In 2013 werd de COB-commissie Zinkvoegen ingesteld omdat over de levensduurverwachting van zinkvoegen veel onzekerheid bestaat. Bij het ‘afpellen’ van de problematiek is de commissie nu in de volgende fase gekomen.

In ieder geval de volgende onderwerpen staan op de agenda:

  1. Voor de Heinenoordtunnel bepaalt Rijkswaterstaat welke onderzoeken zij zal laten uitvoeren. De commissie zal Rijkswaterstaat adviseren over de scope van de onderzoeken, en de resultaten na uitvoering kritisch beoordelen.
  2. Belangrijk is dat de kennis vanuit de commissie wordt geborgd en beschikbaar komt voor toekomstige renovatieprojecten. Doel is om de resultaten van praktijkonderzoeken te publiceren op de COB-kennisbank.
  3. Daarnaast is de wens de scope van de commissie uit te breiden naar alle voegen: zink-, sluit-, en dilatatievoegen. De verwachting is dat bestaande lekkages ter plaatse van de dilatatievoegen zijn ontstaan.
  4. Door de commissie meerdere jaren in stand te houden wordt dit de plek waar kennis met betrekking tot de renovatie van voegen in afgezonken tunnels gebundeld is. Volgende renovatieprojecten kunnen de kennis die nu wordt ontwikkeld voor de Heinenoord- en Kiltunnel, gecombineerd met de kennis binnen de commissie, gebruiken om de scope van de renovatie nauwkeuriger en met minder onderzoek vooraf te definiëren.

Rapport mei 2020: overzicht praktijkonderzoeken

Na een eerste inventariserende studie in 2013-2014 (zie rechts) is er in zes zinktunnels praktijkonderzoek verricht. De resultaten zijn door de commissie gebundeld in een rapport. De publicatie beschrijft ook enkele nieuwe inzichten die de praktijkstudies hebben opgeleverd.
>> Download rapport van de kennisbank

Deelnemers

Arcadis Nederland BV

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Sallo van der Woude, rol: Lid

BAM Infraconsult

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

DIMCO bv

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Elumint

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Dalmeijer, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Kees Blom, rol: Lid

Kiltunnel

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra

Locatie: Apeldoorn, Landdrostlaan 49
Gerard van den Berg, rol: Lid

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid
Leo Leeuw, rol: Lid

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gerrit Wolsink, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Stephan van der Horst, rol: Lid

Strukton Immersion Projects B.V.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Nico Vink, rol: Lid

TEC Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Brenda Berkhout, rol: Voorzitter
Hans de Wit, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V.

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
Frans Melchers, rol: Lid
Joel van Stee, rol: Lid
Nicas van den Brink, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid
Individuele deelnemers

Chris Hakkaart, rol: Lid
Jan Jonker, rol: Lid