De afgelopen jaren zijn veel digitale middelen ontwikkeld om het proces van verificatie en validatie (V&V) te faciliteren. Daarbij zijn veel ervaringen opgedaan, die niet of nauwelijks worden gedeeld. Dat is zonde! In dit project worden de ervaringen verzameld en ontsloten en wordt onderzoek gedaan naar een gezamenlijke V&V-bibliotheek. De resultaten worden gedeeld in het groeiboek Digitalisering.

Binnen de enorme hoeveelheid uitgevoerde infraprojecten is veel ervaring opgedaan met het inzetten van digitale middelen voor verificatie en validatie. In het eerste tunnelprogramma is een stap gezet in het samenbrengen van die ervaringen. Deze zijn gebundeld in het groeiboek Digitaal aantonen. Sindsdien maakt dit boek een groei door en wordt verkend of het mogelijk is instrumenten, strategieën, etc. via een bibliotheek met elkaar te delen.

Het doel van dit project is om het groeiboek Digitaal aantonen te verrijken met ervaringen uit de recente praktijk. Deze verrijking is een opstapje naar het ontwikkelen van een V&V-bibliotheek. Die V&V-bibliotheek bevat uiteindelijk elementen als simulatoren of delen van een testomgeving, maar ook strategieën en metrieken. Het is van belang te weten welke gegevens er beschikbaar zijn en waaraan behoefte is. De werkgroep heeft hiertoe een vragenlijst ontwikkeld. Met deze vragenlijst gaat de werkgroep in gesprek met tunnelbeheerders, zodat de antwoorden direct zo nodig verhelderd kunnen worden.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Verrijken groeiboek Digitaal aantonen (wordt: Digitalisering) met twintig V&V-instrumenten.

Q1 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Indexsheet te delen documenten ingevuld.

1

Opstellen PvA beheer V&V-bibliotheek

1

Kleine vertraging

Er zijn inmiddels zo’n zestig documenten verzameld waarvan bijna de helft vanuit de opdrachtnemer gezien gedeeld mogen worden. Voor de overige documenten moet nog overleg gevoerd worden met opdrachtnemer en opdrachtgever. Daarnaast wil de werkgroep per document een toelichting geven op de sterkte en zwakke punten ervan. De opleveringdatum daarvan, maart 2023, is niet gehaald.

Deelnemers

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Jaap Strijker, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Ewald Burger, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Arjan Neef, rol: Lid

NoNoA B.V. -

Locatie: Heiloo, Droogmakerij 35H
Frank Bosch, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jack Blok, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Jan de Liefde, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Johan Kornet, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Eric van den Dool, rol: Projectleider
Edwin Luijt, rol: Secretaris