Er waren in 2012 meer dan twintig inzendingen voor de Schreudersstudieprijs; zeven daarvan werden door de jury genomineerd en op het COB-congres werden twee winnaars uitgeroepen. Daniëlle Bakkes won in de categorie Conceptueel en Ruud Arkesteijn in de categorie Techniek.

De Schreudersstudieprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een student die in zijn of haar afstudeeronderzoek de ondergrondse ruimte op de meest innovatieve en verantwoorde manier heeft benut. Op het COB-congres zijn de winnaars van 2012 bekend gemaakt: Daniëlle Bakkes won in de categorie Conceptueel en Ruud Arkesteijn in de categorie Techniek. Als prijs ontvingen ze beiden een oorkonde en een cheque van vijfentwintighonderd euro.

Winnaar Conceptueel

Mooder Maas, meervoudig ruimtegebruik voor Maastricht en de rivier de Maas
Daniëlle Bakkes, Academie voor bouwkunst in Arnhem
Daniëlle heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de waterproblematiek van de Maas in en rond de stad Maastricht op te lossen. Zij heeft na een variantenstudie een scenario uitgewerkt waarin het water uit de Maas bij hoge waterstanden via een ondergronds stelsel van waterlopen verdeeld wordt over/onder/om de stad.

De jury heeft grote bewondering voor het plan: het is goed doordacht en afgewogen, en heeft een grote mate van diepgang. Ook combineert het ontwerp de waterproblematiek en de mogelijkheden van de ondergrond op een zeer innovatieve manier. De studie is relevant zowel vanuit het oogpunt van architectuur als vanuit de techniek. Bovendien is het plan prachtig ontworpen en vormgegeven.

>> Lees ook het interview met Daniëlle in de Verdieping van december 2012

Winnaar Techniek

Dimensionering van onderwaterbetonvloeren
Ruud Arkesteijn, TU Delft
Ruud heeft een rapport geschreven over de ontwerpmethodiek voor onderwaterbetonvloeren. Weliswaar bestaat er een nationale handreiking voor dit type vloeren (CUR 77), maar vanuit praktijk is bekend dat de materie voor commentaar, verbetering en verdieping open ligt. Ruud heeft gevoeligheden van de CUR77 inzichtelijk gemaakt en aanpassingen voorgesteld.

De degelijke, diepgaande behandeling van CUR 77, met concrete verdieping en wijziging heeft volgens de jury een meerwaarde voor de praktijk. Niet alleen om de veelvuldige toepassing te optimaliseren, maar ook om vanuit een verder ontwikkelde analysetechniek een extrapolatie naar diepere bouwputten te faciliteren en daarmee het ondergrondse bouwen voorbij huidige grenzen te stimuleren.

>> Lees ook het interview met Ruud in de Verdieping van december 2012

Eervolle vermelding Conceptueel

Building on tunnels: suggestions to improve the decision making process
Sandra Brouwer, TU Delft.
Sandra heeft bij twee grote tunnelprojecten, Zuidas en Spoorzone Delft, onderzocht waarom het in Nederland zo moeilijk is op tunnels te bouwen. Zij zoekt de oorzaak, naast techniek en veiligheid, vooral in de procesvoering.

De jury meent dat het werk een grote meerwaarde heeft, omdat de procesarchitectuur nog niet vaak zo is onderzocht en/of toegepast in grote infrawerken. De resultaten van het onderzoek zijn relevant voor het vakgebied: een goede procesvoering kan bijdragen aan meer steun voor bouwen op tunnels.

Eervolle vermelding Techniek

3D numerical analysis of tunnelling induced damage: the influence of masonry building geometry and location
Jori Kappen

2D numerical analysis of settlement damage to buildings: including a non-linear masonry model and soil-structure interface
Bas Albers

Jori en Bas hebben beide een studie verricht naar de invloed van ondergronds bouwen op naastliggende metselwerkconstructies. Jori richtte zich hierbij op het driedimensionale karakter van de bebouwing; Bas besteedde met name aandacht aan de analyse van het niet-lineaire gedrag van het metselwerk en de grond- constructie-interactie.

De jury vond de studies indrukwekkende exercities op wetenschappelijk niveau, waarmee meteen wordt aangetoond dat de invloed van geboorde tunnels op de omgeving (indien juist uitgevoerd) beheerst kan verlopen. Dit ondersteunt de zienswijze dat onderzoek naar het boren van tunnels zich op andere aspecten kan gaan richten.

Ook genomineerd

The floating construction method: a new method of constructing submerged and floating structures
Rob Hendriksen, TU Delft
Het onderzoek van Rob richtte zich op afzinkbare parkeergarage. Deze wordt gebouwd op drijvende elementen en later in het geheel af te zinken. Het voordeel van de methode is dat de bouwkuip niet nodig is. Er moeten alleen taluds aangelegd worden.

Volautomatische fietsberging, Den Haag
Maikel Pannekoek
In zijn onderzoek heeft Maikel gekeken naar een lokatiekeuze en ontwerp van een ondergrondse fietsenstalling, met daarbij een degelijk marktonderzoek. Er is steeds vaker vraag naar ondergrondse stallingen, zeker op plekken waar het parkeren afbreuk doet aan de kwaliteit van de openbare ruimte.