De afgelopen jaren zijn veel digitale middelen ontwikkeld om het proces van verificatie en validatie (V&V) te faciliteren. Daarbij zijn zowel positieve als negatieve ervaringen opgedaan, die niet of nauwelijks worden gedeeld. Dat is zonde! In dit project worden de ervaringen verzameld en ontsloten en wordt onderzoek gedaan naar een gezamenlijke V&V-bibliotheek.

Binnen de enorme hoeveelheid uitgevoerde infraprojecten (niet alleen tunnels, maar ook andere infrastructurele projecten) is veel ervaring opgedaan met het inzetten van digitale middelen voor verificatie en validatie. Als deze ervaringen al worden gedeeld, is dat veelal in artikelen, presentaties en/of verhalen, die vaak niet zijn geverifieerd en daarmee subjectief kunnen zijn. In het eerste tunnelprogramma is een eerste stap gezet in het samenbrengen van de ervaringen; hiervoor is het groeiboek Digitaal aantonen opgeleverd. Nu is het tijd om dit boek te laten groeien en te verkennen of het mogelijk is om instrumenten, strategieën, etc. via een bibliotheek met elkaar te delen (businesscase van bibliotheek).

Doel van het project

Het doel van dit project is om het groeiboek Digitaal aantonen te verrijken met ervaringen uit de recente praktijk. Deze verrijking dient als opstapje naar het ontwikkelen van een V&V-bibliotheek. Die V&V-bibliotheek bevat elementen die duur zijn om te ontwikkelen, zoals simulatoren of delen van een testomgeving, maar ook (op termijn) strategieën en metrieken. Naar verwachting loont het om deze te delen en uit te lenen voor gebruik.

Het is van belang te weten welke gegevens er beschikbaar zijn en waaraan behoefte is. De werkgroep heeft hiertoe een vragenlijst ontwikkeld. Met deze vragenlijst gaat de werkgroep in gesprek met tunnelbeheerders, zodat de antwoorden direct zo nodig verhelderd kunnen worden.

Dit team is voor de update van het groeiboek Digitaal aantonen afhankelijk van de oplevering van producten van andere projectgroepen. Nu die (bijna) opgeleverd zijn, kan een slag gemaakt worden in het updaten van het groeiboek en het vullen van de bibliotheek. In het najaar wordt bij de deelnemers en het COB-tunnelnetwerk gecheckt of de nieuwe inrichting van het groeiboek zo akkoord is. De definitieve update, plus de aanvulling van het groeiboek met instrumenten in de bibliotheek, zal daarna worden uitgevoerd.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Verrijken groeiboek Digitaal aantonen.

Q4 2022
2

Notitie analyse draagvlak en criteria bibliotheek (de te delen instrumenten voor het inrichten van een testomgeving en simulatoren).

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Twee werkgroepoverleggen in maart en april.

Alle deliverables

Tunnel-pizzaparty op 29 maart 2022.

Alle deliverables

Interviewformulier opgeleverd: https://forms.gle/X6oc8dhcQkQMVDgGA.

Alle deliverables

Deelnemers

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Jaap Strijker, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Projectleider

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Ewald Burger, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Eric van den Dool, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Johan Kornet, rol: Lid