Flexival 2019: De toekomst van kabels en leidingen

Nieuwe inzichten, dwarsverbanden en humor zijn vaste ingrediënten van het Flexival. Een congres voor out-of-the-boxdenkers en zij die dat willen worden. Het Flexival is dan ook bij uitstek geschikt voor een feestje. Daarom wordt op de eerstvolgende editie het eerste exemplaar van de verkenning Common ground voor ondergrondse infra uitgereikt. Het samenspel tussen ruimtelijke ordening en kabels en leidingen zal de hele dag het centrale thema zijn.

De huidige situatie in de ondergrond en maatschappelijke opgaven zetten kwaliteit van de leefomgeving onder grote druk. (Beeld: Cartoon Blanche)

Ontvangst

Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom in COMM, waar u wordt ontvangen met koffie en thee.

Plenair programma

• Uitreiking cahier Common ground voor ondergrondse infra

• Bestuurlijke discussie

Een belangrijke bevinding van Common ground voor ondergrondse infra is dat er bestuurlijke actie nodig is om de ondergrond ook in de toekomst voor kabels en leidingen te kunnen gebruiken. De betrokkenen op projectniveau hebben hun handen vol met dagelijkse strubbelingen en zij missen de strategische positie. Daarom zijn voor de uitreiking van het rapport een aantal bestuurlijke kopstukken uitgenodigd:

 • Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen en secretaris van de VNG
 • Steven Adriaanse, burgemeester van Woensdrecht en voorzitter van het GPKL
 • Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland

Hoe zien deze bestuurders de toekomst van kabels en leidingen en hun rol daarin? Met de energietransitie, het 5G-netwerk en de klimaatopgave als aanjagers is dit hét moment om te acteren. Wat is hun actieplan? Het gesprek wordt geleid door Jarko van Bloois, jurist en processpecialist.

• Ondertekening uitvoeringsprotocol

Dunea, Evides, Oasen, Stedin, Velin, Liander, Westland Infra en de provincie Zuid-Holland willen het verleggingsproces van kabels en leidingen soepel(er) laten verlopen. Daarom hebben zij met elkaar afspraken gemaakt over de manier waarop partijen in het verleggingsproces met elkaar willen omgaan. Elke fase van het proces wordt in het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019 zorgvuldig beschreven en doorlopen. Van goed voorbereid vooroverleg tot het voorkomen van geschillen. Tijdens het Flexival zal het uitvoeringsprotocol door de betrokken partijen worden ondertekend, een mijlpaal die zij graag met u delen!

• Slagkracht voor gemeenten

In steden zijn er grote zorgen over de kabel- en leidingeninfrastructuur. Een ontdekkingstocht door het COMM laat u kennismaken met gemeenten die daarmee aan de slag gaan. Wat zijn hun grootste vraagstukken? Wie kunt u helpen met uw kennis? Haal de meeste stempels op en ga voor de hoofdprijs!

Subsessies

Na het plenaire deel zijn er inhoudelijke en creatieve workshops waarin met een andere blik naar een (technisch of niet-technisch) onderwerp wordt gekeken. Het programma kent vier ronden. De creatieve sessies worden elk twee keer gegeven, zodat u meer kans heeft om ook naar de inhoudelijke sessies van uw keuze te gaan.

