Begeleidingscommissie instrumentarium SHA

Bij het uitvoeren van de structural health analyses komt veel tunnelinformatie naar boven. Het doel is om deze informatie samen te brengen in een centraal systeem, zodat er nieuwe inzichten ontstaan. Een begeleidingscommissie vanuit het COB-netwerk ziet erop toe dat een dergelijk instrumentarium voldoet aan de wensen van, en praktisch toepasbaar is voor beheerders, ingenieursbureaus en aannemers.

In de eerste fase van dit project hebben TNO en Deltares onderzoek gedaan naar het instrumentarium. Na oplevering van dit vooronderzoek (zie verderop) is de begeleidingscommissie verdergegaan met het uitwerken van een programma van eisen voor het kennissysteem. Hierbij is de focus verschoven naar het borgen en ontsluiten van de data die voorkomt uit het toepassen van de Werkwijzer monitoring zinktunnels: deze werkwijzer is in de zomer van 2022 opgeleverd en naar verwachtingen worden in 2023 de eerste tunnels ingericht met een monitoringssyteem volgens deze werkwijzer. De begeleidingscommissie heeft zich ingespannen om binnen Rijkswaterstaat en ProRail draagvlak te vinden voor het centraal ontsluiten van deze data. Ook is gewerkt aan richtlijnen en eisen voor het aanleveren van de monitoringsdata, zodat de gegevens een goede manier verwerkt kunnen worden.

Vervolg: Instrumentarium tunneldata

Gezien de verlegde focus (zie hierboven), krijgt de werkgroep per 2023 een nieuwe naam en invulling. In project Instrumentarium tunneldata wordt toegewerkt naar vier deliverables gericht op ontwerpen en inrichten van een kennissysteem dat ‘oude’ tunnelinformatie kan combineren met nieuwe monitoringsgegevens.
>> Lees meer

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Een programma van eisen voor het benodigde instrumentarium waaronder de uitvraag van het te ontwikkelen kennissysteem.

Q4 2022
2

Uitvraag voor het systeem voor alle monitoringsresultaten van alle aangesloten tunnels.

Q1 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Samenstellen commissie.

1

Overleg over opdrachtdefinitie en deze uitwerken.

1

Reviewen Werkwijzer monitoring zinktunnels.

-

Diverse vergaderingen met de begeleidingscommissie.

Alle deliverables

Verdiepende sessie met medewerkers dataketen Rijkswaterstaat en ProRail.

Alle deliverables

Gesprekken met externe experts en van de TU Delft over gezamenlijke database.

Alle deliverables

Participatie workshop Denemarken over gedeelde database internationaal.

Alle deliverables

De eerste stappen

In 2020 en 2021 hebben TNO en Deltares onderzoek gedaan naar het instrumentarium. Er is een wetenschappelijke basis gelegd voor een kennissysteem dat vakkennis en informatie uit allerlei bronnen expliciet maakt, combineert en gemakkelijk op te halen maakt. Daarnaast is er een monitoring intake template ontwikkeld waarmee op systematische wijze een monitoringsplan kan worden opgesteld. Om de monitoring zelf te verbeteren, is gewerkt aan data enhanced modeling: door meetdata op te nemen in een model kan de ontwikkeling van bijvoorbeeld vervormingen nauwkeuriger worden voorspeld. Het vierde deel van het instrumentarium richtte zich op kunstmatige intelligentie (AI). Er zijn bijvoorbeeld al verschillende computertechnieken die kunnen helpen bij het opsporen van lekkage in tunnels. Daarnaast biedt AI een goed toekomstperspectief als er meer data beschikbaar komt van de SHA’s.

De begeleidingscommissie heeft de onderzoeken samengevat in een overkoepelde presentatie. De detailrapporten zijn los te vinden op de kennisbank:
>> Naar overkoepelende rapport

Achterliggende detailrapporten:
>> Taak 1 – Knowledge retainment system
>> Taak 2 – Intake-informatietemplate voor monitoring
>> Taak 3 – Data-enhanced modelling
>> Taak 4 – Toepassing van AI-technieken

Tussentijdse resultaten uit het begintraject

Tijdens het online congres Beyond a tunnel vision op 27 november 2020 presenteerden TNO en Deltares de eerste resultaten. Hiervoor werd een demonstratie geven aan Jan Slager (directeur V&R-programma Rijkswaterstaat) en Ron van den Ende (coördinator landelijk tunnelbeheer Rijkswatersaat). De video hieronder geeft een samenvatting.
>> Introductie op demo (pdf, 477 KB)
>> Presentatie kennissysteem (pdf, 1.5 MB)
>> Presentatie monitoring intake template (pdf, 117 KB)
>> Presentatie data enhanced modeling (pdf, 820 KB)
>> Presentatie artificial intelligence (pdf, 660 KB)

Tijdens Tunneldag 2021

Deelnemers