Platform Tunnels en veiligheid

In het platform Tunnels en veiligheid houden zo’n tachtig professionele mensen zich bezig met de realisatie van veilige ondergrondse infrastructuur. Vier keer per jaar komen deze deelnemers bijeen om vraagstukken te verkennen, uit te diepen en aan te pakken.

De platformbijeenkomsten vinden plaats bij het COB of bij een van de deelnemende organisaties. Tijdens een bijeenkomst wordt een onderwerp, trend of ontwikkeling geïntroduceerd met inleidingen en discussies. Eventuele kennisvragen worden geïdentificeerd en indien nodig, wordt een specifieke werkgroep gevormd om vragen op te pakken en bijvoorbeeld een rapportage op te stellen. Resultaten van de werkgroepen worden na afronding gepresenteerd en bediscussieerd in een platformbijeenkomst.

De platformbijeenkomsten worden geregeld gecombineerd met een bezoek aan een praktijkproject. (Foto: COB)

Bijeenkomsten

Platformbijeenkomst Leren programmeren

Op 25 november 2021 hebben de platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud gezamenlijk de sessie ‘Leren programmeren’ gehouden. De tunnelrenovatieopgave is enorm en vraagt om een andere manier van aanbesteden, voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren en beheren. Helpt u mee de aanpak van tunnelrenovaties succesvol in te richten? Wat is dat eigenlijk, programmeren? Wat is het verschil tussen een bundeling van tunnelprojecten en het hebben van programmadoelstellingen? Wat is het effect van programmeren op je aanbestedingsstrategie? En wat betekent het voor de uitvoering? Het doel van deze bijeenkomst was om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

De bijeenkomst begon met de overwegingen, vragen en ervaringen van het Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ en WNZ), de Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) en het team Heinenoordtunnel. Vervolgens was er een carrousel met drie ronden waarin bezoekers telkens konden kiezen uit acht thema’s. Hierna volgde een terugkoppeling van de verdiepende rondes.

>> Bekijk de agenda (pdf, 130 kb)

Logistiek bij renovatie- en onderhoudsprojecten

Tijdens een verkenning van het thema ‘Logistiek bij renovatie en onderhoud’ op 23 september 2021 bij Lijm & Cultuur in Delft zijn best practices bekeken, ervaringen uitgewisseld en hebben de platformleden besproken welke knelpunten zij zien. Bij tunnelrenovaties staat alles onder hoge tijdsdruk. Het inrichten van degelijk logistiek management is dus een eerste vereiste. Een grote gemene deler van tunnelrenovaties is dat (complexe) werkzaamheden vaak dienen te worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder. De vereiste doorstroming sluit langdurige tunnel- en onderhoudssluitingen uit.

Inhoud bijeenkomst
Vanuit de markt klinkt steeds vaker de wens om renovaties in te richten als plant-stops in de industrie of als logistieke processen in een wereldhaven. Maar wat betekent dat eigenlijk, hoe gaat het er daar aan toe? Antwoord op deze vragen werd gegeven tijdens het plenaire deel van deze platformbijeenkomst. Jo Kern (Sitech/UGS, het voormalige DSM) en Paul Kleyn (Amsterdam Metro en Tram) vertelden over de logistiek in hun praktijk, de organisatie van renovatieprojecten en het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van veilig onderhoud. Ze namen platformleden mee in de technische uitdagingen en bijhorende aanpak en oplossingen. De ruim dertig leden van de platforms Beheer en onderhoud en Tunnels en veiligheid kregen aansluitend de ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.

Na de presentaties zijn de fysiek aanwezige deelnemers geïnspireerd aan de slag gegaan om de zojuist opgedane kennis te vertalen naar de wereld van tunnelrenovaties. In deze actieve workshop wordt nagedacht over ‘tijd versus complexiteit’ en ‘technische en organisatorische mogelijkheden’.

