De Verdieping - januari 2017

Over ondergronds bouwen is zoveel moois te vertellen, maar het COB wil u en het milieu niet belasten met stapels papier. De Verdieping is het antwoord. In de papieren Onderbouwing vindt u de essentie en hier, online in de Verdieping, kunt u uitgebreid verder lezen, klikken en kijken.

>> Download de Onderbouwing van januari 2017 als pdf (4.7 MB)
>> Naar het archief voor meer Onderbouwingen en Verdiepingen

Thema: Keuzes maken

Op 8 december 2016 werd de langetermijnvisie op tunnels gepresenteerd: het COB-netwerk heeft hiermee een richting gekozen ten aanzien van tunnels. Welke keuzes zijn er bij ondergronds bouwen nog meer te maken?

Een stapeling van baten

Het kan verkeren. De decennialang verguisde A4 door Midden-Delfland blijkt een grote impuls voor Schiedam. In het kader van het akkoord over de Integrale Ontwikkeling Delft- Schiedam (IODS) bleek dubbelgebruik van het dak van de tunnel in de A4 de opmaat naar een kwaliteitssprong.

3D-registratie biedt voordelen

Spoorzone Delft had de primeur: voor het eerst ter wereld zijn eigendomsrechten van een complex bouwwerk met een 3D-visualisatie ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Wat biedt zo’n registratie voor voordelen?

Energiereductie ligt voor het oprapen

Binnen de bestaande wet- en regelgeving is een reductie van 50% nu al haalbaar. Opdrachtgevers verwerken bepaalde maatregelen nu al in bestekken en opdrachtnemers benutten maatregelen om zich te onderscheiden in hun aanbieding.

Schreudersstudieprijs 2016

De jury van de Schreudersstudieprijs is blij met de breedte en de diversiteit van de inzendingen voor de editie 2016. Ze benadrukt met name de grote sprong die hogescholen hebben gemaakt in de mate van diepgang. Er kwamen twee mooie winnaars uit de bus.

Leren van project naar project

Twee parkeergarages, gebouwd door dezelfde combinatie, direct na elkaar in dezelfde stad. Een ideale situatie om lessen uit het eerste project meteen toe te passen in het tweede. De belangrijkste winst zit in het feit dat de hele projectorganisatie met ervaring en al doorschuift.

Dialoog: Kwaliteitsimpuls door fietsenstalling

Het Maastrichtse stationsplein was jarenlang een jungle met kriskras gestalde fietsen. Een grote ondergrondse stalling moet daar een einde aan maken. Bij de bouw werken de TBI-ondernemingen Mobilis en Timmermans- Infratechniek voor het eerst samen. Met succes.

Hommage au Borinage

Hoe kan ik als architect een ander houvast en een impuls geven die recht doen aan de geest van de plek? De voormalige mijnbouwregio Borinage in het Belgische Wallonië is de geëigende locatie voor een ruimtelijk onderzoek over bewustwording en atmosfeer.

VISIE VAN… Mandy Korff

“De aansluiting vanuit de TU Delft voelt als een logische stap, die ik vooral wil gebruiken om nog meer in te zetten op het leren van projecten. Daarmee kunnen we met ondergronds bouwen voor kwaliteit gaan en tegelijkertijd een nieuwe generatie ingenieurs opleiden.”