RONDE 1 • 13.00 uur

 • Gaat dat ons helpen, die nieuwe Omgevingswet?
  Erik Visser (AT Osborne) maakt op interactieve wijze de Omgevingswet inzichtelijk. Waar gaat de wet over, wat kun je ermee? De ordening van de ondergrond, de AVOI, verlegregelingen. Waar loopt u nu tegenaan? Aan de hand van uw voorbeelden verkennen we hoe de Omgevingswet u verder kan helpen. Erik is consultant wet- en regelgeving en betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Deze sessie is dé plek als je de wet goed wilt leren kennen.
 • Een complexe verlegging én een blije omgeving; het kan gewoon
  De allereerste dubbellaagse onderdoorgang van Nederland onder het spoor wordt aangelegd in het project HOV in ’t Gooi. Alsof dat niet lastig genoeg is, ligt daar een grote hoeveelheid kabels en leidingen (zware datakabels vanuit het Mediapark) en riolering. De organisatie van het werk is complex: meerdere kabeleigenaren met hun eigen aannemer, de realisaties in dezelfde periode én minimale overlast voor de omgeving. Dat is gelukt. U hoort het vanuit de eerste hand van Arend van Dijk (APPM, algemeen projectmanager HOV in ‘t Gooi), Niels Böhmer (BK ingenieurs, directievoerder voor de werkzaamheden) en Jelle Visser (Van Gelder, projectmanager namens de aannemer).
 • Samenwerken om soepel te verleggen
  De provincie Zuid-Holland heeft niet alleen samen met netbeheerders van nutsbedrijven (Dunea, Evides, Oasen, Velin, Stedin, Liander en Westland Infra) een uitvoeringsprotocol gemaakt om verleggingen in de praktijk soepel(er) te laten verlopen. De provincie heeft ook haar regeling voor nadeelcompensatie bij verleggingen aan de hand van een evaluatie met de netbeheerders herzien. Een mijlpaal! Renée Lameijer, bestuurlijk-juridisch adviseur van de provincie, heeft dit traject getrokken en vertelt samen met Eric van Can, procesmanager bij netbeheerder Dunea, over dit boeiende en helemaal niet zo soepele proces.
 • CREATIEVE SESSIE • In de wereld van kabels en leidingen hangt alles met alles samen. Verbinden is alleen mogelijk als je echt weet waar de ander behoefte aan heeft en daarmee rekening houdt. In deze sessie gaat u daar ambachtelijk mee aan de slag.

RONDE 2 • 14.00 uur

 • Hoe neem je als gemeente een besluit?
  Participatieve waarde-evaluatie (PWE) is een manier om de maatschappelijke waarde van overheidsprojecten in beeld te brengen door burgers daarin te betrekken. De methode gaat een stap verder dan de MKBA. PWE helpt overheden besluiten te nemen; het feit dat burgers nauwer betrokken worden bij de besluitvorming, vergroot de legitimiteit daarvan. De ontwikkelaars van het model (TU Delft, Vrije Universiteit Amsterdam en ITS Leeds) geven een toelichting.
 • Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL): leren van elkaar
  Het GPKL richt zich primair op het bij elkaar brengen van gemeenten enerzijds en externe partijen anderzijds, en het leren van en met elkaar. Berry Kok van het GPKL geeft samen met Sanne van den Berg van de gemeente Arnhem een toelichting op de initiërende en faciliterende rol van het platform. Er worden uiteraard voorbeelden gegeven, zoals het proces herijking van de NEN7171, de Nadeelcompensatieregeling 2.0 en het uitwerken van de regierol van gemeenten.
 • Van aannemer naar hartchirurg
  De kabels-en-leidingenbranche krijgt meer en meer te maken met vragen rondom van integraliteit, afstemming en samenwerking. Maaike Leppink (Sweco) is als bestuurskundige afgestudeerd op de complexiteitstheorie, die uitgaat van een veelheid aan actoren, complexe vraagstukken en adaptiviteit. Samen met Sander van der Heijden (procesregisseur openbare ruimte van de Gemeente Tilburg), worden theorie en praktijk bij elkaar gebracht: de bouwput als een operatiekamer. Benieuwd naar een nieuw perspectief op uw dagelijkse praktijk?
 • CREATIEVE SESSIESamenwerken betekent luisteren naar elkaar en op zoek gaan naar consensus, in plaats van je eigen zin doordrijven. Pas dan wordt het geheel beter dan de som der delen. U ondervindt dit aan den lijve, want dit is een (zeer) actieve sessie waarin u fysiek wordt uitgedaagd om muziek in samenwerking te brengen.

