‘Een tunnel is op zichzelf al complex genoeg, lijkt men te denken’

Darinde Gijzel, eerder winnaar van de Schreudersstudieprijs en en sinds kort coördinator Duurzaamheid bij het COB, ziet lichtpuntjes in het werken aan verduurzaming.

De voordeur steeds vaker ondergronds

“Ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit gaan ervoor zorgen dat er meer aandacht voor kwaliteit komt in de ondergrond”, stelt architect Paul van der Ree.

Ondergronds ruimtegolven detecteren

Zuid-Limburg is in de race voor de Einstein Telescope: een geavanceerde onderzoeksfaciliteit voor het waarnemen van gravitatiegolven. Het voorlopige ontwerp gaat uit van een omvangrijk onderaards observatorium.

Gezocht: ondergrondse pilots voor betoninnovatie

Met allerhande innovaties, variërend van krimparm en zelfhelend beton tot geopolymeerbeton en staalvezel- en hybridebeton, kan er de komende jaren méér verbeterd worden dan in de afgelopen honderd jaar, stellen vier experts.

Weer een halfjaar verder

Het tunnelprogramma van het COB-netwerk was in juni alweer toe aan zijn tweede voortgangsrapportage. Zo’n 230 professionals werken actief samen in acht projecten verdeeld over twee ontwikkellijnen.

Testen RijnlandRoute nu al gestart

De complexiteit van tunneltechnische installaties (TTI) kan voor vertragingen en extra kosten zorgen. Bij de RijnlandRoute is een aantal keuzes gemaakt om dit te voorkomen. Zo vinden de integrale testen van de TTI al plaats nog voordat het boren van de tunnel is begonnen. Een primeur.

Complexe dubbellaagse onderdoorgang in centrum Hilversum

In de Hilversumse binnenstad komt een fietsonderdoorgang bovenop een auto-onderdoorgang te liggen. Hoewel de dubbellaagse constructie smaller is dan normaal, komt deze toch heel dicht op de bebouwing. Aandacht voor de omgeving is dan ook een van de speerpunten.

Optimale controle op uitvoering door hoogwaardige monitoring

Terwijl ondergronds de tunnelbuizen van de Victory Boogie Woogietunnel werden geboord, werd er bovengronds nauwkeurig gemeten. Dit leverde continue, betrouwbare informatie op over de invloed van het boorproces op de omgeving.

Kansen voor elektriciteitsbesparing tunnelverlichting

Uit proeven blijkt dat verkeersdeelnemers het niet opmerken als de tunnelverlichting wordt gedimd tot zeventig procent van het voorgeschreven niveau. Dat zou een flinke elektriciteitsbesparing betekenen.

Samen de boot naar de kant roeien

In Kennistraject Gaasperdammertunnel, deel 2 hebben Rijkswaterstaat, IXAS en het COB lessen en ervaringen vastgelegd die tussen 2016 en 2019 zijn opgedaan bij de aanleg van de landtunnel in Amsterdam Zuidoost. Een boek over idealen, de soms weerbarstige praktijk en een samenwerking die tegen een stootje kan.