COB-vacatures 2021

In 2020 is het eerste tunnelprogramma afgerond, het tweede opgestart en is een begin gemaakt met de kennisarena kabels en leidingen. 2021 is het jaar waarin de beide programma’s actief doorgroeien. Bent u daarbij?

De deadline is inmiddels verstreken. U kon tot maandag 22 maart 2021, 12.00 uur reageren.

Voor wie eerder heeft gesolliciteerd bij het COB is de procedure bekend, maar voor nieuwelingen: op deze bladzijde treft u een korte omschrijving van alle vacatures, betaald en onbetaald, groot en klein, student en expert. Via de linkjes in de tabel hieronder springt u naar de bijbehorende projectpagina waar u projectplannen, vlogjes en presentaties kunt vinden. T/m 22 maart 2021 kon er op de functies gesolliciteerd worden.

ProjectVacaturePeriodeUrenBetalingKorte toelichting
COB-bureauRobin’Per directFulltime jaarcontract. Salarisindicatie van 2800,- tot 3400,- met groeimogelijkhedenBetaaldStel, je heet Robin. Je hebt een goed stel hersens en bekijkt de wereld met frisse ogen. Je laat je niet snel uit het veld slaan; met een beetje creativiteit en gezond verstand zijn de meeste problemen volgens jou wel op te lossen. Dat had je vroeger al; de buurjongen kwam jou altijd om hulp vragen. Docenten waren daarentegen niet altijd blij met je. Je nam zelden zomaar iets van ze aan en stelde vaak kritische vragen. Doordat je wel hard werkte en goede cijfers haalde, kwam je ermee weg. Komt dit verhaal je bekend voor? Misschien niet op de letter nauwkeurig, maar herken je jezelf in de voorbeelden? Neem dan even contact op met het COB, want dan hebben wij een baan voor je.
>> Lees meer
Expertteam TTILeden202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldHet COB zoekt experts op het gebied van TTI die deel gaan uitmaken van een expertteam waarvan Jan Holsteijn de voorzitter en Rob Riemens de secretaris is. Het expertteam werkt onder meer aan de SHA’s op basis van de checklisten Risico’s in kaart en Raakvlakken Civiel-TTI in kaart. Daarnaast werkt het team aan het actualiseren van het groeiboek Doordacht renoveren.
Expertteam DuurzaamheidSecretaris202140 uur per jaarBetaaldDe secretaris ondersteunt de voorzitter en het expertteam bij de bijeenkomsten voor de SHA’s. Mogelijk gaat het ook om ondersteuning van de projectleider bij het opstellen van de oogstkaarten in het project Circulariteit.
Leden202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldHet expertteam Duurzaamheid werkt mee aan de SHA’s, met name door de invulling en analyse van de checklist Duurzaamheid in kaart en de resultaten van de oogstkaarten.
Tunnelprogramma
ontwikkellijn Digitaal

Kennisbasis WP 1.1
Businesscase
Leden202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldVoor de werkgroep is er behoefte aan experts op het gebied van multicriteria-analyse. Ook beheerders, of deskundigen met kennis en ervaring met belangrijke aspecten (criteria) voor de beheerder in relatie tot het gebruik van digitale hulpmiddelen, zijn zeer welkom.
Tunnelprogramma
ontwikkellijn Digitaal

Kennisbasis WP 1.2
Cultuur
Secretaris2021150 uur per jaarBetaaldDe secretaris is verantwoordelijk voor het schrijven van de deliverables, rapportages en interviews. Een achtergrond in sociologie, antropologie of omgevingsmanagement is wenselijk.
Leden202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldDe werkgroep bestaat uit ‘tunnelmensen’ die in verschillende rollen werkzaam zijn in tunnelprojecten, zodat een beeld van de cultuur vanuit meerdere perspectieven kan worden belicht. Eenzelfde achtergrond als de secretaris mag ook.
Tunnelprogramma
ontwikkellijn Digitaal

Kennisbasis WP 1.3
Taal-data
Secretaris2021150 uur per jaarBetaaldDe secretaris is verantwoordelijk voor het schrijven van de deliverables, rapportages, interviews en beschrijving van de semantische basis en het gebruik ervan. Kennis van deze materie is hier een voorwaarde.
Leden202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldDe werkgroep bestaat uit experts op het gebied van het ontwikkelen van een digitale taal die bekend zijn met bestaande standaarden en voorbeelden.
Tunnelprogramma
ontwikkellijn Digitaal

WP 3.1 Aantoonbaar veilig meten en beslissen
Leden202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldDe werkgroep bestaat uit deskundigen met zicht op data/criteria die invloed hebben op ‘aantoonbaar veilig’ of daar een uiting aan geven.
Tunnelprogramma ontwikkellijn Digitaal
WP 3.2 Volwassenheidsmodel V&V
Leden202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldDe werkgroep bestaat uit deskundigen op het gebied van volwassenheidsmodellen en de toepassing daarvan.
Tunnelprogramma
ontwikkellijn Digitaal

WP 3.3 V&V Bibliotheek
Leden202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldLeden reviewen (delen van) het groeiboek Digitaal aantonen en leveren verbetervoorstellen aan op basis van recente ontwikkelingen.
Tunnelprogramma
ontwikkellijn Digitaal

