Het COB-netwerk gaat de komende jaren bij tientallen tunnels Structural health analyses uitvoeren. Dit is een proces met kennisworkshops en praktisch onderzoek, waaruit veel informatie naar boven komt. Het doel is om deze informatie samen te brengen in een centraal systeem, zodat er nieuwe inzichten ontstaan. Een begeleidingscommissie vanuit het COB-netwerk ziet erop toe dat een dergelijk instrumentarium voldoet aan de wensen van, en praktisch toepasbaar is voor beheerders, ingenieursbureaus en aannemers.

Aanpak vanaf 2022

Nadat de basis is gelegd, heeft de begeleidingscommissie een nieuwe insteek gekregen. Vanaf 2022 wordt door de commissie toegewerkt naar een uitvraag met een programma van eisen voor een kennisborgingssysteem. Hierbij wordt nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij het project Werkwijzer monitoring van zinktunnels. Deze werkwijzer draagt bij aan een eenduidige manier van monitoren, zodat de monitoringsresultaten van verschillende tunnels gecombineerd kunnen worden. Dat combineren gebeurt in het kennisborgingssysteem. Ook onderzoekt de commissie onder meer de organisatiestructuur, veiligheid en toekomstbestendigheid.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Een programma van eisen voor het benodigde instrumentarium waaronder de uitvraag van het te ontwikkelen kennissysteem.

Q4 2022
2

Uitvraag voor het systeem voor alle monitoringsresultaten van alle aangesloten tunnels.

Q1 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Samenstellen commissie.

1

Overleg over opdrachtdefinitie en deze uitwerken.

1

Reviewen Werkwijzer monitoring zinktunnels.

-

Diverse vergaderingen met de begeleidingscommissie.

Alle deliverables

Verdiepende sessie met medewerkers dataketen Rijkswaterstaat en ProRail.

Alle deliverables

Gesprekken met externe experts en van de TU Delft over gezamenlijke database.

Alle deliverables

Participatie workshop Denemarken over gedeelde database internationaal.

Alle deliverables

Kleine vertraging

Het binnen Rijkswaterstaat en ProRail oplijnen van alle afdelingen om de dataketen voor de monitoring van de Noord- en Willemsspoortunnels te realiseren, kost veel tijd. Omdat hier eerst aandacht aan is geschonken, is het programma van eisen eind 2022 nog niet compleet.

De eerste stappen

In 2020 en 2021 hebben TNO en Deltares onderzoek gedaan naar het instrumentarium. Er is een wetenschappelijke basis gelegd voor een kennissysteem dat vakkennis en informatie uit allerlei bronnen expliciet maakt, combineert en gemakkelijk op te halen maakt. Daarnaast is er een monitoring intake template ontwikkeld waarmee op systematische wijze een monitoringsplan kan worden opgesteld. Om de monitoring zelf te verbeteren, is gewerkt aan data enhanced modeling: door meetdata op te nemen in een model kan de ontwikkeling van bijvoorbeeld vervormingen nauwkeuriger worden voorspeld. Het vierde deel van het instrumentarium richtte zich op kunstmatige intelligentie (AI). Er zijn bijvoorbeeld al verschillende computertechnieken die kunnen helpen bij het opsporen van lekkage in tunnels. Daarnaast biedt AI een goed toekomstperspectief als er meer data beschikbaar komt van de SHA’s.

De begeleidingscommissie heeft de onderzoeken samengevat in een overkoepelde presentatie. De detailrapporten zijn los te vinden op de kennisbank:
>> Naar overkoepelende rapport

Achterliggende detailrapporten:
>> Taak 1 – Knowledge retainment system
>> Taak 2 – Intake-informatietemplate voor monitoring
>> Taak 3 – Data-enhanced modelling
>> Taak 4 – Toepassing van AI-technieken

Tussentijdse resultaten uit het begintraject

Tijdens het online congres Beyond a tunnel vision op 27 november 2020 presenteerden TNO en Deltares de eerste resultaten. Hiervoor werd een demonstratie geven aan Jan Slager (directeur V&R-programma Rijkswaterstaat) en Ron van den Ende (coördinator landelijk tunnelbeheer Rijkswatersaat). De video hieronder geeft een samenvatting.
>> Introductie op demo (pdf, 477 KB)
>> Presentatie kennissysteem (pdf, 1.5 MB)
>> Presentatie monitoring intake template (pdf, 117 KB)
>> Presentatie data enhanced modeling (pdf, 820 KB)
>> Presentatie artificial intelligence (pdf, 660 KB)

Tijdens Tunneldag 2021

Deelnemers

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Corresponderend lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Secretaris

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Marije Nieuwenhuizen, rol: Lid
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Cees Jan Mas, rol: Financier
Harry Sanders, rol: Lid
Thymo van den Brug, rol: Lid
Marcel Gerrits, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Tjeerd de Jong, rol: Lid
Rob Michels, rol: Lid
Stijn van Balen, rol: Lid
Edwin van 't Walderveen, rol: Lid
Tom van Dijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid