Circulariteitschallenge tunneltechnische installaties

Voor de (door)ontwikkeling van maatregelen voor in de Maatregelencatalogus circulaire tunnels is het COB-netwerk op zoek naar input vanuit de markt. Om tot een inventarisatie van circulariteitsmaatregelen te komen werd in 2023 de Circulariteitchallenge tunneltechnische installaties bedacht. Marktpartijen werden hierin uitgedaagd om maatregelen in te sturen.

Hoe werk je circulair in de aanleg en renovatie van tunnels? Met name over hoe installaties circulair benaderd moeten worden is nog weinig inzichtelijk. In het werkpakket Circulariteit werkt het COB-netwerk aan een Maatregelencatalogus circulaire tunnels. Hierin staan maatregelen die behulpzaam zijn bij hergebruik. 

De circulariteitchallenge tunneltechnische installaties gaf marktpartijen de mogelijkheid hun ideeën en concrete oplossingen te presenteren aan beslissers binnen de tunnelsector tijdens de COB Tunneldag op 25 januari 2024.

Daarmee zetten inzenders een eerste stap naar daadwerkelijke implementatie van hun idee. Goed beoordeelde inzendingen kregen naast presentatie tijdens de Tunneldag een plek in de Maatregelencatalogus circulaire tunnels. De ideeën die het beste scoorden, kregen tevens een promotiepakket ter waarde van 2.000 euro, bestaande uit een videopname in een professionele studio, publicatie in de verschillende media van het COB en een persbericht (vakmedia en eigen gebruik). Zij kregen bovendien een onderbouwd advies van het expertteam voor de doorontwikkeling van het idee.

Winnaars!

Uit de inzendingen zijn twee genomineerden gekozen. Youri Blom van Croonwolter&dros en Mart Mensink van Duspot BV. Op de Tunneldag 2024 is bekend gemaakt dat Mart (links op de foto) als winnaar uit de bus is gekomen met de onafhankelijke matchingstool voor vrijgekomen bouwmaterialen van Duspot. Met zijn circulariteitsscan eindigde Youri  als tweede. 

Foto: Vincent Basler 

Achtergrond

Medio mei 2023 is er binnen het COB een nieuw werkpakket van start gegaan met betrekking tot circulariteit van tunneltechnische installaties. Doelstelling is het ontwikkelen van een (digitale) catalogus met minimaal twintig maatregelen voor circulaire tunnels. De focus ligt hierbij op installaties en specifiek de vervangings- en renovatieopgave. Overkoepelend doel is een bijdrage leveren aan zoveel mogelijk hergebruik in 2030, het halveren van het gebruik aan primaire bouwstoffen en halvering van de milieubelasting.

Om tot een inventarisatie van circulariteitsmaatregelen te komen en de keten aan te zetten tot de (door)ontwikkeling hiervan, organiseert de werkgroep een challenge. Marktpartijen worden hierin uitgedaagd om maatregelen in te sturen. Zowel voor maatregelen in conceptfase als maatregelen die reeds zijn toegepast, is er ruimte. Daarnaast wordt gestimuleerd om buiten de bestaande projectkaders en bekende ontwerptechnieken te denken. Ondanks de focus op tunneltechnische installaties en de vervangings- en renovatieopgave wordt er nadrukkelijk ook naar andersoortige circulariteitsmaatregelen gezocht.

Deelnemers maatregelencatalogus Circulaire tunnels

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Youri Blom, rol: Lid
Laura van Heulen, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Secretaris

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Rob van der Burgh, rol: Lid
GBN Groep B.V.

GBN Groep B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Bente Kamp, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Sezgin Cantürk, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Wouter van den Berg, rol: Projectleider
Irene Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek -

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maya Sule, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Monique Platenkamp, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Peter Gosselink, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Thijs Ruland, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid

Schreder BV -

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
Ferdy van Triest, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Peter van Duijvenbode, rol: Lid