Uit metingen van Rijkswaterstaat blijkt dat een aantal zinktunnels grotere en ongelijkmatiger zettingen ondergaan dan aangenomen is in de ontwerpfase. In dit PDEng-traject wordt onderzoek gedaan naar de maximale levensduur van de mootvoegen in de Drecht- en Noordtunnel in relatie tot het zettingsgedrag van de tunnels.

In dit onderzoek wordt een methodiek ontwikkeld waarmee, onder optredende zettingen, de restlevensduur en betrouwbaarheid van mootvoegen met een kraagconstructie kan worden bepaald. Het onderzoek vindt plaats binnen een tweejarige PDEng traject van de TU Delft. In januari 2022 is het projectplan voor het onderzoek opgesteld. In het eerste jaar volgt PDEng’er Mark van der Heijden (Rijkswaterstaat) PDEng colleges en keuzevakken, die in de zomer van 2022 allemaal afgerond zijn. Na de colleges wordt de desbetreffende materie toegepast op het onderzoek. In 2022 is ook een groepsproject afgetrapt. Hierin wordt een innovatief drainagesysteem ontworpen dat toepasbaar is voor bestaande afzinktunnels van Rijkswaterstaat (casus Drechttunnel).

In de laatste helft van 2022 is een eerste versie van het model ontwikkeld om de levensduur van de mootvoegen van de zinktunnels van Rijkswaterstaat te bepalen. Deze wordt in 2023  doorontwikkeld. Het groepsproject met alle PDEng-kandidaten is in volle gang, waarin een toekomstbestendig drainagesysteem ontworpen wordt, toepasbaar voor bestaande afzinktunnels van Rijkswaterstaat (casus Noordtunnel). In het tweede jaar ligt verder de focus volledig op het onderzoek.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Startnotitie.

Gereed
2

Projectplan.

Gereed
3

Literatuurstudie.

Gereed
4

Opleveren model om de levensduur van de mootvoegen van de zinktunnels van RWS te bepalen.

Q4 2023
5

Afstuderen als PDEng tunnels.

Q4 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Uitvoeren literatuurstudie.

3

Volgen en afronden PDEng-vakken.

5

Deelname commissie Deformatie.

Alle deliverables

Technische specificaties monitoring Noord- en Willemsspoortunnel.

Alle deliverables

Becoming a PDEng Tunnels or PhD?

If you are interested in becoming a PDEng or PhD in the COB tunnel programme please check out the links below:

>> Read more about the programme PDEng Tunnels. (NOTE: page is in Dutch)
>> Information flyer in English(pdf, 3MB)

De Noordtunnel in de autosnelweg A15 verbindt de Alblasserwaard met Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. De Noordtunnel is geopend in 1992. (Foto: Rijkswaterstaat, Harry van Reeken)