Werkpakket Energietransitie

In het werkpakket Energietransitie wordt gewerkt aan de doelstelling: ‘In 2030 zijn gerenoveerde en nieuwgebouwde tunnels energieneutraal en is beheer van tunnels gericht op het verlagen van energiegebruik’ . Deze doelstelling is afkomstig uit de ontwikkellijn Duurzaamheid van het COB-tunnelprogramma. 

Onder het werkpakket Energietransitie vallen verschillende lopende en nieuwe projecten, die gericht zijn op het verlagen van energieverbruik in/door tunnels. Een overzicht van lopende projecten vindt u onderaan deze pagina. In 2023 worden nieuwe projecten gestart: Reductie van de vijf grootste energieverbruikers, Format energiepaspoort tunnels en Businesscase Tunnel als energieleverancier. De inzichten uit deze projecten worden ook verwerkt in versie 4 van de maatregelencatalogus Energiereductie tunnels die eind 2023 wordt opgeleverd. 

De jaren na 2023

Volgens de planning leveren de projecten binnen het werkpakket Energietransitie in 2024 een aantal deliverables op: een energiepaspoort voor elke tunnel, een generiek adviesrapport voor businesscase energietransitie en versie 1 van het groeiboek Duurzaamheid. In 2025 is een Ontwerpaanpak op energietransitie tunnels beschikbaar, worden plannen van 2026-2030 verder gedetailleerd en worden hulpsessies, kennissessies en lezingen gehouden. De Businesscase energietransitie wordt in dit jaar toegepast op twee projecten en het groeiboek Duurzaamheid is geüpdatet naar versie 2. Globaal staan voor 2026-2029 (de aanjaagjaren) de volgende activiteiten op de agenda: meting en rapport Energietransitie tunnels en verlaging energieverbruik. Het groeiboek Duurzaamheid wordt verder geüpdatet. Ook wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de rijksdoelen voor 2050 te behalen. 

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Maatregelencatalogus Energiereductie versie 4

Q4 2023
2

Aanpassen NSVV lichtnormering

Q4 2023
3

Plan van aanpak reductie top 5 grootste belasters opstellen

Q4 2023
4

Format energiepaspoort tunnels, uitproberen bij 2 of 3 tunnels, inclusief effect op kosten

Q4 2023
5

Adviesrapport energieopslag voor eigenaren tunnels.

Q4 2023

Kick-off  werkpakketten

Op vrijdag 2 juni 2023 vond een brede kick-offbijeenkomst binnen de ontwikkellijn Duurzaamheid uit het COB-tunnelprogramma. Ruim 25 projectleiders, rapporteurs, experts en leden hebben de doelstellingen en de aanpak binnen de drie werkpakketten (Energietransitie, Circulariteit en Tunnels in omgeving) centraal besproken en hebben vervolgens per werkpakket afspraken gemaakt over aanpak en rolverdeling. De projectleiders bekijken nog of er aanvullende expertise nodig is en benaderen kan rechtstreeks contact opnemen met mensen waar nodig een op een. Wie op basis van de informatie op deze webpagina denkt een bijdrage te kunnen leveren, kan rechtstreeks contact opnemen met Karin Clement via karin.clement@cob.nl.

Lopende projecten

Maatregelencatalogus Energiereductie tunnels

Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een energieneutrale tunnel. Hoe kunnen we het energiegebruik in tunnels significant terugdringen? Welke maatregelen zijn er en wat moet er nog worden onderzocht? U leest het in het groeiboek Energiereductie in tunnels.

Verduurzaming tunnelverlichting

Hoewel de introductie van ledverlichting al voor een forse besparing heeft gezorgd, zijn experts ervan overtuigd dat het verbruik veel verder omlaag kan, zonder dat de veiligheid in het geding komt. Reden voor het COB om met netwerkpartijen, waaronder Rijkswaterstaat, een onderzoeksprogramma te starten.