WP 3.5 Proof of concept leeromgeving
Leden202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldDe werkgroep bestaat uit deskundigen op het gebied van virtuele leeromgevingen en ervaringsdeskundigen met het uitvoeren van OTO-programma’s.
Tunnelprogramma
ontwikkellijn Digitaal

WP 4.1 Ken je tunnel digitaal
Projectleider2021100 uur per jaarBetaaldIn dit project wordt onderzocht wat het gebruik en de mogelijkheden zijn van het eerder ontwikkelde handboek ‘Ken je tunnel’. De projectleider gaat hiervoor (samen met een student) informatie ophalen bij de gebruikers van het handboek om daarna te bepalen of het gedigitaliseerd kan worden.
Student/werkstudent202115 euro per uurBetaaldDe studenten nemen interviews af. Zij zijn bekend met het onderwerp en weten hoofd- en bijzaken te scheiden en de kern uit de antwoorden te halen.
Leden2021-50 uur per persoon per jaarOnbetaaldDe werkgroepleden denken mee in het onderzoek en hebben affiniteit met tunnelbeheer.
Tunnelprogramma
ontwikkellijn Digitaal

WP 4.2 Dashboard
Student/werkstudent202115 euro per uurBetaaldDe studenten nemen interviews af. Zij zijn bekend met het onderwerp en weten hoofd- en bijzaken te scheiden en de kern uit de antwoorden te halen.
Leden202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldDe leden dragen bij aan het opstellen van de interviews en het analyseren van de resultaten.
Tunnelprogramma
ontwikkellijn Digitaal

WP 5.1 Data ontsluiten en delen
WP 5.2 Informatie over data
Leden2021-50 uur per persoon per jaarOnbetaaldDe werkgroepleden zijn datadeskundigen met kennis van tunnelsystemen en de mogelijkheden van deze data. Ook technisch specialisten die inzicht hebben in mogelijke databronnen zijn welkom.
Project CirculariteitProjectleider oogstkaarten2021100 uur per jaarBetaaldHet project omvat twee sporen. Enerzijds wordt een concept-oogstkaart ontwikkeld en op basis van vier tunnelprojecten ingevuld. Anderzijds wordt samen met Techniek Nederland onderzocht of de oogst, op basis van de oogstkaarten, circulair kan worden gemaakt. Het doel is toe te werken naar een (digitale) hub voor installaties in en rondom tunnels.
Projectleider hergebruik oogst2021100 uur per jaarBetaald
Leden oogstkaarten202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldMeedenken over ontwikkeling oogstkaarten, plus review ingevulde oogstkaarten.
Leden hergebruik oogst202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldMeedenken over hergebruik van de oogst.
Project Waardemodel exploitatiefaseLeden2021-50 uur per persoon per jaarOnbetaaldDe taken van de werkgroepleden:

 • Inventarisatie baten (bereikbaarheidseffecten, effecten leefomgeving, financiële effecten)
 • Inventarisatie tunnels en tunneltypes
 • Invullen matrix baten/tunneltypes
 • Beoordeling of baat kwalitatief of kwantitatief gewaardeerd kan worden + opstellen werkwijze
 • Ervaringsdeskundigen die aan de hand van verschillende tunnels, voorbeelden uitwerken en terugkoppelen.
 • Opstellen standaard werkwijze
Maatregelencatalogus Energiereductie Leden202150 uuronbetaaldDe maatregelencatalogus Energiereductie in tunnels heeft recentelijk een actualisatie ondergaan, maar de ontwikkelingen gaan snel. De bedoeling is om de catalogus met zekere regelmaat te blijven actualiseren en daarvoor worden mensen gezocht. Een onderwerp dat bijvoorbeeld op de rol staat is de energietransitie en de rol van een tunnel daarin.
Project Verduurzaming tunnelverlichtingStudent/werkstudenten2021Betaald
€15 p/u
Er worden diverse onderzoeken opgestart naar de mogelijkheid om tunnelverlichting in Nederland en daarbuiten te verduurzamen. De werkzaamheden kunnen literatuuronderzoek en berekeningen betreffen, voorbereiden van praktijktesten, opstellen van draaiboeken en evaluaties.

 • Vereisten: affiniteit en/of kennis met/van verlichting, zelfstandig, resultaatgericht, goede schrijfvaardigheid.
 • Kans: kennis opdoen in een uitdagend vakgebied, kennis opdoen van/met de specialisten van Nederland.
Project Visie aannemers op ondergronds bouwenLeden202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldInnovatieve aannemers en ingenieurs bundelen in dit project kennis en ervaringen om:

 1. kennis van bodem en techniek zo vroeg mogelijk in het (beslissings)proces in te brengen;
 2. meerwaarde te optimaliseren;
 3. efficiënt en duurzaam te bouwen.

Bijvoorbeeld door het delen van best practices,technische innovaties, mogelijke valkuilen en een toekomstvisie op binnenstedelijk ondergronds bouwen.

Kennisarena kabels en leidingenEigenaar ontwikkellijn2021200 uur per ontwikkellijnbetaaldVoor de vier ontwikkellijnen van de kennisarena zoekt het kernteam thema-eigenaren die zo’n ontwikkellijn tot een succes gaan brengen.