In dit project heeft PhD’er Arne de Jong tot doel de belangrijkste omgevingsoorzaken voor vervorming (in verschillende tunnels en scenario’s) te identificeren. Dit leidt tot nieuwe inzichten in de interacties tussen tunnelconstructie en omgeving, en verklaringen voor waargenomen tunnelgedrag. Arne gaat historische en nieuwe gegevens over geotechnische locatie-omstandigheden en externe belasting combineren tot een 3D-bodem-structuur-interactiemodel dat de heterogeniteit van de ondergrond vastlegt. 

(Afgezonken) tunnels zijn een essentieel onderdeel van de Nederlandse infrastructuur. De komende jaren worden veel van deze tunnels geconfronteerd met renovatiewerkzaamheden, resulterend in tunnelafsluitingen. Deze renovatiewerken zijn om verouderde tunnelinstallatie te vernieuwen, maar ook om de afzink- en eventueel segmentverbindingen te verbeteren of te repareren. Het uitstellen van deze renovatiewerken leidt mogelijk tot meer lekkages. 

Op basis van eerder wetenschappelijk onderzoek en gesprekken met belanghebbenden, zoals tunneleigenaren, is duidelijk geworden dat meer onderzoek nodig is om een ​​beter begrip te krijgen van afgezonken tunnels. Dit specifieke onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende vraag: ‘Hoe worden de langetermijnzettingen van afgezonken tunnels beïnvloed? Het doel is om na dit onderzoek de huidige en toekomstige afgezonken tunnelnederzettingen nauwkeurig te kunnen beschrijven met behulp van een model. En door bepaalde maatregelen deze zettingen te kunnen beïnvloeden, of rekening te kunnen houden met het verwachte effect van veranderende belastingsomstandigheden.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Literatuurstudie

Q1 2024
2

Onderzoeksvoorstel

Q2 2024
3

Deformatiedashboard

Q3 2024
4

Jaarrapportage inclusief herziene planning.

Q4 2024

Activiteiten

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Bekijken voegen Drechttunnel

-

Bekijken voegen Willemspoortunnel

-

Bekijken voegen Heinenoordtunnel

-

Andere PhD’ers

Naast deze kandidaat zullen nog twee (en uiteindelijk vier) promovendi werken aan verschillende aspecten van Future proof tunnels. De twee huidige andere kandidaten richten zich op materiaaldegradatie (Sebastian Kuniewski) en op Deformatie monitoring zinktunnels (Ian Pierce). Tijdens dit doctoraat zullen deze medekandidaten bij veel van de tussenstappen betrokken worden bij de besluitvorming.

Begeleidingscommissie

Individuele deelnemers

-

Gerrit Wolsink, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Coen van der Vliet, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Voorzitter

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Edo Noordermeer, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Mark van der Heijden, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Adri Vervuurt, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Ian Pierce, rol: PHD
Wout Broere, rol: Lid