In het project Evolutiepad naar uniformiteit heeft het COB-netwerk onderzocht hoe kan worden georganiseerd dat tunnels meer op elkaar gaan lijken qua techniek en beheerinformatie. Hierdoor kunnen renovaties sneller, soepeler en efficiënter verlopen en toekomstige renovaties eenvoudiger en met minder tunnelafsluitingen worden uitgevoerd. Eind februari 2023 is de eerste rapportage Evolutiepad versie 3.0 hiervoor gepresenteerd. Op basis van de positieve reviewreacties is een plan van aanpak voor het vervolg gemaakt. De 4.0-versie bouwt enerzijds voort op de vanuit de review genoemde punten voor verdieping en verbreding, anderzijds op de inbreng van 75 mensen die tot nu al actief meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de 3.0-versie.

Aanleiding

Elke tunnel wordt afzonderlijk ontworpen, gebouwd of gerenoveerd. Technische oplossingen zijn vaak tunnelspecifiek, met als gevolg dat er onvoldoende synergie gevonden kan worden  om meerdere tunnels in een beheergebied efficiënt te onderhouden. Hierdoor gaat veel kostbare capaciteit van experts verloren aan repeterend werk. Met meer uniformiteit en standaardoplossingen wordt de sector efficiënter. De beheerder maakt gebruik van standaardinformatie en grijpt minder vaak mis, met een beter assetmanagement als gevolg. Uitvragen worden standaard en beter toetsbaar. Met het oog op de grote renovatieopgave en de stijgende krapte op de arbeidsmarkt zijn deze veranderingen erg wenselijk.

Voortgang 4.0 versie

Met nog steeds dezelfde druk vanuit de renovatieopgave ziet het projectteam mogelijkheden om voor het einde van 2023 of in het eerste kwartaal van 2024 een 4.0-versie van het Evolutiepad naar uniformiteit op te leveren. Er zijn zes deelprojecten (zie afbeelding hierboven) onderweg die daartoe moeten leiden. Elk deelproject heeft zijn eigen deliverable. Deze deliverables worden vervolgens gecombineerd in een 4.0-conceptversie. Op basis van een eerste reviewronde wordt gekeken naar zaken als overlap, hiaten en inconsistenties, waarna een tweede reviewronde volgt op basis waarvan de kerngroep de definitieve versie oplevert.

  • Deelproject 1 is een uitbreiding van de richtlijn uniformering tunnelsecties uit versie 3.0 met alle installaties in een sectie plus een beschrijving van de koppeling van uniforme secties aan netwerken en energievoorziening (uitvoering door kernteam).
  • Deelproject 2 betreft de scopebepaling voor lifecycle aspecten bij uniforme secties (uitvoering door kernteam).
  • Deelproject 3 betreft de scopebepaling voor het relateren van coderingssystematiek aan normen en richtlijnen (uitvoering door leden deelproject).
  • Deelproject 4 betreft de scopebepaling voor verdere onderbouwing van de winst van standaardiseren en uniformeren (aangeleverd door TEC/PTZ).
  • Deelproject 5 betreft het leggen van dwarsverbanden met andere projecten binnen het COB-tunnelprogramma (kernteamlid Arjan Tromp functioneert als vraagbaak).
  • Deelproject 6 betreft het verzorgen van draagvlak voor het evolutiepad binnen opdrachtgeversorganisaties ( kernteamlid Karin de Haas functioneert als vraagbaak).

 

Versie 3.0 online!

Met grote dank aan de vele experts die hebben bijgedragen, is op dinsdag 28 februari 2023 het rapport Evolutiepad naar uniformiteit versie 3.0 gepresenteerd. Deze publicatie legt het basisprincipe van uniformering van referentieontwerpen en systeemarchitectuur uit en werkt deze principes uit voor secties van tunnelbuizen. De essentie is het herkennen van patronen en relaties tussen de verschillende installaties en hun onderdelen, en het slim op elkaar afstemmen van deze patronen.
>> Naar rapport op de kennisbank

 

Deliverables 2023/2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Draagvlak binnen de sector, regie op evolutiepad, reviewproces goed ingericht en afgerond.

Q4 2023
2

Uitbreiding richtlijn uniformering tunnelsecties met alle installaties in een sectie, passtukje, in- en uitrit en toepassen principe voor boortunnels. Tevens een beschrijving van de koppeling van uniforme secties aan netwerken en energievoorziening.

Q4 2023
3

Scopebepaling  ‘Lifecycle aspecten bij uniforme secties’.

Q2 2023
4

Hoofdstuk ‘Lifecycle aspecten bij uniforme secties’.

Q1 2024
5

Scopebepaling  ‘Relateren coderingssystematiek aan normen en richtlijnen’.

Q2 2023
6

Hoofdstuk ‘Relateren coderingssystematiek aan normen en richtlijnen’.

Q1 2024
7

Review 4.0-versie vanuit aspecten digitale tweeling, cybersecurity, duurzaamheid en opleveren teksten voor opname evolutiepad in groeiboeken tunnelbouw, assetmanagement tunnels en renoveren.