Als vanouds hebben de deelnemers na afloop nog wat bijgepraat, onder het genot van een hapje en een drankje. De platform-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp waren het eens; er moet zeker een vervolg aan dit onderwerp worden gegeven.
> Bekijk de agenda (pdf, 133 kb)
> Bekijk hier de presentatie van Paul Kleyn (pdf, 785kb)
> Bekijk hier de presentatie van Jo Kern (pdf, 2mb)
> Bekijk hier de video van de bijeenkomst (mp4, 4mb)

Digitale tunneltweeling bij renovatie

Op donderdag 24 juni 2021 stond er een bijzondere bijeenkomst gepland voor het platform. Er was een strandtent in Wassenaar afgehuurd, waardoor de leden eindelijk weer eens fysiek bij elkaar konden komen! Voor wie niet kon, wilde of mocht, was er een livestream om de presentaties te volgen.

Inhoud bijeenkomst
Het thema van de bijeenkomst was ‘Digitale tunneltweeling bij renovatie’. Er waren sprekers vanuit het programma Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) en de renovatie van de Eerste Heinenoordtunnel. Welke invulling hebben zij gegeven aan een digitale tunneltweeling? Hoe gebruiken ze hem? Na de plenaire sessie werd er afscheid genomen van de digitale gasten. De deelnemers die op het strand waren, gingen na een korte pauze aan de slag in wandelworkshops. Samen bepaalden ze welke zaken meerwaarde kunnen geven aan een digitale tunneltweeling bij een renovatieproject en werkten ze een casus uit voor het simuleren van een situatie. Maar uiteraard ging het óók om ervaringen uitwisselen, nieuwe contacten leggen en samen bitterballen eten.

>> Bekijk agenda (pdf, 175 KB)
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie AWA (pdf, 760 KB)

Renoveren met de winkel open

Op 16 maart 2021 stond de digitale bijeenkomst van het platform Tunnels en veiligheid en het platform Beheer en onderhoud in het teken van het thema ‘Renoveren met de winkel open’. Dit vraagt om goede samenwerking, logistieke afstemming, heldere afspraken, flexibiliteit en korte communicatielijnen.

Inhoud bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst stonden de lessen uit het programma VIT2 van Rijkswaterstaat centraal. Negentig online deelnemers doorliepen het programma onder leiding van platformcoördinatoren Arjan Tromp en Tom van Tintelen. In de studio sprak Johan Naber sprak namens Rijkswaterstaat over de doelen en over hoe de aanpak heeft uitgepakt. Jan Holsteijn en Rob Riemens vertelden namens de combinatie Croon Siemens over de uitvoering, techniek en logistiek. Stefan Kurvers (Dynniq) sloot digitaal aan en ging in op de industriële automatisering.

Tussen de presentaties door werden via Mentimeter vragen beantwoord, zoals ‘op welke onderwerpen uit de presentatie zou u in COB-verband dieper willen ingaan?’. Ook konden de deelnemers via de chat vragen indienen. Volgens Arjan Tromp werden met name testen, logistiek, de rol van de beheerder en cybersecurity bij renovatie, veel genoemd. Daarnaast concludeerde hij dat VIT ook lijkt te staan voor ‘Vaak Intensief Tafelen’.

>> Presentatie overall (pdf, 670 KB)
>> Presentatie VIT2 – algemeen (pdf, 1 MB)
>> Presentatie VIT2 – TTI (pdf, 2 MB)
>> Presentatie VIT2 – IA (pdf, 2 MB)

Update groeiboek Cybersecurity

Op donderdag 10 december 2020  kwamen de platformleden digitaal bijeen. Er namen 48 geïnteresseerden deel aan deze afwisselende bijeenkomst, met extra aandacht voor het groeiboek Cybersecurity.

Inhoud bijeenkomst
Ron Beij presenteert de lessen geleerd van de workshops vanuit het project Van object- naar systeemveiligheid. De deelnemers waren daarnaast getuige van de lancering van de nieuwste versie van het groeiboek Cybersecurity. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de update van deze versie, onder leiding van Jasper Kimstra. Leen van Gelder schetste de historie van dit groeiboek en de eerdere versies. Johannes Braams ging in op de updates en aanvullingen en Erik Versteegt nam platformleden mee door de Quickscan cybersecurity tunnels. Tot slot is via Mentimeter gestemd op de mogelijke onderwerpen voor volgend jaar. De coördinatoren van dit platform; Arjan Tromp en Tom van Tintelen, gaan met deze input de bijeenkomsten van 2021 vorm geven.

