Begeleidingscommissie instrumentarium SHA

Het COB-netwerk gaat de komende jaren bij tientallen tunnels een structural health analyse uitvoeren. Dit is een proces met kennisworkshops en praktisch onderzoek, waar veel informatie bij naar boven komt. Het doel is deze informatie te laten samenkomen in een centraal systeem, zodat er nieuwe inzichten ontstaan. Een begeleidingscommissie vanuit het COB-netwerk ziet erop toe dat een dergelijk instrumentarium voldoet aan de wensen van, en praktisch toepasbaar is voor beheerders, ingenieursbureaus en aannemers.

Aanpak vanaf 2022

Nu de basis is gelegd, heeft de begeleidingscommissie een nieuwe insteek gekregen. Vanaf 2022 wordt door de commissie toegewerkt naar een uitvraag met een programma van eisen voor een kennisborgingssysteem. Hierbij wordt nadrukkelijk de aansluiting gezocht op de werkwijzer voor de monitoring van zinktunnels die in ontwikkeling is. De werkwijzer moet leiden tot een eenduidige manier van monitoren, zodat de monitoringsresultaten van verschillende tunnels gecombineerd kunnen worden. Dat combineren gebeurt in het kennisborgingssysteem; dit systeem moet dus op zijn minst kunnen omgaan met de data die dankzij de werkwijzer ingezameld gaat worden. Naast deze en andere technische aspecten, zal de commissie ook onderzoek doen naar onder meer de organisatiestructuur, veiligheid en toekomstbestendigheid.

Eerste fase afgerond

In 2020 en 2021 hebben TNO en Deltares onderzoek gedaan naar het instrumentarium. Er is een wetenschappelijke basis gelegd voor een kennissysteem dat vakkennis en informatie uit allerlei bronnen expliciet maakt, combineert en gemakkelijk op te halen maakt. Daarnaast is er een monitoring intake template ontwikkeld waarmee op systematische wijze een monitoringsplan kan worden opgesteld. Om de monitoring zelf te verbeteren, is gewerkt aan data enhanced modeling: door meetdata op te nemen in een model kan de ontwikkeling van bijvoorbeeld vervormingen nauwkeuriger worden voorspeld. Het vierde deel van het instrumentarium richtte zich op kunstmatige intelligentie (AI). Er zijn bijvoorbeeld al verschillende computertechnieken die kunnen helpen bij het opsporen van lekkage in tunnels. Daarnaast biedt AI een goed toekomstperspectief als er meer data beschikbaar komt van de SHA’s.

De begeleidingscommissie heeft de onderzoeken samengevat in een overkoepelde presentatie. De detailrapporten zijn los te vinden op de kennisbank:
>> Naar overkoepelende rapport

Achterliggende detailrapporten:
>> Taak 1 – Knowledge retainment system
>> Taak 2 – Intake-informatietemplate voor monitoring
>> Taak 3 – Data-enhanced modelling
>> Taak 4 – Toepassing van AI-technieken

Tussentijdse resultaten

Tijdens het online congres Beyond a tunnel vision op 27 november 2020 presenteerden TNO en Deltares de eerste resultaten. Hiervoor werd een demonstratie geven aan Jan Slager (directeur V&R-programma Rijkswaterstaat) en Ron van den Ende (coƶrdinator landelijk tunnelbeheer Rijkswatersaat). De video hieronder geeft een samenvatting.
>> Introductie op demo (pdf, 477 KB)
>> Presentatie kennissysteem (pdf, 1.5 MB)
>> Presentatie monitoring intake template (pdf, 117 KB)
>> Presentatie data enhanced modeling (pdf, 820 KB)
>> Presentatie artificial intelligence (pdf, 660 KB)

Tijdens Tunneldag 2021

Deelnemers

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Corresponderend lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Secretaris

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider
Marije Nieuwenhuizen, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V.

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid

ProRail B.V.

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Thymo van den Brug, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Remco Verschoor, rol: Voorzitter