Kabels, leidingen en bomen

Hoe kun je bomen en kabels en leidingen combineren? Wat zeggen wetten, regels en richtlijnen hierover? In dit project wordt op een rij gezet hoe het zit en worden onder meer inspirerende voorbeelden aangedragen. Eind 2023 is een inventarisatie van knelpunten opgeleverd. 

Kabels en leidingen en bomen: dat is geen ‘match made in heaven’, weten we al wel een tijdje. Een kabel- of leidingbeheerder zit niet te wachten op bomen boven zijn net. De wortels beschadigen het net, maken het onderhoud lastig en het verplaatsen al helemaal. Andersom had een medewerker groenvoorziening liever draadloos water gezien dan al die leidingen die altijd precies in die berm liggen waar bomen mooi kunnen staan. En zowel de netten als de bomen zijn van grote waarde voor de maatschappij.

Er wordt het nodige geschreven over de combinatie van bomen met kabels en leidingen. In de Catalogus bundelingstechnieken wordt bijvoorbeeld verwezen naar bronnen over het combineren. Dat is het technische verhaal. Mantelbuizen, schotten, boomboringen, bomen met een kleiner wortelstelsel, het kan allemaal. Maar hoe zit het met het verwijderen van een oude boom die met zijn wortels helemaal om de kabels en leidingen heen is gegroeid? Hoe moet worden omgegaan met werkzaamheden aan een net waarbij de wortels het onmogelijk maken om bij het net te komen? Wie trekt er aan het kortste eind als er gekozen moet worden tussen bomen of een kabel- en leidingstrook en wie draait er op voor kosten? Dat zijn vragen die niet zo even te beantwoorden zijn, omdat allerlei omstandigheden invloed hebben op het antwoord op die vraag.

Eerste deliverable: Inventarisatie van knelpunten

In dit project is onderzocht wat precies de knelpunten zijn en wordt een voorstel gedaan voor vervolgstappen richting een oplossing. Er zijn stakeholders geïnterviewd aan de hand van vier inpassingssituaties met kabels, leidingen en bomen: alles nieuw, alleen bomen nieuw, alleen netwerken nieuw of alles al aanwezig. Uit de gesprekken blijkt dat vrijwel elke situatie voor beide voorzieningen nadelig kan zijn. Voor het oplossen van de knelpunten wordt een voorstel voor een vervolgproject gedaan. Het rapport beschrijft een stappenplan waarin allereerst gewerkt wordt aan een gelijk kennisniveau, waarna activiteiten volgen om werkbare afspraken tussen gemeenten en netbeheerders vast te leggen. De randvoorwaarden voor succes worden ook beschreven.
>> Download het rapport op de kennisbank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Situatie 1 (linksboven): Bomen en kabels en leidingen worden aangebracht.
  • Situatie 2 (linksonder): Bomen worden aangebracht, kabels en leidingen zijn aanwezig.
  • Situatie 3 (rechtsboven): Kabels en leidingen worden aangebracht, bomen zijn aanwezig.
  • Situatie 4 (rechtsonder): Conflict tussen kabels, leidingen en boom. Kabels, leidingen en/of boom is beschadigd.

Aftrap project op Kennisarenadag 2023

De aftrap van dit project vond plaats op de Kennisarenadag, dinsdag 14 februari 2023. Met dit project wil het COB-netwerk de problematiek én de mogelijke oplossingen rondom bomen en kabels en leidingen inzichtelijk maken. Wat zijn de (on)mogelijkheden, wat zeggen wetten, regels en richtlijnen? Waarover ontbreekt nog kennis? Onder leiding van Jarko van Bloois (COB/Legal Infra) is geboomd over bomen. 
>> Bekijk hier de presentatie (pdf, 2MB)

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Inventarisatie knelpunten en oplossingen.

Gereed
2

Plan van aanpak voor vervolgonderzoek.

Gereed

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Afronding rapportage, eindredactie en publicatie: Kabels, leidingen en bomen.

Alle deliverables.

Deelnemers

Gemeente Utrecht Stadsbedrijven -

Locatie: Utrecht, Tractieweg 2
Bernard Bierhuizen, rol: Geïnterviewd