In het project Evolutiepad naar uniformiteit wordt uitgezocht hoe kan worden georganiseerd dat tunnels, bijvoorbeeld in een land, regio, corridor of stad, meer op elkaar gaan lijken qua techniek en beheerinformatie. Hierdoor kunnen ze programmatisch worden aangepakt en gemakkelijker worden beheerd. De deliverables die voortkomen uit dit evolutiepad worden opgenomen in het groeiboek Renoveren

Eind februari 2023 is de eerste rapportage Evolutiepad versie 3.0 hiervoor gepresenteerd. Op basis van de reacties van zo’n zeventig reviewers is een plan van aanpak voor het vervolg gemaakt. De 4.0-versie bouwt enerzijds voort op de vanuit de review genoemde punten voor verdieping en verbreding, anderzijds op de inbreng van mensen al actief meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de 3.0-versie. 

Feestelijke oplevering versie 4.0 

Op 22 maart 2024 is bij het COB in Delft versie 4.0 van het Evolutiepad naar uniformiteit feestelijk opgeleverd. In 2023 is gewerkt aan zes deelprojecten (zie afbeelding hieronder). Elk deelproject had zijn eigen deliverable, deze zijn gecombineerd in een 4.0-conceptversie. Op basis van een eerste interne reviewronde is gekeken naar zaken als overlap, hiaten en inconsistenties, waarna een tweede externe reviewronde volgde. Met de input van meer dan 70 reviewers heeft het kernteam de 4.0 versie geschreven. Projectleider Arjan Tromp nam aanwezigen mee langs het ontwikkelproces en de eerste exemplaren werden uitgereikt aan Maarten Reinking (Rijkswaterstaat) en Erica van Dijk (projectmanager PTZ).
>> Naar rapport op de kennisbank

Deelprojecten 2023

  • Deelproject 1 verdere uitwerking volledige sectie, in- en uitrit, passtuk en specials boortunnels.
  • Deelproject 2 levenscyclusaspecten bij uniforme secties.
  • Deelproject 3 relateren van coderingssystematiek aan normen en richtlijnen.
  • Deelproject 4 verdere onderbouwing van de winst van standaardiseren en uniformeren.
  • Deelproject 5 overige dwarsverbanden.
  • Deelproject 6 draagvlak voor het evolutiepad binnen opdrachtgeversorganisaties. 

>> Lees meer over deze projecten

Aanleiding project

Elke tunnel wordt afzonderlijk ontworpen, gebouwd of gerenoveerd. Technische oplossingen zijn vaak tunnelspecifiek, met als gevolg dat er onvoldoende synergie gevonden kan worden  om meerdere tunnels in een beheergebied efficiënt te onderhouden. Hierdoor gaat veel kostbare capaciteit van experts verloren aan repeterend werk. Met meer uniformiteit en standaardoplossingen wordt de sector efficiënter. De beheerder maakt gebruik van standaardinformatie en grijpt minder vaak mis, met een beter assetmanagement als gevolg. Uitvragen worden standaard en beter toetsbaar. Met het oog op de grote renovatieopgave en de stijgende krapte op de arbeidsmarkt zijn deze veranderingen erg wenselijk.

De voorgestelde aanpak is ook goed toepasbaar tijdens het ontwerp van een nieuwbouwtunnel of als onderdeel van regulier (grootschalig) assetmanagement. De deliverables zullen ook vindbaar zijn via de groeiboeken Assetmanagement en Tunnelbouw.

Deliverables 2023/2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Oplevering versie 3.0 na brede review.

Gereed
2

Opstellen plan van aanpak 2023 voor o.a. passtuk, in/uitrit en boortunnels.

Gereed
3

Scopebepaling deelproject ‘Lifecycle aspecten bij uniforme secties’.

Gereed
4

Scopebepaling ‘Relateren coderingssystematiek aan normen en richtlijnen’.

Gereed
5

Hoofdstuk ‘Lifecycle aspecten bij uniforme secties’.

Q1 2024
6

Hoofdstuk ‘Relateren coderingssystematiek aan normen en richtlijnen’.

Q1 2024
7

Review vanuit aspecten digitale tweeling, cybersecurity, duurzaamheid. (Ingericht tijdens reviewproces tussen 22 december 2023 en 8 februari 2024)

Q1 2024
8

Opleveren teksten voor opname evolutiepad in groeiboeken Tunnelbouw, Assetmanagement en Renoveren. (Kan pas na oplevering 4.0-versie, in concept)

Q1 2024
9

Uitbreiding richtlijn uniformering tunnelsecties met: alle installaties, passtukje, in/uitrit, principe voor boortunnels en beschrijving koppeling met netwerken en energievoorziening.

Q1 2024
10

Oplevering versie 4.0.

Q1 2024
11

Voor alle deliverables draagvlak binnen de sector, regie op proces, reviewproces goed ingericht en afgerond.

Q1 2024

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Deliverables 5, 6 en 9: hoofdstuk is opgesteld en intern gereviewd.

5, 6 en 9

Op 1 november 2023 heeft de kick-off plaatsgevonden van de interne review voor versie 3.5. Deelprojecten 1, 2, 3 en 4 zijn ter review aangeboden aan de werkgroepleden en het kernteam.

