In 2013 werd de COB-commissie Zinkvoegen ingesteld omdat over de levensduurverwachting van zinkvoegen veel onzekerheid bestaat. Bij het ‘afpellen’ van de problematiek is de commissie nu in de volgende fase gekomen, waarbij de scope is verbreed.

De commissie Zinkvoegen heeft tussen 2013 en 2018 het onderhoudsvraagstuk van zinkvoegen in afzinktunnels onderzocht. Een samenvatting van de resulterende praktijkonderzoeken is in 2020 gepubliceerd. Inmiddels is duidelijk dat de opgaven breder zijn. De commissie Voegen is daarom samen met de commissie Deformatie en de commissie Degradatie opgenomen in het tunnelprogramma. Binnen de scope van de commissie Voegen vallen de onderhoudsvraagstukken rondom zink-, sluit- en dilatatievoegen van bestaande afzinktunnels.

De commissie Voegen heeft de volgende doelen:

  • Adviseren bij onderzoeken aan te renoveren afzinktunnels – Voor de Heinenoordtunnel en de Willemsspoortunnel heeft de commissie Voegen de opdrachtgever geadviseerd over de scope van de onderzoeken aan voegen. Voor toekomstige renovaties zal dit ook het geval zijn.
  •  Delen van kennis rondom voegen – Belangrijk is dat de kennis vanuit deelnemers van de commissie wordt geborgd en gebruikt kan worden voor toekomstige renovatieprojecten. Doel is om de resultaten van onderzoeken (zoals bureaustudies en praktijkonderzoeken) te publiceren op de COB-kennisbank.

De commissie komt twee tot vier keer per jaar bijeen.

Rapport mei 2020: overzicht praktijkonderzoeken

Na een eerste inventariserende studie in 2013-2014 (zie rechts) is er in zes zinktunnels praktijkonderzoek verricht. De resultaten zijn door de commissie gebundeld in een rapport. De publicatie beschrijft ook enkele nieuwe inzichten die de praktijkstudies hebben opgeleverd.
>> Download rapport van de kennisbank

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Sallo van der Woude, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Brenda Berkhout, rol: Voorzitter
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Dalmeijer, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid
Leo Leeuw, rol: Lid

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Stephan van der Horst, rol: Lid

Strukton Civiel Projecten b.v.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Nico Vink, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V.

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
André de Graaf, rol: Lid
Joel van Stee, rol: Lid
Nicas van den Brink, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Dennis Vlassenrood, rol: Lid
Individuele deelnemers

Chris Hakkaart, rol: Lid
Gerrit Wolsink, rol: Lid
Jan Jonker, rol: Lid