>> Basispresentatie (pdf, 780 KB)
>> Presentatie Ron Beij (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie Johannes Braams (pdf, 500 KB)
>> Presentatie Erik Versteegt (pdf, 270 KB)

Ontwikkelingen bij bediening en besturing van tunnels

Een ‘hybride’ bijeenkomst op 15 september 2020! Van zo’n 35 deelnemers, was een derde fysiek aanwezig bij het COB. Het onderwerp ‘Ontwikkelingen bij bediening en besturing van tunnels’ werd van diverse kanten belicht en besproken.

Inhoud bijeenkomst
Bert van der Linden van Phoenix Contact, Mense Wassenaar van de gemeente Amsterdam en André van de Velde van BAAK hielden een presentatie over hun aanpak en werden daarna bevraagd vanuit de zaal en via de chat. Na afloop werd duidelijk dat men het persoonlijk sparren met vakgenoten had gemist, want iedereen in de zaal bleef nog lang napraten onder het genot van een drankje en bitterballen.

>> Bekijk agenda (pdf, 120 KB)
>> Download presentatie Phoenix over open OT-architecturen (pdf, 820 KB)
>> Download presentatie Amsterdam over het ontwikkelen van 3B voor hun tunnels (pdf, 1.4 MB)
>> Download presentatie BAAK over bediening en besturing van tunnels in de Blankenburgverbinding (pdf, 1.8 MB)

Smart mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels

Voor de platformbijeenkomst op 12 juni 2020 heeft het platform Tunnels en veiligheid samengewerkt met het platform Beheer en onderhoud en het KPT. Het onderwerp was ‘Smart mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels’.

Inhoud bijeenkomst
Twee prominente sprekers stonden op het programma:

  • Carlo van der Weijer, TU/e
    Schieten we straks met een hyperloop onder het maaiveld door? Gaan we nóg meer met de auto? Gaat de gouwe ouwe fiets het alsnog winnen? Vliegen we straks met drones van A naar B? Hoe krijgen we al het voedsel en koopwaar bij mensen? Carlo van de Weijer probeert in zijn betoog over de toekomst van mobiliteit zin en onzin van elkaar te scheiden en te vertalen naar implicaties voor het ondergronds ruimtegebruik.
  • Arie Bleijenberg, TNO
    Civiele infrastructuur is ons grootste publieke vermogen! Hoe groot is de aankomende vervangingsopgave van onze kunstwerken? Wanneer komt de piek? Hoe brengen we het management van deze assets op een hoger plan? Arie Bleijenberg van TNO deelt in hink-stap-sprong feiten en zijn visie.

Vanuit de studio hoort en ziet u niet alleen de presentaties, maar gaan COB-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp met de heren in gesprek, waarbij u vragen kunt stellen, bijvoorbeeld via de chatbox. Die vragen neemt KPT-coördinator Ben van den Horn mee in het studiogesprek.

De bijeenkomst is onderdeel van de feestelijk platformmiddag, voorafgegaan door COB-tv.

Gezamenlijke platformbijeenkomst op 12 juni 2020. (Foto’s: COB)

Ontwikkelingen in de bediening en besturing van tunnels

Helaas ging de platformbijeenkomst op 17 maart 2020 niet door, omdat we vanwege het coronavirus de doelstellingen van deze bijeenkomst niet konden waarborgen. Het platform Tunnels en veiligheid zou zich tijdens deze bijeenkomst richten op ontwikkelingen in de bediening en besturing van tunnels. Sprekers van onder meer Phoenix, de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Croonwolter&dros (A16 Rotterdam) stonden op het programma. Deze input wordt doorschoven naar een volgende bijeenkomst.

