Maatregelencatalogus circulaire tunnels

In 2030 moet bij gerenoveerde tunnels zoveel mogelijk ingezet worden op hergebruik en zijn nieuwbouwtunnels toekomstbestendig en volledig herbruikbaar. De Maatregelencatalogus circulaire tunnels ondersteunt tunneleigenaren en – beheerders bij het realiseren van deze doelstelling.

Bij tunnelcirculariteit is hergebruik van installaties is een belangrijk aspect. Het COB-netwerk onderzoekt daarom welke maatregelen daarbij behulpzaam zijn en bundelt deze in een maatregelencatalogus. Het digitale naslagwerk komt tot stand door de, in projecten vergaarde, kennis te bundelen en wordt elk jaar verrijkt. Het groeiboek is altijd gratis in te zien via de COB-website. Meer informatie over de (lopende, nieuwe en afgeronde) projecten waarin input voor de maatregelencatalogus gegenereerd wordt, vindt u hieronder.

In 2022 zijn de eerste verkennende stappen richting de maatregelencatalogus gezet. Door een expertteam van het COB zijn vervolgens middels interviews, werksessies, de Circulariteitschallenge en een hackathon concrete technische maatregelen voor het circulair maken van tunnels verzameld. Er is een structuur ingericht om de maatregelen te classificeren en onderbouwd een efficiënte en effectieve maatregel te kunnen kiezen bij de verschillende omstandigheden. Op de Tunneldag 2024 is versie 1 van de Maatregelencatalogus circulaire tunnels officieel gepresenteerd.
>> Naar de maatregelencatalogus

Nieuwe versie

Alle kennis die voortkomt uit de gestarte onderzoeksprojecten (zie hieronder) krijgt een plek in het groeiboek. Daarnaast worden de maatregelen waar nodig bijgewerkt: met name de ’technology readiness levels’ (TRL) kunnen mogelijk geüpdatet worden.

In 2024 wordt ook onderzocht welke circulaire maatregelen kunnen worden toegepast. In 2025 is de bedoeling om ze ook daadwerkelijk in drie pilotprojecten toe te passen.

Bijeenkomsten

Aftrap werkgroep circulariteit tunnels 2024

Op 21 juni 2024 is de startbijeenkomst van de werkgroep circulariteit tunnels 2024 bij het COB in Delft. Aanmelden is mogelijk via Karin Clement: karin.clement@cob.nl.

Eind 2023 was er de lancering van de Maatregelencatalogus circulaire tunnels (Groeiboek Maatregelencatalogus circulaire tunnels – versie 2023). Tijdens het toewerken naar deze mijlpaal zijn er nieuwe inzichten verkregen in wat de mogelijkheden zijn om tunnels te verduurzamen. Maar ook zijn er zaken aan het licht gekomen die verdieping nodig hebben om van circulariteit een standaard te maken.

Komend jaar gaat de werkgroep aan de slag met:

  1. Verdieping van de circulaire maatregelen: hoe kunnen we toewerken naar toepassingen in de praktijk?
  2. Knelpuntenanalyse: welke knelpunten zorgen ervoor dat circulariteit nog maar beperkt wordt toegepast en hoe kunnen we de knelpunten gaan aanpakken?
  3. Aanpak MKI: hoe kunnen we de milieu impact van materialen en installaties gaan bepalen?
  4. Materialenpaspoorten: hoe moet een materialenpaspoort eruit komen te zien en hoe wordt het op een uniforme manier gebruikt?

Lopende en nieuwe projecten

Knelpuntenanalyse normen en richtlijnen

Maatregelen uit de Maatregelencatalogus circulaire tunnels versie 1.0 worden nogal eens niet toegepast omdat bestaande normen en richtlijnen belemmerend lijken te zijn. Of dit werkelijk zo is, waar de knelpunten liggen en wie die knelpunten moet oplossen, wordt in 2024 in een knelpuntenanalyse beschreven. In 2025 wordt deze analyse vertaald in een plan van aanpak. De resultaten worden in 2025 als hoofdstuk opgenomen in de Maatregelencatalogus circulaire tunnels versie 2.0. 

Haalbaarheid MKI tunnelinstallaties

Gericht op de Top 5 grootverbruikers in tunnels wordt in 2024 een stappenplan ontwikkeld om grip te krijgen op de milieu-impact van tunnelinstallaties. Het ontwikkelen van een MKI-methodiek voor tunnelinstallaties is complex en mogelijk niet de meest impactvolle manier om de milieu-impact van tunnelinstallaties te verkleinen. Maar wat dan wel? 

Eisen materialenpaspoort TTI

In 2024 wordt gewerkt aan het opleveren van een format voor materiaalpaspoorten voor TTI. Hiervoor worden onder meer de eisen van toekomstige gebruikers geïnventariseerd en beschreven hoe materiaalpaspoorten voor tunnelinstallaties eruit zouden moeten zien en worden toegepast. Het resultaat wordt opgenomen in versie 2 van de  maatregelencatalogus. 

Afgeronde projecten

Circulariteitchallenge tunneltechnische installaties

Voor de (door)ontwikkeling van maatregelen voor in de Maatregelencatalogus circulaire tunnels is het COB-netwerk op zoek naar input vanuit de markt. Om tot een inventarisatie van circulariteitsmaatregelen te komen werd in 2023 de Circulariteitchallenge tunneltechnische installaties gehouden. Marktpartijen werden hierin uitgedaagd om maatregelen in te sturen.

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Maatregelencatalogus circulaire tunnels versie 2.0

Q1 2025

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Maatregelencatalogus circulaire tunnels versie 1.0 inclusief twintig technische maatregelen.

Gereed

Eerdere updates Maatregelencatalogus circulaire tunnels

De maatregelencatalogus krijgt jaarlijks een update. Om precies te weten wat welk jaar is toegevoegd kunt u de onderstaande link volgen. 
>> Updates Maatregelencatalogus circulaire tunnels

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Youri Blom, rol: Lid
Laura van Heulen, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Secretaris

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Rob van der Burgh, rol: Lid
GBN Groep B.V.

GBN Groep B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Bente Kamp, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Sezgin Cantürk, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Wouter van den Berg, rol: Projectleider
Irene Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek -

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maya Sule, rol: Lid
Monique Platenkamp, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Peter Gosselink, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Thijs Ruland, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid

Schreder BV -

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
Ferdy van Triest, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Peter van Duijvenbode, rol: Lid