Groeiboek Digitalisering

Tijdens de Tunnel-pizzaparty van 27 september 2022 is besloten het groeiboek Digitaal aantonen te doorontwikkelen onder de naam groeiboek Digitalisering. Hierbij is ook een nieuwe projectpagina Groeiboek Digitalisering ontstaan.

Het vooraf verifiëren en valideren van het veilig functioneren van de tunnel, kan een belangrijke bijdrage leveren aan minder hinder, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Hiervoor moet gebruikt worden gemaakt van gevisualiseerde en gesimuleerde omgevingen. Er heerst echter nog veel onduidelijkheid rondom digitaal aantonen en het ontbreekt aan draagvlak bij belangrijke stakeholders. Hiervoor heeft het COB-netwerk een groeiboek Digitaal aantonen samengesteld.

Zowel bij nieuwe tunnels als grootschalige tunnelrenovaties zijn er uitgebreide testen nodig om te laten zien dat de tunnel veilig gebruikt kan worden. Er kan hinder zijn in grofweg drie fases:

  • Fase 1: De uitvoerings- en installatiewerkzaamheden (inclusief inbedrijfstelling)
  • Fase 2: De testen in de tunnel (SAT, iSAT, SIT, iSIT)
  • Fase 3: Het verkrijgen van de openstellingsvergunning

De hypothese van het COB-netwerk is dat de mate van hinder aanzienlijk verminderd kan worden (wat de maatschappelijke kosten reduceert) door testen (deels) parallel te laten lopen met de bouw- of renovatiewerkzaamheden. Hiertoe zullen testen anders vormgegeven moeten worden, bijvoorbeeld met simulaties en visualisaties.

Door duidelijk te beschrijven wat iedere vorm van digitaal aantonen wel of niet is en wat daarvan de voor- en nadelen zijn ten opzichte van regulier aantonen, wordt de afweging om tot digitaal aantonen over te gaan, een gewogen besluit waarmee het draagvlak bij belangrijke stakeholders zoals bevoegde gezagen, maar ook bij opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkeld worden.

Het project richt zich op:

  • Het formuleren van eenduidige verwachtingen, definities en gezamenlijk kader vanuit de experts in het veld (zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers): wat bedoelen we precies met virtueel testen, hoever zijn we, wat doen we en wanneer?
  • Het formuleren van de juiste randvoorwaarden vanuit alle stakeholders, in het bijzonder de bevoegde gezagen.
  • Het op gang brengen en faciliteren van een dialoog met, en kweken van vertrouwen bij de belangrijke stakeholders zoals bevoegde gezagen.
  • Het ondersteunen van praktijkprojecten bij het nadenken over, visievorming op en etaleren van de mogelijkheden van virtueel testen.

Groeiboek online

In krap een jaar tijd hebben de werkgroepleden een uitgebreid digitaal naslagwerk over digitaal aantonen geproduceerd!Het groeiboek licht toe wat iedere vorm van digitaal aantonen wel of niet is en wat daarvan de voor- en nadelen zijn ten opzichte van regulier aantonen.
>> Naar het groeiboek Digitaal aantonen

Werkpakketten

Tijdens de startbijeenkomst op 23 januari 2019 (in combinatie met Hinderarm renoveren), zijn vier werkpakketten samengesteld:

A. 3/4/5D BIM, informatiemanagement, fysieke omgeving
Validatie van model in verschillende omgevingen, beheer en verdeling van informatie, verhouding virtuele-fysieke omgeving, etc.

Deelnemers:

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Alen Halilovic, rol: Lid

Sweco Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Erik Schermer, rol: Lid

Sweco Nederland B.V. - Sweco Nederland

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
, rol: Lid

B. Simulatie- en gamingtooling
Virtuele omgevingen/visualisaties, hard- en softwaretools, camerasimulatie, crowdsimulatie, lichtsimulatie, verkeersstromen, etc.

Deelnemers:

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Coordinator

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Edwin Luijt, rol: Lid
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Sweco Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Jaap de Boer, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Tamara Dolle, rol: Lid
Unit040

Unit040 -

Locatie: Eindhoven, Esp 113
Gino van der Zijde, rol: Lid

C. Kunstmatige intelligentie
Commercieel beschikbaar, welke toepassingen in simulaties, etc.

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Maarte Oerlemans, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
ICT Netherlands

ICT Netherlands -

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Rutger van Bemmel, rol: Lid
OrangeNXT

OrangeNXT -

Locatie: Eindhoven, John F Kennedylaan 2
Mane Lambeens, rol: Lid

D. Testen besturingssysteem in virtuele omgeving
Welke onderdelen, wanneer starten, wat virtueel en wat fysiek, etc.

Deelnemers:

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Rik Teuben, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Coordinator

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Maikel Balster, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Martijn Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement -

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Rik Jan van Hulst, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Dave de Wilde, rol: Lid

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Rob Riemens, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Michiel Vroon, rol: Lid