Circulariteitschallenge tunneltechnische installaties

Voor de (door)ontwikkeling van maatregelen voor in de Maatregelencatalogus circulaire tunnels is het COB-netwerk op zoek naar input vanuit de markt. Om tot een inventarisatie van circulariteitsmaatregelen te komen is de Circulariteitchallenge tunneltechnische installaties bedacht. Marktpartijen worden hierin uitgedaagd om maatregelen in te sturen.

Hoe werk je circulair in de aanleg en renovatie van tunnels? Met name over hoe installaties circulair benaderd moeten worden is nog weinig inzichtelijk. In het werkpakket Circulariteit werkt het COB-netwerk aan een Maatregelencatalogus circulaire tunnels. Hierin staan maatregelen die behulpzaam zijn bij hergebruik. 

Grijp die kans!

De circulariteitschallenge tunneltechnische installaties geeft marktpartijen de mogelijkheid hun ideeën en concrete oplossingen te presenteren aan beslissers binnen de tunnelsector tijdens de COB Tunneldag op 25 januari 2024. Daarmee zetten inzenders een eerste stap naar daadwerkelijke implementatie van hun idee. Goed beoordeelde inzendingen krijgen naast de presentatie tijdens de Tunneldag een plek in de Maatregelencatalogus circulaire tunnels. De vijf ideeën die het beste scoren, krijgen een promotiepakket ter waarde van 2.000 euro, bestaande uit een videopname in een professionele studio, publicatie in de verschillende media van het COB en een persbericht (vakmedia en eigen gebruik). Zij krijgen bovendien een onderbouwd advies van het expertteam voor de doorontwikkeling van het idee. Inzenden kan tot en met vrijdag 17 november 2023. In de tweede helft van november krijgen deelnemers de gelegenheid om hun idee te pitchen voor de beoordelingscommissie, bestaand uit vijf experts met eigen expertise en ervaring. 
>> Zend uw maatregelen in! (pdf, 115KB)

 

Meerwaarde

Met de challenge beogen we de keten maximaal uit te dagen om aan de slag te gaan met de (door)ontwikkeling van circulariteitsmaatregelen voor tunnels. Enerzijds moet dit de inhoud en het draagvlak van de catalogus vergroten. Anderzijds streven we naar de toepassing van meer maatregelen in de praktijk. Dit alles moet een boost geven ten aanzien van de naderende doelstelling voor 2030.

Achtergrond

Medio mei 2023 is er binnen het COB een nieuw werkpakket van start gegaan met betrekking tot circulariteit van tunneltechnische installaties. Doelstelling is het ontwikkelen van een (digitale) catalogus met minimaal twintig maatregelen voor circulaire tunnels. De focus ligt hierbij op installaties en specifiek de vervangings- en renovatieopgave. Overkoepelend doel is een bijdrage leveren aan zoveel mogelijk hergebruik in 2030, het halveren van het gebruik aan primaire bouwstoffen en halvering van de milieubelasting.

Om tot een inventarisatie van circulariteitsmaatregelen te komen en de keten aan te zetten tot de (door)ontwikkeling hiervan, organiseert de werkgroep een challenge. Marktpartijen worden hierin uitgedaagd om maatregelen in te sturen. Zowel voor maatregelen in conceptfase als maatregelen die reeds zijn toegepast, is er ruimte. Daarnaast wordt gestimuleerd om buiten de bestaande projectkaders en bekende ontwerptechnieken te denken. Ondanks de focus op tunneltechnische installaties en de vervangings- en renovatieopgave wordt er nadrukkelijk ook naar andersoortige circulariteitsmaatregelen gezocht.

Deelnemers maatregelencatalogus Circulaire tunnels

Building Changes -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Remko Zuidema, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Laura van Heulen, rol: Lid
Benjamin van Olffen, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Rapporteur
GBN Groep B.V.

GBN Groep B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Bente Kamp, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Sezgin Cantürk, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Mieke van Eerten, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Wouter van den Berg, rol: Projectleider
Irene Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek -

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maya Sule, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Thijs Ruland, rol: Lid
Peter Gosselink, rol: Lid

Schreder BV -

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
Ferdy van Triest, rol: Lid