De afgelopen jaren zijn veel digitale middelen ontwikkeld om het proces van verificatie en validatie (V&V) te faciliteren. Daarbij zijn veel ervaringen opgedaan, die niet of nauwelijks worden gedeeld. Dat is zonde! In dit project worden de ervaringen verzameld en ontsloten en wordt onderzoek gedaan naar een gezamenlijke V&V-bibliotheek. De resultaten worden gedeeld in het groeiboek Digitalisering.

Binnen de enorme hoeveelheid uitgevoerde infraprojecten is veel ervaring opgedaan met het inzetten van digitale middelen voor verificatie en validatie. In het eerste tunnelprogramma is een stap gezet in het samenbrengen van die ervaringen. Deze zijn gebundeld in het groeiboek Digitaal aantonen. Sindsdien maakt dit boek een groei door en wordt verkend of het mogelijk is instrumenten, strategieën, etc. via een bibliotheek met elkaar te delen.

Het doel van dit project is om het groeiboek Digitaal aantonen te verrijken met ervaringen uit de recente praktijk. Deze verrijking is een opstapje naar het ontwikkelen van een V&V-bibliotheek. Die V&V-bibliotheek bevat uiteindelijk elementen als simulatoren of delen van een testomgeving, maar ook strategieën en metrieken. Het is van belang te weten welke gegevens er beschikbaar zijn en waaraan behoefte is. De werkgroep heeft hiertoe een vragenlijst ontwikkeld. Met deze vragenlijst gaat de werkgroep in gesprek met tunnelbeheerders, zodat de antwoorden direct zo nodig verhelderd kunnen worden.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Verrijken groeiboek Digitaal aantonen met twintig V&V-instrumenten.

Q1 2023
2

Notitie analyse draagvlak en criteria bibliotheek (de te delen instrumenten voor het inrichten van een testomgeving en simulatoren).

Q4 2022

Kleine vertraging

Deliverable 1 ‘Verrijken groeiboek Digitaal aantonen met instrumenten in de V&V-bibliotheek’ is eind 2022 nog niet helemaal afgerond. In een werkgroepoverleg in december wordt input ‘opgehaald’. Deze wordt Q1 2023 verder verwerkt. Deliverable 2 ‘Notitie analyse draagvlak en criteria’ is komen te vervallen. Afgesproken is om eerst informatie te verzamelen en toestemming vragen om de betreffende info ook te delen.

De werkgroep richt zich op het vullen van de V&V-bibliotheek. Het doel is om de bibliotheek begin 2023 gevuld te hebben met ten minste twintig tools/middelen die in projecten zijn toegepast met als doel het V&V-proces effectiever en efficiënter te maken. Ook als de implementatie van de producten niet, of minder, succesvol is geweest.

Deelnemers

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Jaap Strijker, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Ewald Burger, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Arjan Neef, rol: Lid

NoNoA B.V. -

Locatie: Heiloo, Droogmakerij 35H
Frank Bosch, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jack Blok, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Jan de Liefde, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Johan Kornet, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Eric van den Dool, rol: Projectleider
Edwin Luijt, rol: Secretaris