RONDE 3 • 15.00 uur

 • Netbeheerder in de RES’en
  Alle gemeenten zijn momenteel bezig met het opstellen van regionale energiestrategieën (RES’en). Daarin doen regio’s een aanbod voor de opwekking van duurzame energie. De ondergrondse infrastructuur vormt een cruciale factor voor de afwegingen in een RES. Veel netbeheerders zijn dan ook nauw betrokken. Jos Lemmens, senior adviseur van Enexis, vertelt wat er gebeurt binnen de RES, wat de rol van de netbeheerder is en hoe hij het proces beleeft.
 • Heeft het bestaande aardgasnet toekomst?
  Is een tweede leven voor het bestaande aardgasnet wenselijk of is het maatschappelijk verstandiger om volledig in te zetten op elektriciteit? Albert van der Molen legt uit hoe regionale netbeheerder Stedin de toekomst van het bestaande aardgasnet ziet en waar dat inzicht op gebaseerd is. Er komen demonstratieprojecten uit verleden, heden en toekomst aan de orde. Bovendien hoort u het laatste nieuws van twee lopende pilots waarbij bestaande woningen verwarmd worden met de eerste speciaal voor 100% waterstof ontwikkelde cv-ketels.
 • Innovatie stimuleren in de aanbesteding … hoe dan?!
  Er zijn vormen van aanbesteden die de kabels-en-leidingenbranche helpen te innoveren. Een van deze methoden is het innovatiepartnerschap. Wat betekent dat en hoe werkt het? Een ervaringsdeskundige vertelt over zijn ervaringen en we gaan samen bedenken hoe deze relatief nieuwe manier van aanbesteden ons gaat helpen stappen te zetten. Gerben Hofmeijer (AT Osborne) en Maurice van Rooijen (Rijkswaterstaat) leggen uit, inspireren en dagen ons uit om het anders aan te pakken.
 • CREATIEVE SESSIE • In de wereld van kabels en leidingen hangt alles met alles samen. Verbinden is alleen mogelijk als je echt weet waar de ander behoefte aan heeft en daarmee rekening houdt. In deze sessie gaat u daar ambachtelijk mee aan de slag.

RONDE 4 • 16.00 uur

 • Regievoeren: hoe doe je dat (niet)?
  In een minimasterclass over regievoeren gaan Michiel Wentholt (gemeente Amsterdam), Henk van de Maas (gemeente Rotterdam) en Geert Roovers (lector ondergronds bouwen Saxion) in op de do’s and dont’s van effectieve regie op kabels en leidingen. De steden zijn redelijk vergelijkbaar en succesvol, maar wel met verschillen in aanpak. Dat maakt deze sessie zo interessant en leerzaam! Wat kunt u als gemeente, netbeheerder of marktpartij met deze kennis?
 • Graafschade: de hele keten staat aan de lat
  Het KLO (Kabel- en leidingoverleg) gelooft dat het kan: graafschade significant verminderen. René Frinks (Heijmans) en Yvonne de Rijck (Bouwend Nederland) hebben zelfs ideeën en handvatten voor de manier waarop die graafschade naar beneden te krijgen is, waarbij de initiatiefnemer op tijd klaar is, de omgevingshinder in het oog wordt gehouden, de netbeschikbaarheid van het netwerkbedrijf niet in gevaar komt en de grondroerder veilig kan werken.
 • Volgt binnenkort
 • CREATIEVE SESSIESamenwerken betekent luisteren naar elkaar en op zoek gaan naar consensus, in plaats van je eigen zin doordrijven. Pas dan wordt het geheel beter dan de som der delen. U ondervindt dit aan den lijve, want dit is een (zeer) actieve sessie waarin u fysiek wordt uitgedaagd om muziek in samenwerking te brengen.