Werkpakket Energietransitie

Hervorming ontwikkellijn Duurzaamheid 

Begin 2023 heeft het COB een nieuwe aanvliegroute rondom circulariteit en energiereductie uitgewerkt. De projecten die op stapel lagen, veranderen inhoudelijk niet. Wel is besloten ze op de website (en in overige communicatie) anders te ontsluiten. Er wordt niet meer gesproken over werkpakketten, maar projecten worden rechtstreeks gehangen onder de maatregelencatalogi waarvoor ze input genereren. 
>> Ga direct naar de nieuwe structuur

In het werkpakket Energietransitie wordt gewerkt aan de doelstelling: ‘In 2030 zijn gerenoveerde en nieuwgebouwde tunnels energieneutraal en is beheer van tunnels gericht op het verlagen van energiegebruik’. Deze doelstelling is afkomstig uit de ontwikkellijn Duurzaamheid van het COB-tunnelprogramma. 

Onder het werkpakket Energietransitie vallen verschillende lopende en nieuwe projecten, die gericht zijn op het verlagen van energieverbruik in/door tunnels. Een overzicht van lopende projecten vindt u onderaan deze pagina. In 2023 start het project Van Energiereductie naar energietransitie, dat eind 2023 drie deliverables gaat opleveren: Reductie van de vijf grootste energieverbruikers, Format energiepaspoort tunnels en Businesscase Tunnel als energieleverancier. De inzichten die deze deliverables opleveren, worden ook verwerkt in de reeds opgeleverde versie 4 van de maatregelencatalogus Energiereductie tunnels. 

De jaren na 2023

Volgens de planning leveren de projecten binnen het werkpakket Energietransitie in 2024 een aantal deliverables op. Er wordt gewerkt aan een energiepaspoort voor elke tunnel en een generiek adviesrapport voor businesscase energietransitie. Daarnaast wordt in samenwerking met de teams van het werkpakket Circulariteit versie 1 van het groeiboek Duurzaamheid samengesteld door de groeiboeken Maatregelencatalogus energiereductie en Circulariteit (deliverable 2023) samen te voegen.

In 2025 is een Ontwerpaanpak op energietransitie tunnels beschikbaar, worden plannen van 2026-2030 verder gedetailleerd en worden hulpsessies, kennissessies en lezingen gehouden. De businesscase energietransitie wordt in dit jaar toegepast op twee projecten en het groeiboek Duurzaamheid is geüpdatet naar versie 2. Globaal staan voor 2026-2029 (de aanjaagjaren) de volgende activiteiten op de agenda: meting en rapport Energietransitie tunnels en verlaging energieverbruik. Het groeiboek Duurzaamheid wordt verder geüpdatet. Ook wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de rijksdoelen voor 2050 te behalen. 

Op dinsdag 9 mei 2023 verzorgden CEDR, Rijkswaterstaat en het COB een online lezing over een onderzoek naar energieopslag en het versnellen van de energietransitie bij tunnels. Een belangrijke reden voor het onderzoek is de uitvoering van het grote renovatieproject voor zeven tunnels in Nederland. Voor dit project moeten verschillende vragen worden beantwoord om te juiste beslissingen te nemen voor de stroomvoorziening.
>> Naar het onderzoeksrapport

Lopende projecten

Maatregelencatalogus Energiereductie tunnels

Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een energieneutrale tunnel. Hoe kunnen we het energiegebruik in tunnels significant terugdringen? Welke maatregelen zijn er en wat moet er nog worden onderzocht? U leest het in het groeiboek Energiereductie in tunnels.

Verduurzaming tunnelverlichting

Hoewel de introductie van ledverlichting al voor een forse besparing heeft gezorgd, zijn experts ervan overtuigd dat het verbruik veel verder omlaag kan, zonder dat de veiligheid in het geding komt. Reden voor het COB om met netwerkpartijen, waaronder Rijkswaterstaat, een onderzoeksprogramma te starten.

Van energiereductie naar energietransitie

In 2030 zijn gerenoveerde en nieuwgebouwde tunnels energieneutraal. Dat is het doel van het COB-netwerk. Het betekent dat ‘alleen’ energiereductie niet voldoende is; er is een bredere kijk nodig op het energiegebruik van tunnels.