Update groeiboek Cybersecurity

Op de platformbijeenkomst van 26 november 2019 is de nieuwe versie van het groeiboek Cybersecurity tunnels gepresenteerd. Sinds eind vorig jaar is er door een COB-werkgroep hard gewerkt aan een update en uitbreiding.

Inhoud bijeenkomst
Projectleider Leen van Gelder gaf tijdens de platformbijeenkomst een toelichting. Ook deelden de provincie Noord-Holland, ProRail en Rijkswaterstaat hun ervaringen op het gebied van cybersecurity met de gasten. Platformcoördinator Arjan Tromp besprak daarnaast de agenda van het platform voor volgend jaar met de deelnemers.
>> Werkgroep Cybersecurity
>> Groeiboek Cybersecurity tunnels
>> Bekijk presentatie platformbijeenkomst (pdf, 1 MB)

Borging van tunnelveiligheid in de exploitatiefase

Op dinsdag 21 mei 2019 kwamen de platformleden bijeen voor een sessie over de borging van tunnelveiligheid in de exploitatiefase.

Inhoud bijeenkomst
Er waren sprekers vanuit vier perspectieven: gemeente Amsterdam (Frans Cornelis), Rijkswaterstaat (Ron van den Ende), Agentschap wegen en verkeer Vlaanderen (Kris van Boven) en Arcadis/Waterwolftunnel (Richard Bormans). Zij gingen onder meer in op aspecten vanuit techniek, organisatie en procedures.  De organisaties hebben elk hun eigen aanpak, maar er werden ook rode draden zichtbaar. We kunnen duidelijk van elkaar leren. Tot slot was er de gelegenheid om te netwerken.
>> Presentatie gemeente Amsterdam (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie Rijkswaterstaat (pdf, 610 KB)
>> Procedures beoordeling veiligheid door tunnelbeheerder (pdf, 575 KB)
>> Presentatie Agentschap wegen en verkeer Vlaanderen (pdf, 860 KB)
>> Presentatie managing agent/Arcadis (pdf, 2.3 MB)

Veiligheid bij renovatie

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 5 maart 2019 stond het onderwerp ‘Veiligheid bij renovatie’ op de agenda. Naast de platformleden waren ook andere betrokkenen bij tunnelrenovatieprojecten uitgenodigd en in groten getale aanwezig.

Inhoud bijeenkomst
Er waren presentaties over veiligheid bij de renovatie van de Maastunnel (Anton Ruiter, gemeente Rotterdam), de Kiltunnel (Harry de Haan, Elumint) en de Heinenoordtunnel: als eerste in een reeks van vele vervangings- en renovatieopgaven (Johan Naber, Rijkswaterstaat). Na de presentaties werd onder leiding van coördinator Arjan Tromp plenair met opdrachtgevers en opdrachtnemers gesproken over aanpak, afwegingen, keuzes, eisen en maatregelen rondom de renovatieopgave van zowel rijks-als niet-rijkstunnels. Tot slot gaf Karin de Haas (COB) een korte toelichting op de komst van Asfinag (Oostenrijkse wegenbeheerder) in april van dit jaar. Na afloop was er uitgebreid gelegenheid om te netwerken.
>> Bekijk agenda (pdf, 130 KB)
>> Presentaties Maastunnel (pdf, 5.7 MB)
>> Presentatie Kiltunnel (pdf, 4.8 MB)
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 490 KB)

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Rob van Huissteden, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Tom Otten, rol: Lid

Antea Group

Locatie: Deventer, Zutphenseweg 31d
Henk-Jan Schuurman, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Charlotte Boschloo, rol: Lid
Evert Sonke, rol: Lid
Herman Rouwenhorst, rol: Lid
Jasper Nieuwenhuizen, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Lid
Koen Gideonse, rol: Lid
Onno Spijkstra, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid
Rob Kisjes, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Colt International B.V.

