Het doel van PhD’er Sebastian P. Kuniewski is om metingen in bestaande tunnels mogelijk te maken door tunnelcomponenten continu te monitoren op degradatie, mechanische belastingen en vervorming. De gegenereerde gegevens worden vervolgens ingevoerd in modellen voor betrouwbare voorspellingen van degradatie en de status van de tunnelcomponenten voor proactieve onderhoudsprogramma’s, waardoor downtime effectief wordt geminimaliseerd. 

Materiaaldegradatie is afhankelijk van vele factoren en processen. Bij de exploitatie van een tunnel is het noodzakelijk de kritische onderdelen ervan te inspecteren en het geheel te beoordelen structurele integriteit van de tunnel. Inspecties zijn één manier om deze taak te volbrengen. Echter visuele inspectie, zoals momenteel de meest gebruikelijke manier is om een ​​tunnel te inspecteren, is niet altijd toereikend in het vaststellen van de exacte omvang van de schade en het nauwkeurig inschatten van het risico en de structurele integriteit.

Installatie van monitoringsystemen die materiaaldegradatie kunnen monitoren, omgevingsparameters die degradatie, mechanische belastingen en andere factoren beïnvloeden, zijn van belang, omdat het aanzienlijk inzicht kan verschaffen in het optreden, de snelheid en de oorzaken van materiële degradatie in tunnels. Dit onderzoek richt zich op het vaststellen welke componenten en materialen moeten worden gemonitord, welke monitoringsystemen en -sensoren moeten worden gebruikt en geïnstalleerd, en op welke basis moet worden besloten waar de sensoren moeten worden geïnstalleerd.

Lees het onderzoeksvoorstel van Sebastian P. Kuniewski: Research plan proposal Degradation of tunnel materials – version 2024 (pdf)

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Literatuuronderzoek.

Q1 2024
2

Overzicht tunnels met inspectie, onderhoud en/of instrumentatie in de nabije toekomst.

Q1 2024
3

Database van kritische structurele componenten, hun materialen en materiaaleigenschappen en degradatiemechanismen, omgevingsinvloeden en interactie tussen de componenten.

Q1 2024
4

Artikel en presentatie (op TRA Dublin) over database en de toepassing in monitoringstrategieën.

Q1 2024
5

Voorstel voor materiaal gebaseerd op database, degradatiemodellen en probabilistische benadering.

Q2 2024
6

Inzicht in kansverdelingen en onzekerheden, modelprestaties op basis van bestaande gegevens en informatie (labtest) en degradatiemodellen op basis van database.

Q2 2024
7

Lijst met beschikbare sensoren voor het monitoren van specifieke materiaaldegradatie (COB-rapport Monitoring material degradation in tunnels als referentie).

Q3 2024
8

Installatie van bewakingssensoren op basis van geselecteerde materialen en bestaande sensoren, inclusief de gegevensstroom van sensoren naar interpretatie-algoritmen en dashboard.

Q3 2024
9

Inzicht in ontwikkeling nieuwe sensoren en technologieën voor mogelijk gebruik in tunnels (promovendi faculteit Civil engineering TU Delft)

Q3 2024
10

Inzicht in effectiviteit sensoren voor detecteren en meten van materiaaldegradatie (NDT, Peul), toegevoegd aan database.

Q3 2024
11

Beslissingsprobleem voor optimale sequentiële teststrategie om geschikt sensortype te bepalen voor effectief detecteren en meten degradatiemechanismen.

Q4 2024
12

Beslissingsprobleem om ​​optimaal het aantal, typen en locaties van bewakingssensoren te selecteren.

Q4 2024
13

Verschillende monitoringsystemen en -strategieën gebaseerd op de oplossingen voor het optimalisatieprobleem. Python-programma, methodologie en plaatsing vervormingsinstrumenten afstemmen.

Q4 2024

Activiteiten

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Bekijken voegen Drechttunnel

-

Bekijken voegen Willemspoortunnel

-

Andere PhD’ers

Naast deze kandidaat zullen nog twee (en uiteindelijk vier) promovendi werken aan verschillende aspecten van Future proof tunnels. De twee huidige andere kandidaten richten zich op Vervormingsmodellering/bodemstructuurinteractie (Arne de Jong) en op Deformatie monitoring zinktunnels (Ian Pierce). Tijdens dit doctoraat zullen deze medekandidaten bij veel van de tussenstappen betrokken worden bij de besluitvorming.

Begeleidingscommissie

C-Cube International B.V. -

Locatie: Delft, Molengraaffsingel 10
Sebastian Kuniewski, rol: PHD
Guus Coolegem, rol: Lid
Tje Wei Hu, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid -

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Marija Nedeljkovic, rol: Lid

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Andreas Burki, rol: Lid

SGS INTRON B.V. -

Locatie: Waardenburg, Regterweistraat 7
Michel Boutz, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Bas Bruins Slot, rol: Voorzitter