5, 6, 9 en 10

Op 20 december 2023 is de eerste introductiesessie voor de brede review voor versie 3.8 voor het COB-netwerk.

7, 10 en 11

Kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Bob de Vos, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Rob Riemens, rol: Lid
Jan Holsteijn, rol: Lid

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Dijkema, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Johan Kornet, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Theo Klaassen, rol: Lid

Bijeenkomsten

Kick-off versie 4

Op 19 juni 2023 vond bij het COB in Delft de kick-off van versie 4.0 van het Evolutiepad naar uniformiteit plaats. Er zijn onder meer scopedefinities bepaald voor de deelprojecten 2 en 3 (zie boven) en er zijn afspraken gemaakt over het proces. Het was een interactieve sessie, waarin tevens de planning is toegelicht en de teamindeling is besproken.
>> Bekijk de presentatie (pdf, 2MB)

Opleveren versie 3.0 

Op 28 februari 2023 is versie 3.0 feestelijk gelanceerd. In het bijzijn van vele geïnteresseerden hebben projectleider Arjan Tromp en COB-directeur Karin de Haas het Evolutiepad naar uniformitieit versie 3.0 gepresenteerd. Hiermee wordt vervolgens bij PTZ gebruikservaring opgedaan. Tijdens deze bijeenkomst werd tevens gestemd hoe eventuele vervolgstappen worden gezet. 
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 106KB)
>> Bekijk hier de hele presentatie (YouTube)
>> Bekijk de presentaties (pdf, 3MB)

De oplevering van het Evolutiepad naar uniformiteit versie 3.0 bij het COB in Delft. (Foto’s: COB)

Reviewsessies versie 2.0

Tussen 23 januari 2023 en 3 februari 2023 hebben er vijf reviewsessies plaatsgevonden bij het COB. Tijdens deze reviewsessies is de output van de 2.0 versie opgehaald en is er ruimte voor discussie geweest.

Introductiesessies versie 2.0 

Op 23 december 2022 werd de brede reviewronde voor het evolutiepad afgetrapt met de eerste introductiesessie. Op 10 januari 2023 (zie beeldmateriaal) vond de tweede introductiesessie plaats en op 17 januari 2023 de derde. Tijdens deze introductiesessies is reviewers uitgelegd hoe de 2.0 versie van het evolutiepad tot stand is gekomen. De deelnemers hebben nu alle informatie om met de review aan de slag te gaan. 

Kick-off bijeenkomst versie 1.0

Op vrijdag 4 november 2022 vond de kick-off van de eerste twee deelprojecten van het Evolutiepad naar uniformiteit plaats. Deelnemers zijn meegenomen langs de uitgangspunten en het gedachtengoed van het evolutiepad, het referentieontwerp en de werkwijzer coderingen en benamingen. Gebaseerd op ervaringen uit recente renovatieprojecten en eerdere programmatische tunnelprojecten was al een stevige basis uitgewerkt.

Reviewgroep versie 1.0 en 2.0

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Jaap Strijker, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Fred Snoek, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Johan van der Gaag, rol: Lid
Peter de Kok, rol: Lid
René Baetings, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
André van de Velde, rol: Lid
Reijer van der Eijk, rol: Lid

BetonBallon Technology B.V. -

Locatie: Soesterberg, Amersfoortsestraat 11a
Bas Uyland, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Marc Hamilton, rol: Lid
Lambert Verhagen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Bob de Vos, rol: Lid
Frank de Vries, rol: Lid kernteam

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
John Voeten, rol: Lid
Wendy Kniestedt, rol: Lid
Wessel Bouwmeester, rol: Lid
Dolf van der Meij, rol: Lid
Ton Vos, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid
Tom van Tintelen, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Wout van Oostrum, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Timo Neuteboom, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Co Koren, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jasper Kimstra, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bilal Akdeniz, rol: Lid

HIG Traffic Systems B.V. -

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Rob van Dijk, rol: Lid
Wibo Tienstra, rol: Lid
Ben Bastiaanse, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Erik Schermer, rol: Lid
Raoul Rampersad, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Rob Riemens, rol: Lid kernteam
Jan Holsteijn, rol: Lid kernteam

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Gerard van Bochove, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Thomas Oosting, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid
Johan Bel, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

Projectorganisatie Zuidasdok gem. Amsterdam, ProRail, RWS -

Locatie: Amsterdam, Burg. Stramanweg 100B
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Lid
Jan Dirk Voorwinde, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Robert Schmaal, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Jan Slager, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ramon Zoeteweij, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Rik Sonneveldt, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Erica van Dijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Dick van Klaveren, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Hans Dijkema, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Harry Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Soer van Herk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ron van den Ende, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Frederik Wagenaar, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Lid

Semapro B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Kerkweg 126
Eric Burgers, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Rob de Jong, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid
Franc Fouchier, rol: Lid

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Rick Schreurs, rol: Lid

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid

SWARCO Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Stefan Kurvers, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Peter Floor, rol: Lid
Mello Lindner, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Jan de Liefde, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Lid
Ronald Hoogenboom, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid
Eric van den Dool, rol: Lid
Colette van den Berg, rol: Lid
Danny Janssen, rol: Lid
Peter van Velden, rol: Lid
Hans Hofland, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Robin Gerrets, rol: Lid
Johan Kornet, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Theo Klaassen, rol: Lid