Locatie: Cuijk-katwijk Nb, Korte Oijen 4
Erik Peeters, rol: Lid
Stan Veldpaus, rol: Lid

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Freddie Wolff, rol: Lid
Ronald Gram, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remmy Uffen, rol: Lid
Ruud Scholten, rol: Lid
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V.

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Ronald de Weerd, rol: Lid

Datadigest

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid
Tom van Tintelen, rol: Adviseur

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Wout van Oostrum, rol: Lid

Dynniq B.V.

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid
Nelson Perez Medina, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Co Koren, rol: Lid
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Jim Halsey, rol: Lid
Peter Borsje, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Ed Bik, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid
Rein de Haas, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Leiden

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Bouwe Elzinga, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Rem de Tender, rol: Lid
Sid Torabi Sefidabi, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Gerben Tornij, rol: Lid
Wouter Janssen Lok, rol: Lid

Heijmans Infra Management B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Marco Plug, rol: Lid
Philip Roodzant, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

Infra Kompas B.V.

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Abdel El Masoudi, rol: Lid
Martin de Weijze, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Corné van Iersel, rol: Lid
Edwin Schippers, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Dennis Holsteijn, rol: Lid
Jan Holsteijn, rol: Lid
Rob Riemens, rol: Lid
InterDam B.V.

InterDam B.V.

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Berend Groeneveld, rol: Lid
Lars Meijer, rol: Lid
Sietse Gerssen, rol: Lid

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V.

Locatie: De Meern, Leidse Rijn 31
Jasper Kimstra, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Ivo Kuijf, rol: Lid
Managementbureau van der Wouden

Managementbureau van der Wouden

Locatie: Bergschenhoek, Struisvaren 19
Henric van der Wouden, rol: Lid

MaxGrip Head office

Locatie: Utrecht, Euclideslaan 121
Ronald de Kok, rol: Lid

Ministerie van IenW

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Gea Kolk, rol: Lid
Gerard van der Geer, rol: Lid
Jacco Kroese, rol: Lid
Jan Faber, rol: Lid
Melle Holthuis, rol: Lid
Nils Lundgren, rol: Lid
Rutger van Bemmel, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid
Phoenix Contact

Phoenix Contact

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Michiel Berkheij, rol: Lid
Thijs Wientjes, rol: Lid
Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Locatie: Margraten, Holstraat 35
Hans Godding, rol: Lid
RET

RET

Locatie: Rotterdam, Laan op Zuid 2
Tim Calle, rol: Lid
Rijkswaterstaat WNN West-Nederland Noord

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Jaap van Wissen, rol: Lid
Martin de Lange, rol: Lid
Willem Dittrich, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid
Rob Souw, rol: Lid
Ronald Mante, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maria Angenent, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid
Paul van Putten, rol: Lid
Peter Kole, rol: Lid
William van Rijswijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West-Nederland Noord

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Rita Puggioni, rol: Lid
Rikkelman Techniek

Rikkelman Techniek

Locatie: ,
Michel Rikkelman, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Thijs Ruland, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Lid
Bas van Duijnhoven, rol: Lid
Franc Fouchier, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Arjan Verweij, rol: Lid
Erik Schermer, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid
Danny Vroemen, rol: Lid

The Collective SI B.V.

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Robert Dubbelman, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Frederik Wagenaar, rol: Lid
Tunnel Safety Consults bv

Tunnel Safety Consults bv

Locatie: Baarn, Tolweg 5
Matthijs Huijben, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Mark van Houwelingen, rol: Lid
Vernes Cost Engineering

Vernes Cost Engineering

Locatie: Ridderkerk, Rosmolen 148
Fred Vernes, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid
Eric van den Dool, rol: Lid
Erik Vinke, rol: Lid
Jochem Kanbier, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid
Ronald Hoogenboom, rol: Lid

Vlaamse Overheid Agentschap wegen en verkeer

Locatie: Brussel, Koning Albert-II-laan 20
Sam van Nieuwenhuyse, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid
Richard Witsel, rol: Lid
Sander Goudswaard, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid

Yunex Traffic

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Peter van Duijvenbode, rol: Lid
Renard Kox, rol: Lid