd, om vervolgens met een overkapping te worden samengevoegd met het Zusterhuis. Voor het vijzelen zijn de nieuwe funderingspalen aangebracht in kleine ruimtes met beperkte hoogte. Voor de onderkeldering is de wanden-dakmethode toegepast. Hiervoor zijn de damwandplanken pal langs de bestaande gevelconstructies ingebracht. Uitdagingen hierbij waren logistiek, bewaking van alle kritische binnenstedelijke infrastructuur, omliggende monumentale panden en de constructieve veiligheid van de kliniek zelf. De betrokken partijen hebben door samenwerking alle uitdagingen in kaart gebracht, afgebakend en beheerst. Deze verbouwing levert een duurzame, 21e-eeuwse bibliotheek op.

Renovatie zinkvoegen metrotunnel Rotterdam

Door RET, Ingenieursbureau Rotterdam, Van Hattum en Blankevoort en BAM infra
Januari 2015 kreeg de RET een melding van loshangende bekleding in de metrotunnel van Rotterdam CS naar Leuvehaven. Er bleek sprake te zijn van betonschade en het bezwijken van bevestigingen van de rubber dilatatieprofielen in meerdere voegen. In de afgelopen jaren is in bouwteamverband gewerkt aan het zekeren en herstellen van de voegen d.m.v. betonreparaties en montage van nieuwe stalen fixaties. De tunnel is onderdeel van een van de drukste metrolijnen van Rotterdam; afsluiten zou grote maatschappelijke impact hebben, het werk wordt daarom tijdens nachtelijke buitendienststellingen uitgevoerd. Een gedegen voorbereiding is daarmee vereist, waarbij alle oplossingen d.m.v. proeven vooraf zijn getest. Werken vanaf maaiveld is ook geen optie en dit vraagt inventiviteit van het team, dat erin slaagt een gedegen oplossing te ontwerpen en te realiseren. Met een monitoringsysteem dat de voegen en fixaties in de gaten houdt, wordt op het gebied van assetmanagement ook gebruikgemaakt van de modernste technieken. Het resultaat is dat de metroreiziger en de stad Rotterdam de afgelopen zeven jaar geen hinder hebben ondervonden van de werkzaamheden en de tunnel de komende vijftig jaar weer veilig en functioneel zal zijn.

IJboulevard, fietsenstalling en aanvaarbescherming

Door Van Hattum en Blankevoort, VenhoevenCS architecture en gemeente Amsterdam
IJboulevard is een ondergrondse fietsenstalling met een duurzame, hoogwaardige uitstraling, met plaats voor vierduizend fietsen. Een losstaande aanvaarbescherming kan schepen, die uit het roer lopen, geleiden. Samen met de aantrekkelijke wandelboulevard op het dak, wordt gezorgd voor een totale upgrade van het maaiveld. Vanaf het initiatief tot en met de realisatie, was risicobeheersing een vereiste, waarbij schade aan omgevingsobjecten, zoals onderliggende Noord/Zuidlijn en de achterliggende kistdam, voorkomen moest worden. Bij een aanvaarsituatie dient schade aan de fietsenstalling te worden voorkomen en er diende rekening gehouden te worden met onvoorziene zaken in de ondergrond. Dit resulteerde in een duurzaam ontwerp, waarbij door het lage gewicht vijftig procent van de palen van het referentie-ontwerp bespaard werd. Het was een vereiste dat alle materialen, materieel en mensen, benodigd voor de bouw, over het water werden aangevoerd, om overlast voor de omgeving te minimaliseren. Het voorbouwen van de fietsenstalling in drie (tunnel)elementen in het westelijk havengebied en deze over water in te varen op de projectlocatie, voorzag hier maximaal in. Voor het eerst zijn betonnen (tunnel)elementen afgezonken op vooraf trillingsvrij geïnstalleerde funderingspalen. Een technisch, innovatief hoogstandje van civiele techniek en Hollandse waterbouwkunde.

Corbulotunnel RijnlandRoute

Door de provincie Zuid-Holland en COMOL5
De Corbulotunnel in de RijnlandRoute levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio rondom Leiden, maar ook aan het ondergronds bouwen in Nederland. Er zijn diverse innovaties toegepast, bijvoorbeeld bij het ontwerp van de tunnelconstructie, de beheersing van de graaffrontstabiliteit bij het boren van kritieke passages, het plug-and-playconcept met de kant-en-klare TTI-modules en de verlichting van de tunnelentree met zonlicht over glasvezel. Toen het boren van de tunnels nog moest starten, werd de VTTI-software aangesloten op de verkeerscentrale in Rhoon, ruim drie jaar voor openstelling. Een primeur in de tunnelwereld. De innovaties kwamen tot stand vanuit de ambities van opdrachtgever de provincie Zuid-Holland. Aannemerscombinatie Comol5 gebruikt deels beproefde oplossingen die niet eerder in Nederland zijn gebruikt en state-of-the-art-techniek om een tunnel te realiseren waarop toekomstige ondergrondse bouwprojecten verder kunnen bouwen.