In dit project werkt PhD’er Ian Pierce aan een monitoringstrategie om tunnelvervormingen continu te monitoren, zonder hinder in het gebruik. De monitoringgegevens worden bij drie tunnels verzamelden vervolgens opgeslagen in een semantische wiki (of uniforme database) en gebruikt voor structurele gedragsanalyse. De monitoringgegevens worden vervolgens gebruikt om het langetermijngedrag van de tunnels en de impact ervan op hun structurele veiligheid te voorspellen.

Nederland heeft veel afgezonken tunnels. Om die aan te leggen wordt een sleuf of kanaal gebaggerd waarna tunneldelen worden afgezonken, onder water samengevoegd en afgedekt. Veel van deze tunnels zijn inmiddels zo’n vijftig jaar oud en verwacht en gezien wordt dat ze achteruitgaan. Een van deze tunnels is de Eerste Heinenoordtunnel, die momenteel wordt gerenoveerd. Nu we dit weten is de wens ontstaan om een ​​standaardmethode voor structurele gezondheidsmonitoring voor deze tunnels te ontwikkelen, en om plannen en renovatiemethoden te ontwikkelen die een minimale impact hebben op normale tunnelactiviteiten.

De komende vier jaar worden drie tunnels continu gemonitord en worden de gegevens verzameld en opgeslagen door het COB of Rijkswaterstaat. Voor de Willemsspoortunnel en de Noordtunnel is hiervoor een openbare aanbesteding. De PhD’er voert monitoring uit bij de Drechttunnel. De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd en onderzocht met het oog op de impact van cyclische of continue vervormingen, zoals door seizoens- en getijdenafhankelijke bewegingen. 

Uit deze verzameling gegevens zal een standaard voor structurele monitoring worden geschreven, gebaseerd op de respons en inbreuk op deze geïmplementeerde monitoringinspanningen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om de beste manieren en plaatsen te bepalen om monitoringapparatuur te installeren, en uiteindelijk worden methoden voor het renoveren en repareren van tunnels met minimale operationele impact voorgesteld en ontwikkeld.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Bronnen verzamelen en sorteren.

Q1 2024
2

Samenvatting van de PhD en postdoc symposium, tijdens TRA in Dublin.

Q2 2024
3

Paper over optimalisatie van de filosofie van een tunnelontwerp.

Q2 2024
4

Samenvatting historische tunnelvervorming. 

Q3 2024
5

Samenvatting over Beyond a Tunnel Vision conferentie 2024 in Antwerpen.

Q4 2024
6

Afronden 2024, schrijven plannen voor 2025.

Q4 2024

Activiteiten

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Bekijken voegen Drechttunnel 

-

Bekijken voegen Willemspoortunnel

-

Bekijken voegen Heinenoordtunnel

-

Andere PhD’ers

Naast deze kandidaat zullen nog twee (en uiteindelijk vier) promovendi werken aan verschillende aspecten van Future proof tunnels. De twee huidige andere kandidaten richten zich op materiaaldegradatie (Sebastian Kuniewski) en op vervormingsmodellering/bodemstructuurinteractie (Arne de Jong). Tijdens dit doctoraat zullen deze medekandidaten bij veel van de tussenstappen betrokken worden bij de besluitvorming. Deformatiemonitoring door de kandidaat zal idealiter in samenwerking met Sebastian gebeuren (met name op de Drechttunnel), om zo de structurele gezondheidsanalyse en monitoring van afgezonken tunnels vollediger te kunnen plannen. De inbreng van Arne zal van cruciaal belang zijn om ervoor te zorgen dat de informatie waardevol en interessant blijft voor het bevorderen van de uiteindelijke doelstellingen van het project.

Begeleidingscommissie 

Individuele deelnemers

-

Gerrit Wolsink, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Coen van der Vliet, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Voorzitter

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Edo Noordermeer, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Mark van der Heijden, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Adri Vervuurt, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Ian Pierce, rol: PHD
Wout Broere, rol: Lid