Expertteam duurzaamheid

Om praktijkprojecten te ondersteunen hun duurzaamheidsambities waar te maken, heeft het COB-netwerk een expertteam Duurzaamheid opgezet. Een duurzame aanpak vraagt om transparantie, om het loslaten van zekerheden en om het omarmen van nieuwe oplossingen. Dit onafhankelijke expertteam biedt hulp voor deze transitie in denken.

Doel van dit expertteam is met name om versnelling op het gebied van duurzaamheid te realiseren door dit aspect in SHA’s concreet in te vullen op basis van de ‘Duurzaamheid-in-kaart’-checklist. Daarnaast is het expertteam de verbinder met praktijkprojecten. De Nederlandse overheid heeft een stip op de horizon gezet: in 2050 klimaatneutraal en volledig circulair. In de komende tien jaar worden 25 tunnels gerenoveerd biedt een mooie kans om te werken aan een versnelling op het gebied van duurzaamheid!

Het COB blijft kennis ontwikkelen over duurzaamheid. Het expertteam kan putten uit verschillende kennisbronnen. Het platform Duurzaamheid en de andere duurzaamheidsteam van het COB brengen elk hun eigen expertise in. Wanneer kennis niet ‘in huis’ aanwezig is, beschikt het COB over de juiste contacten bij andere tunnelprojecten en participanten om de benodigde kennis te vinden.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Uitdiepen van de checklist voor drie fases: nieuwbouw (casus Zuidasdok), renovatie (casus PTZ tunnels) en beheer en onderhoud (casus ProRail).

Q1 2023
2

Format adviesrapport Sustainable health analyse.

Q1 2023
3

Communicatieplan Sustainable health analyse. (deze is vervallen)

Q2 2022

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Brainstorm ‘Hoe duurzaam is je tunnel?’, verdiepende/(hulp)vragen a.d.h.v. de checklist.

Alle deliverables

Overleg over o.a. adviesrapport duurzaamheid in tunnels (voldoet dit nog?), stand van zaken SHA’s, communicatieplan SHA’s, format adviesrapport SHA’s en checklist duurzaamheid.

Alle deliverables

Bijeenkomsten met leden expertteam.

Alle deliverables

Tunnel-pizzaparty.

Alle deliverables

Stroomschema duurzaamheid definitief gemaakt en opgeleverd.

-

Schrijven plan voor ontwikkellijn Duurzaamheid.

-

Stand van zaken eind 2022

Niet alle deliverables zijn dit jaar afgekomen. De uitdieping van de checklist en het adviesrapport worden in Q4 2022 definitief gemaakt en opgeleverd begin 2023. Er is besloten om deliverable 3 te laten vervallen. Op dit moment vinden er geen SHA’s plaats en is de rol van het expertteam (zoals het nu acteert) eindig. Voor 2023 wordt deze deliverable mogelijk opnieuw vormgegeven.

De duurzaamheidsexperts hebben de laatste periode van 2022 gewerkt aan een langetermijnplan voor de ontwikkellijn Duurzaamheid. Dit plan beschrijft de doelstellingen van het COB voor 2030 en de weg daarnaartoe. In 2023 zal het Expertteam duurzaamheid een andere invulling geven aan haar rol. Een meer ondersteunende, maar ook activerende rol bij andere platforms van het COB zorgt voor continuïteit in duurzame ontwikkelingen, breder dan alleen in tunnels. Dat betekent dat het project ‘Expertteam duurzaamheid’ in 2023 ophoudt te bestaan en de leden zich voegen in het platform Duurzaamheid.

Stroomschema duurzaamheid tunnels

De deliverables dragen vooral bij aan de voorbereiding van de Sustainable health analyses. Door deze voorbereidingen te treffen, staan we gesteld voor verdieping van de SHA op het gebied van duurzaamheid. We kunnen dan meer proactief de projecten benaderen en een gedegen advies samenstellen wanneer een SHA plaatsvindt. Vanuit het expertteam Duurzaamheid is een voorstel gedaan voor een stappenplan dat tunneleigenaren of -beheerders helpt bij het bepalen van verduurzamingsmogelijkheden in tunnel(s). Het Stroomschema duurzaamheid tunnels start met een kennismaking met het COB, waarna een opname van de huidige stand van zaken rondom duurzaamheid in de tunnel wordt gedaan. Hierna worden kansen op verbeteringen bepaald. Als er kansen zijn, worden vervolgens eventuele implementaties onderzocht. Het uiteindelijke resultaat is een rapportage rondom duurzaamheid(skansen) van de tunnel.

 

Hoe werkt het expertteam Duurzaamheid?

Het expertteam acteert op verschillende niveaus:

  • Reactief: reageren wanneer het COB vragen ontvangt.
  • Actief: generiek concept ontwikkelen en dit aanbieden aan praktijkprojecten.
  • Proactief: vanuit Duurzaamheid in kaart thema’s herkennen en praktijkprojecten proactief benaderen om mogelijke verbeteringen voor te stellen.

Wanneer een vraag voor het expertteam opkomt, vindt er eerst een verkennend gesprek plaats tussen het praktijkproject en een van de kernteamleden van de het expertteam. Doel is om de behoefte in kaart te brengen en ook te onderzoeken welke beschikbare kennis van toegevoegde waarde kan zijn. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de benodigde expertteamleden op de projectlocatie.

Na de eerste gesprekken wordt vastgesteld hoe de hulp van het expertteam verder geconcretiseerd kan worden. Dit kan door middel van bijvoorbeeld advies, het leggen van contacten, ambitiewebsessies, workshops ‘Waarom wel?’, brainstormsessies, kennisoverdracht tussen projecten, evaluaties of het vastleggen van ervaringen in een databank.

Tijdens Tunneldag 2021

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Stefan Lezwijn, rol: Lid

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Projectleider

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jos Schild, rol: Lid