De afgelopen jaren zijn veel digitale middelen ontwikkeld om het proces van verificatie en validatie (V&V) te faciliteren. Daarbij zijn veel ervaringen opgedaan, die niet of nauwelijks worden gedeeld. In dit project worden de ervaringen verzameld en ontsloten en wordt onderzoek gedaan naar een gezamenlijke V&V-bibliotheek.

Het doel van dit project was om het groeiboek Digitalisering te verrijken met ervaringen uit de recente praktijk. De werkgroep heeft hiertoe een vragenlijst ontwikkeld. Met deze vragenlijst gaat de werkgroep in gesprek met tunnelbeheerders, om concrete documenten (templates, voorbeelden etc.) te verzamelen voor publicatie in een V&V-bibliotheek.

In 2023 zijn diverse documenten verzameld die in een V&V-proces (als voorbeeld) ingezet kunnen worden. Deze zijn toegevoegd aan de kennisbank van het COB en kunnen indien gewenst in een keer opgehaald worden. Daarnaast is er een schematische weergave gemaakt die toont hoe de documenten met elkaar samenhangen. De verzameling is ook toegankelijk via het groeiboek Digitalisering.

Er is besloten om de V&V-bibliotheek geen vervolg te geven. De potentie die er is, blijkt zeer moeizaam waar te maken doordat bijna alle organisaties (opdrachtgevers en opdrachtnemers) de documenten niet openbaar beschikbaar willen maken. Het COB houdt in de gaten of daar verandering in komt.

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Verrijken groeiboek Digitaal aantonen (wordt: Digitalisering) met twintig V&V-instrumenten.

Gereed

Deelnemers

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Jaap Strijker, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Ewald Burger, rol: Lid
ICT Netherlands

ICT Netherlands -

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Arjan Neef, rol: Lid

NoNoA B.V. -

Locatie: Heiloo, Droogmakerij 35H
Frank Bosch, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jack Blok, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Jan de Liefde, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Johan Kornet, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Eric van den Dool, rol: Projectleider
Edwin Luijt, rol: Secretaris