Opdrachtgeversdag juni 2021

De eigenaren, beheerders en sleutelfiguren van Nederlandse en Vlaamse tunnels gaan naar het strand! Zij krijgen op 30 juni 2021 een uitgebreide update van het tunnelprogramma. Belangrijkste vraag voor deze dag: is het netwerk op de goede weg?

De bijeenkomst vindt plaats op het strand van Wassenaar. De deelnemers kunnen vanaf het terras of lekker op een kleedje in het zand de presentaties volgen en daarna in kleine groepjes verder discussiëren. Voor wie niet kan, wil of mag, is er een livestream en zijn er digitale deelsessies.
>> Bekijk agenda (pdf, 400 KB)

Het programma bestaat globaal uit twee delen:

  • 10.00 – 15.00 uur (inclusief lunch)
    Sinds de startbijeenkomst in april 2021 werken de teams van de ontwikkellijn Digitalisering aan het bijschaven en uitwerken van hun projectplannen. Hun ideeën worden op 30 juni 2021 getoetst bij de opdrachtgevers van het tunnelprogramma. Sluiten de plannen aan bij de behoeftes en planning van de tunnelbeheerorganisaties? Wat moet anders, waar is werk met werk te maken? Er is gelegenheid om zorgen te uiten, tips te geven en vragen te stellen.
  • 15.30 – 19.00 uur (inclusief hapje eten)
    Binnen de ontwikkellijn Civiel is vorig jaar al gestart met de nieuwe invulling richting 2030. Er zijn inmiddels vijf expertteams die via de structural health analyse (SHA) tunnelbeheerders helpen bij het (preciezer) vaststellen van de renovatiescope, het bepalen van de noodzakelijke onderzoeken en het reviewen van onderzoeksresultaten. Op 30 juni 2021 gaan de teams en beheerders met elkaar in gesprek om te peilen of de projecten nog steeds goed aansluiten bij de behoeften. Ook wordt er gekeken naar het project Circulaire tunnels dat net is begonnen: hoe kan de ‘oogst’ van een renovatie goed worden ingezet?

De gasten zijn op persoonlijke titel uitgenodigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caro Rietman: caro.rietman@cob.nl / 085 4862 410.