Hoe gedragen de tunnelconstructie en de bodem eronder zich, wat zijn de bijbehorende faalmechanismen en welke beheersmaatregelen zijn nodig en effectief? De commissie Deformatie begeleidt praktijkonderzoek dat bij een aantal tunnels wordt uitgevoerd om antwoorden op deze vragen te krijgen.

De eerste onderzoeken binnen dit project zijn uitgevoerd. Bij de Kiltunnel is bijvoorbeeld samen met de Universiteit van Zagreb en de onderzoeksgroep van prof. Gavin van de TU Delft geëxperimenteerd met het maken van een bodemscan die, in combinatie met een 3D-model van de tunnel en het toevoegen van de factor tijd, zou moeten resulteren in een betere voorspelling van het gedrag van de tunnel. Deze proef zal worden herhaald bij de Heinenoordtunnel en gecombineerd met experimenteel glasvezelonderzoek onder leiding van Wout Broere van de TU Delft. De begeleiding, interpretatie en veralgemenisering van dit onderzoek zijn taken van de COB-commissie Deformatie.

De uitkomsten van deze commissie worden via de stuurgroep vertaald in onderzoek op universiteiten, gebruikt in praktijkprojecten via het tunnelprogramma en gepubliceerd als kennisproducten op de COB-kennisbank.

Casestudies

In de Kiltunnel doen zich problemen voor met de verouderde constructies van afgezonken buistunnels, waaronder langdurige zetting bij tunnelverbindingen en daaruit voortvloeiende lekkage. Door ouderdom van deze constructies zijn belangrijke aspecten vaak onbekend waardoor er onzekerheid ontstaat over saneringsmaatregelen.De Kiltunnel heeft de afgelopen veertig jaar relatief grote zettingen gekend. In dit geval werd een gebrek aan geotechnische informatie voor de bodems onder de tunnel vastgesteld. Er werd een geofysisch onderzoek uitgevoerd en dit gaf een goed inzicht in de bodemgesteldheid op de tunnellocatie.
>> Bekijk de paper op de kennisbank

Ook de Noordtunnel is gebruikt als casus. Hier is een risicoanalyse uitgevoerd naar de deformaties op basis van archiefgegevens over de aanleg en bestaande monitoringsdata. Er is een analyse gemaakt van het deformatiegedrag van de tunnel en gekeken naar de algehele staat van de voegen.
>> Bekijk rapport op de kennisbank

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Gedetailleerde uitvraag monitoringsstrategie Willemsspoortunnel, Drechttunnel en Noordtunnel op basis van werkwijzer monitoring.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Begeleiden/bespreken diverse onderzoeken naar monitoringsystemen.

1

Afronding werkzaamheden Willemsspoortunnel door student Frode van der Drift en overdracht naar PDEng’er Karim El Laham.

1

Meewerken aan Werkwijzer monitoring zinktunnels voor tunnelbeheerders.

1

Opvolging monitoring met verschillende systemen in Heinenoordtunnel (o.a. glasvezel, tiltsensoren) en begeleiden PhD’er Zhang.

1

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Coen van der Vliet, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V.

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Frank van der Woerdt, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

CRUX Engineering B.V.

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Johan Zwaan, rol: Lid

DaeD Ingenieurs

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Rogier van Dee, rol: Lid

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Voorzitter

Fugro NL Land B.V.

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid
Geocon

Geocon

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Carlos Bosma, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
René Kuiper, rol: Lid

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Michiel Post, rol: Lid

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid
Mark van der Heijden, rol: Lid

Stabi Alert B.V.

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid
Strukton Immersion Projects bv/ Strukton Europe

Strukton Immersion Projects bv/ Strukton Europe

Locatie: Maarssen, Westkanaaldijk 2
Peter van Westendorp, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Richard Roggeveld, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Kenneth Gavin, rol: Lid
Wout Broere, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Arjan Luttikholt, rol: Lid
Hans de Wit, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Aissa Yahyaoui, rol: Lid