Q1 2024

Bijeenkomsten

Opleveren versie 3.0 

Op 28 februari 2023 is versie 3.0 feestelijk gelanceerd. In het bijzijn van vele geïnteresseerden hebben projectleider Arjan Tromp en COB-directeur Karin de Haas het Evolutiepad naar uniformitieit versie 3.0 gepresenteerd. Hiermee wordt vervolgens bij PTZ gebruikservaring opgedaan. Tijdens deze bijeenkomst werd tevens gestemd hoe eventuele vervolgstappen worden gezet. 
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 106KB)
>> Bekijk hier de hele presentatie (YouTube)
>> Bekijk de presentaties (pdf, 3MB)

De lancering van het Evolutiepad naar uniformiteit versie 3.0 bij het COB in Delft. (Foto’s: COB)

Reviewsessies

Tussen 23 januari 2023 en 3 februari 2023 hebben er vijf reviewsessies plaatsgevonden bij het COB. Tijdens deze reviewsessies is de output van de 2.0 versie opgehaald en is er ruimte voor discussie geweest.

Introductiesessies

Op 23 december 2022 werd de brede reviewronde voor het evolutiepad afgetrapt met de eerste introductiesessie. Op 10 januari 2023 (zie beeldmateriaal) vond de tweede introductiesessie plaats en op 17 januari 2023 de derde. Tijdens deze introductiesessies is reviewers uitgelegd hoe de 2.0 versie van het evolutiepad tot stand is gekomen. De deelnemers hebben nu alle informatie om met de review aan de slag te gaan. 

Kick-off bijeenkomst

Op vrijdag 4 november 2022 vond de kick-off van de eerste twee deelprojecten van het Evolutiepad naar uniformiteit plaats. Deelnemers zijn meegenomen langs de uitgangspunten en het gedachtengoed van het evolutiepad, het referentieontwerp en de werkwijzer coderingen en benamingen. Gebaseerd op ervaringen uit recente renovatieprojecten en eerdere programmatische tunnelprojecten was al een stevige basis uitgewerkt.

Kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Bob de Vos, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Projectleider
Rob Riemens, rol: Projectleider

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Johan Kornet, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid

Reviewgroep versie 1.0 en 2.0

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Jaap Strijker, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Fred Snoek, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Peter de Kok, rol: Lid
René Baetings, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Reijer van der Eijk, rol: Lid
André van de Velde, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Kim Dijkstra, rol: Lid

BetonBallon Technology B.V. -

Locatie: Soesterberg, Centurionbaan 12
Bas Uyland, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid
Marc Hamilton, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Arjan Tromp, rol: Coordinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Bob de Vos, rol: Lid
Frank de Vries, rol: Lid kernteam

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Wendy Kniestedt, rol: Lid
Wessel Bouwmeester, rol: Lid
John Voeten, rol: Lid
Dolf van der Meij, rol: Lid
Ton Vos, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid
Tom van Tintelen, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Wout van Oostrum, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Timo Neuteboom, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Co Koren, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jasper Kimstra, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bilal Akdeniz, rol: Lid

HIG Traffic Systems -

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Ben Bastiaanse, rol: Lid

ICT Netherlands B.V. - ICT Netherlands

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Rob van Dijk, rol: Lid

ICT Netherlands B.V. - ICT Netherlands

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Erik Schermer, rol: Lid
Raoul Rampersad, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Rob Riemens, rol: Lid kernteam
Jan Holsteijn, rol: Lid kernteam

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Gerard van Bochove, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Thomas Oosting, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid
Johan Bel, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

Projectorganisatie Zuidasdok gem. Amsterdam, ProRail, RWS -

Locatie: Amsterdam, Burg. Stramanweg 100B
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Lid
Jan Dirk Voorwinde, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Robert Schmaal, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Jan Slager, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Erica van Dijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Dick van Klaveren, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Dijkema, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Harry Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Rik Sonneveldt, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Soer van Herk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ron van den Ende, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zee en Delta district Zuid -

Locatie: Terneuzen, Kennedylaan 1
Ramon Zoeteweij, rol: Lid

Semapro B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Kerkweg 126
Eric Burgers, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Robin Rijkers, rol: Lid
Franc Fouchier, rol: Lid
Rob de Jong, rol: Lid

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Rick Schreurs, rol: Lid

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid

SWARCO Mobility Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Stefan Kurvers, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Peter Floor, rol: Lid
Mello Lindner, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Jan de Liefde, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Robin Gerrets, rol: Lid
Johan Kornet, rol: Lid kernteam
Frederik Wagenaar, rol: Lid
Johannes Braams, rol: Lid
Maarten Visser, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Ronald Hoogenboom, rol: Lid
Eric van den Dool, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid
Peter van Velden, rol: Lid
Sander van Ruijven, rol: Lid
Colette van den Berg, rol: Lid
Danny Janssen, rol: Lid
Hans Hofland, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Peter Geerts, rol: Lid
Theo Klaassen, rol: Lid