Kabels, leidingen en bomen

Hoe kun je bomen en kabels en leidingen combineren? Wat zeggen wetten, regels en richtlijnen hierover? In dit project wordt op een rij gezet hoe het zit en worden onder meer inspirerende voorbeelden aangedragen.

Kabels en leidingen en bomen: dat is geen ‘match made in heaven’, weten we al wel een tijdje. Een kabel- of leidingbeheerder zit niet te wachten op bomen boven zijn net. De wortels beschadigen het net, maken het onderhoud lastig en het verplaatsen al helemaal. Andersom had een medewerker groenvoorziening liever draadloos water gezien dan al die leidingen die altijd precies in die berm liggen waar bomen mooi kunnen staan. En zowel de netten als de bomen zijn van grote waarde voor de maatschappij.

Er wordt het nodige geschreven over de combinatie van bomen met kabels en leidingen. In de Catalogus bundelingstechnieken wordt bijvoorbeeld verwezen naar bronnen over het combineren. Dat is het technische verhaal. Mantelbuizen, schotten, boomboringen, bomen met een kleiner wortelstelsel, het kan allemaal. Maar hoe zit het met het verwijderen van een oude boom die met zijn wortels helemaal om de kabels en leidingen heen is gegroeid? Hoe moet worden omgegaan met werkzaamheden aan een net waarbij de wortels het onmogelijk maken om bij het net te komen? Wie trekt er aan het kortste eind als er gekozen moet worden tussen bomen of een kabel- en leidingstrook en wie draait er op voor kosten? Dat zijn vragen die niet zo even te beantwoorden zijn, omdat allerlei omstandigheden invloed hebben op het antwoord op die vraag.

In dit project wordt de combinatie van kabels en leidingen en bomen vanuit meerdere perspectieven belicht. Er wordt verzameld wat er al bekend is en geïnventariseerd of er nog kennislacunes zijn die opgevuld moeten worden. Het zal een takkenwerk worden, maar het resultaat biedt inzicht in alle gezichtspunten en hun aanvliegroute.

Eerste inventarisatie

Als eerste stap zijn vier situaties benoemd waarin er interactie is tussen bomen en kabels en leidingen. Per situatie verschillen de initiatiefnemers, stakeholders en betrokken functionarissen. Het is nog onbekend welke van de beschreven situaties in de praktijk voor het grootste probleem of de meeste problemen zorgen.

Voor deze situaties wordt uitgezocht welke technische voorschriften er zijn, hoe die in de praktijk al dan niet worden toegepast en/of zich daarbij mogelijk belemmeringen voordoen. Daarnaast wordt gekeken naar niet-technische aspecten als organisatie en verantwoordelijkheden. Mensen uit de praktijk worden bij deze inventarisatie betrokken.

Stap 1: subsessie Kennisarenadag

De aftrap van dit project vond plaats op de Kennisarenadag, dinsdag 14 februari 2023. Met dit project wil het COB-netwerk de problematiek én de mogelijke oplossingen inzichtelijk maken. Wat zijn de (on)mogelijkheden, wat zeggen wetten, regels en richtlijnen? En waarover ontbreekt nog kennis? Deze subsessie vormde de aftrap van het project. Onder leiding van Jarko van Bloois (COB/Legal Infra) is geboomd over bomen, van de hak op de tak. 
>> Bekijk hier de presentatie (pdf, 2MB)

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Inventarisatie knelpunten en oplossingen.

Q2 2023
2

Plan van aanpak voor vervolgonderzoek.

Q3 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Interviews met drie gemeenten over praktijkcasussen.

1

Interviews met netbeheerders, drinkwaterbedrijven, kabelaars en warmtebedrijven over dezelfde praktijkcasussen.

1

Terugkoppeling bevindingen aan deelnemers, bepalen vervolgonderzoek

2
CIAG Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V.

CIAG Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V. -

Locatie: Gorinchem, Avelingen-West 3
Wilfred Eijkhout, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Thijs Duisters, rol: Reviewer
Thijs Duisters, rol: Geïnterviewd

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Vincent Hoogstad, rol: Geïnterviewd
Vincent Hoogstad, rol: Deelnemer bijeenkomst
Vincent Hoogstad, rol: Reviewer

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Martin van Vianen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Martin van Vianen, rol: Reviewer

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Reviewer
Herman Best, rol: Deelnemer bijeenkomst
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Geïnterviewd
Gemeente Leiden

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Joris Molemaker, rol: Reviewer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Mevlut Kose, rol: Deelnemer bijeenkomst
Henk van der Maas, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Martijn Coppoolse, rol: Geïnterviewd

Gemeente Utrecht Stadsbedrijven -

Locatie: Utrecht, Tractieweg 2
Bernard Bierhuizen, rol: Geïnterviewd
Bernard Bierhuizen, rol: Geïnterviewd
Bernard Bierhuizen, rol: Deelnemer bijeenkomst

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Marian Bertrums, rol: Geïnterviewd

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Kees Groeneveld, rol: Reviewer
Kees Groeneveld, rol: Deelnemer bijeenkomst

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Roel van Noort, rol: Geïnterviewd

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Initiatiefnemer

Lidrus -

Locatie: Breda, Voltaweg 4
Joost Claassen, rol: Projectleider
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland -

Locatie: Velserbroek, Waterweg 1
Peter Horst, rol: Reviewer
Marieke Kruitwagen, rol: Geïnterviewd

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Max Reith, rol: Reviewer
Max Reith, rol: Deelnemer bijeenkomst

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Peter Tolman, rol: Reviewer

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Reviewer
Theo Ellenbroek, rol: Geïnterviewd