In dit werkpakket wordt gewerkt aan projecten gerelateerd aan de doelstelling dat in 2030 bij gerenoveerde tunnels is ingezet op zoveel mogelijk hergebruik. Ook zijn nieuwbouwtunnels toekomstbestendig en volledig herbruikbaar en is beheer van tunnels volledig circulair. Het doel is om in 2030 nog maar de helft primaire bouwstoffen te gebruiken en de milieubelasting met de helft te verlagen.

Het COB-netwerk is al langere tijd bezig met circulariteit en heeft al resultaten geboekt. Zo is de rapportage Circulaire tunnels met een routekaart naar circulaire tunnels opgeleverd. Het rapport gaat tevens in op drie concrete voorbeelden/producten: een maatregelencatalogus voor circulaire tunnels, een uitwerking van circulariteit van een tunnelventilator en een serious game voor kennisontwikkeling en bewustwording op het gebied van circulariteit. 

Dit werkpakket borduurt voort op deze resultaten en vanaf 2023 wordt gewerkt aan versie 1 van de maatregelencatalogus Circulariteit met daarin twintig technische maatregelen getoetst door de Groene Kamer. 

De jaren na 2023

In dit werkpakket wordt in 2024 gewerkt aan een Advies over de inzet MKI voor tunnelinstallaties versus schaarste benadering, een Knelpuntenanalyse normen en richtlijnen en een uitbreiding van de Oogstkaart met een materialenpaspoort, deze wordt tevens getest bij in elk geval twee tunnels. Ook wordt een adviesrapport Normering tweede leven (van vijf objecten) opgesteld en het onderdeel circulariteit in het groeiboek Duurzaamheid geüpdatet naar versie 2. In 2025 moet een materialenpaspoort beschikbaar zijn voor elke tunnel, is de maatregelencatalogus Circulariteit opgenomen in het groeiboek Duurzaamheid en worden de plannen voor 2026-2030 verder gedetailleerd. Voor de periode tussen 2026 en 2030 (de aanjaagjaren) staan globaal op de planning: meting en rapportage circulaire tunnels, businesscase herbruikbare objecten met waarde behoud en verdere update van het groeiboek Duurzaamheid. Ook wordt nu het plan van aanpak voor de periode naar 2050 uitgewerkt. 

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Circulaire maatregelencatalogus versie 1 inclusief 20 technische maatregelen getoetst door de Groene Kamer. 

Q4 2023

Kick-off  werkpakketten

Op vrijdag 2 juni 2023 vond een brede kick-offbijeenkomst binnen de ontwikkellijn Duurzaamheid uit het COB-tunnelprogramma. Ruim 25 projectleiders, rapporteurs, experts en leden hebben de doelstellingen en de aanpak binnen de drie werkpakketten (Energietransitie, Circulariteit en Tunnels in omgeving) centraal besproken en hebben vervolgens per werkpakket afspraken gemaakt over aanpak en rolverdeling. De projectleiders bekijken nog of er aanvullende expertise nodig is en benaderen kan rechtstreeks contact opnemen met mensen waar nodig een op een. Wie op basis van de informatie op deze webpagina denkt een bijdrage te kunnen leveren, kan rechtstreeks contact opnemen met Karin Clement via karin.clement@cob.nl.

Afgeronde projecten

Circulaire tunnels

In dit project zijn de benodigde stappen voor meer hergebruik in de tunnelsector onderzocht. In januari 2023 is de rapportage met alle resultaten van 2022 afgerond en gepubliceerd. Hierin wordt een route naar circulaire tunnels langs drie bergtoppen beschreven, ook zijn er maatregelenpakketten geformuleerd om deze doelen te bereiken.

Expeditie circulaire tunnels 

Circulariteit is noodzaak, maar hoe werk je circulair in de aanleg van tunnels? Die bouw je immers niet elke dag. Een mooie stap richting een circulaire tunnelsector kan gezet worden met een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen. Het COB-netwerk onderzocht de haalbaarheid en invulling hiervan.