Cybersecurity

De digitale beveiliging van ondergrondse objecten is niet altijd up-to-date en ontbreekt soms zelfs volledig. Dit vormt een bedreiging voor het correct en veilig functioneren van de objecten. Het COB faciliteert daarom een ISAC (information sharing and analysis center) gericht op tunnels. Hierin wordt kennis en ervaringen over cybersecurity in infrastructuur gedeeld. Daarnaast verzamelt een COB-werkgroep generieke informatie en kennis en ontsluit deze.

In de praktijk blijkt dat partijen betrokken bij tunnels vaak onvoldoende handzame informatie kunnen vinden over cybersecurity. En die informatie is wel nodig om de juiste en afdoende maatregelen te kunnen nemen. Het COB-netwerk heeft daarom een zogeheten information sharing and analysis center (ISAC) voor tunnels ingericht. Tijdens bijeenkomsten van deze ISAC wisselen betrokkenen ervaringen uit en denken gezamenlijk na over het toepassen van cybersecurity in projecten en objecten. Gezien de veiligheidsbelangen zijn de bijeenkomsten van het ISAC Tunnels besloten.

Om generieke kennis te ontsluiten, is er ook een COB-werkgroep Cybersecurity ingericht. In de werkgroep staat het groeiboek Cybersecurity centraal (zie hieronder). Dit handboek over cybersecurity in tunnels is om bewustzijn te verhogen en praktijklessen en -ervaringen te delen. De handreiking is opgezet als digitaal groeiboek, zodat de inhoud gemakkelijk kan worden aangevuld en bijgewerkt. De kennis in het groeiboek stelt de (tunnel)beheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn processen op gebied van cybersecurity te optimaliseren.

Update groeiboek Cybersecurity 2021

Weer een nieuwe versie online! Sinds de eerste lancering in 2018 is het groeiboek al drie keer bijgewerkt. In 2021 heeft de werkgroep (in vrijwel identieke samenstelling) verdergewerkt aan versie 4. De aanvullingen op het groeiboek zijn verwerkt als hoofdstukken en/of bijlagen bij het groeiboek. Over deze onderwerpen vindt u nu veel meer informatie:

  • Bedrijfscontinuïteit en herstel: hoe detecteer je, hoe voorkom je en hoe herstel je na een cybersecurity-incident?
  • Cybersecurity en tunnelveiligheid: hoe wordt cybersecurity onderdeel van tunnelveiligheid?
  • Onderhoud (patching en servicing): hoe houd je de installaties veilig actueel?
  • Renovatie: is dat wat anders dan nieuwbouw en zo ja, wat zijn dan de aandachtspunten?
  • Ook de Engelse versie van dit groeiboek wordt geactualiseerd. Dat gebeurt later in 2022.

>> Naar het groeiboek

Eerdere versies

Benieuwd hoe het groeiboek is ontstaan en wat er in de loop der jaren is aangepast en toegevoegd?
>> Lees over ontstaansgeschiedenis

Deelnemers werkgroep

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Laurens Lemaire, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Deelprojectleider

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Croonwolter&dros

Croonwolter&dros

Locatie: Dordrecht, Bunsenstraat 125
Ruud Scholten, rol: Deelprojectleider

DON Bureau

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Fox-IT part of NCC Group

Fox-IT part of NCC Group

Locatie: Delft, Olof Palmestraat 6
René Valstar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Chris Braas, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Tom Versluijs, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid
GVB Infra B.V.

GVB Infra B.V.

Locatie: Amsterdam, Alandaweg 106
Wim van Asperen, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Philip Roodzant, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Sjaak Matze, rol: Lid
KAEYOS

KAEYOS

Locatie: ,
Jaap van Wissen, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V.

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Arjan Weijenborg, rol: Lid
Gijs Withagen, rol: Lid
Michiel Jung, rol: Deelprojectleider

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V.

Locatie: De Meern, Leidse Rijn 31
Jasper Kimstra, rol: Projectleider

Ministerie van IenW

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Ministerie van IenW DG/RWS

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
René van der Helm, rol: Lid

Phoenix Contact B.V.

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Sjoerd Hakstege, rol: Lid

PMA Automation BV

Locatie: Velserbroek, A. Molletstraat 24
Ronald van der Poel, rol: Lid

ProRail B.V.

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Talmai Geradts, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
William Kaan, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Mark van Leeuwen, rol: Lid
Robbert Ross, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ico Jacobs, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Deelprojectleider

Yunex Traffic B.V.

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Erik Versteegt, rol: Lid
Individuele deelnemers

Jos Renkens, rol: Lid