In het project Evolutiepad naar uniformiteit wordt uitgezocht hoe kan worden georganiseerd dat tunnels meer op elkaar gaan lijken qua techniek en beheerinformatie. Hierdoor kunnen ze programmatisch worden aangepakt en gemakkelijker worden beheerd. De deliverables die voortkomen uit dit evolutiepad worden opgenomen in het groeiboek Renoveren

Op weg naar versie 5.0

Na de oplevering van versie 4.0 van het Evolutiepad naar uniformiteit (zie hieronder) is inmiddels het projectplan voor versie 5.0 opgesteld. Op 1 juli 2024 vond de startbijeenkomst plaats.

Het project bestaat uit 3 deelprojecten en 3 ondersteunende activiteiten.

Deelprojecten

1. Toewerken naar micro-renovaties bij wegtunnels, renovatie als springplank naar beter assetmanagement;
2. Verdiepen op standaardiseren van koppelvlakken en fysieke raakvlakken, hergebruik van ontwerpen en verificatie en validatie (V&V) middels door de sector gedragen principekeuzes;
3. Verkenning voor informatiestructuur tunnels op basis van NEN 2767.

Ondersteunende activiteiten

4. Ervaringen ophalen op gebied van uniformeren en standaardiseren, micro-renovaties, aansluiting met assetmanagement;
5. Verbinding met andere COB-projecten;
6. Draagvlak in de sector voor het toepassen van door opdrachtgever opgelegde standaarden.

Oplevering versie 4.0 

Op 22 maart 2024 is bij het COB in Delft versie 4.0 van het Evolutiepad naar uniformiteit feestelijk opgeleverd. In 2023 is gewerkt aan zes deelprojecten. Elk deelproject had zijn eigen deliverable, deze zijn gecombineerd in een 4.0-conceptversie. Op basis van een eerste interne reviewronde is gekeken naar zaken als overlap, hiaten en inconsistenties, waarna een tweede externe reviewronde volgde. Met de input van meer dan 70 reviewers heeft het kernteam de definitieve 4.0-versie geschreven. Projectleider Arjan Tromp nam aanwezigen mee langs het ontwikkelproces en de eerste exemplaren werden uitgereikt aan Maarten Reinking (Rijkswaterstaat) en Erica van Dijk (projectmanager PTZ).
>> Naar rapport op de kennisbank

Aanleiding project

Elke tunnel wordt afzonderlijk ontworpen, gebouwd of gerenoveerd. Technische oplossingen zijn vaak tunnelspecifiek, met als gevolg dat er onvoldoende synergie gevonden kan worden  om meerdere tunnels in een beheergebied efficiënt te onderhouden. Hierdoor gaat veel kostbare capaciteit van experts verloren aan repeterend werk. Met meer uniformiteit en standaardoplossingen wordt de sector efficiënter. De beheerder maakt gebruik van standaardinformatie en grijpt minder vaak mis, met een beter assetmanagement als gevolg. Uitvragen worden standaard en beter toetsbaar. Met het oog op de grote renovatieopgave en de stijgende krapte op de arbeidsmarkt zijn deze veranderingen erg wenselijk.

De voorgestelde aanpak is ook goed toepasbaar tijdens het ontwerp van een nieuwbouwtunnel of als onderdeel van regulier (grootschalig) assetmanagement. De deliverables zullen ook vindbaar zijn via de groeiboeken Assetmanagement en Tunnelbouw.

Deliverables 2024/2025

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Versie 5.0

Q1 2025

Deliverables 2023/2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Oplevering versie 4.0. (opgeleverd 22 maart 2024)

Gereed

Kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Bob de Vos, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Jeffrey van Korlaar, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Tiel, Prof. Einthovenlaan 9
Mense Wassenaar, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Rob Riemens, rol: Lid
Jan Holsteijn, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Johan Bel, rol: Deelprojectleider

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Dijkema, rol: Deelprojectleider

Rijkswaterstaat PPO - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Bruinsma, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Secretaris

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Secretaris
Marco de Jong, rol: Lid

Deelproject 1

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Arjan Tromp, rol: Projectleider
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Jeffrey van Korlaar, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Rob Riemens, rol: Lid
Jan Holsteijn, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Johan Bel, rol: Deelprojectleider

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Secretaris

Deelproject 2

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Arjan Tromp, rol: Projectleider
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Bob de Vos, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Tiel, Prof. Einthovenlaan 9
Mense Wassenaar, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Dijkema, rol: Deelprojectleider

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Secretaris

Deelproject 3

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Arjan Tromp, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Bruinsma, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Marco de Jong, rol: Lid

Terugblik bijeenkomsten

Reviewsessies versie 3.8

Tussen 23 januari 2024 en 7 februari 2024 hebben er 4 reviewsessies plaatsgevonden bij het COB, 1 reviewsessie in Vlaanderen en 1 reviewsessie bij Rijkswaterstaat. Tijdens deze reviewsessies is het commentaar van deze brede review besproken, waarna het kernteam deze input heeft verwerkt voor versie 4.0.

Introductiesessies versie 3.8

Na een interne review van versie 3.5 is het commentaar van de interne review verwerkt en is versie 3.8 gereed voor de brede review. Op 18 december 2023 was de eerste introductiesessie, die op 8 en 15 januari 2024 nog eens is herhaald.

Kick-off versie 4

Op 19 juni 2023 vond bij het COB in Delft de kick-off van versie 4.0 van het Evolutiepad naar uniformiteit plaats. Er zijn onder meer scopedefinities bepaald voor de deelprojecten 2 en 3 (zie boven) en er zijn afspraken gemaakt over het proces. Het was een interactieve sessie, waarin tevens de planning is toegelicht en de teamindeling is besproken.
>> Bekijk de presentatie (pdf, 2MB)

Opleveren versie 3.0 

Op 28 februari 2023 is versie 3.0 feestelijk gelanceerd. In het bijzijn van vele geïnteresseerden hebben projectleider Arjan Tromp en COB-directeur Karin de Haas het Evolutiepad naar uniformitieit versie 3.0 gepresenteerd. Hiermee wordt vervolgens bij PTZ gebruikservaring opgedaan. Tijdens deze bijeenkomst werd tevens gestemd hoe eventuele vervolgstappen worden gezet. 
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 106KB)
>> Bekijk hier de hele presentatie (YouTube)
>> Bekijk de presentaties (pdf, 3MB)

De oplevering van het Evolutiepad naar uniformiteit versie 3.0 bij het COB in Delft. (Foto’s: COB)

Reviewsessies versie 2.0

Tussen 23 januari 2023 en 3 februari 2023 hebben er vijf reviewsessies plaatsgevonden bij het COB. Tijdens deze reviewsessies is de output van de 2.0 versie opgehaald en is er ruimte voor discussie geweest.

Introductiesessies versie 2.0 

Op 23 december 2022 werd de brede reviewronde voor het evolutiepad afgetrapt met de eerste introductiesessie. Op 10 januari 2023 (zie beeldmateriaal) vond de tweede introductiesessie plaats en op 17 januari 2023 de derde. Tijdens deze introductiesessies is reviewers uitgelegd hoe de 2.0 versie van het evolutiepad tot stand is gekomen. De deelnemers hebben nu alle informatie om met de review aan de slag te gaan. 

Kick-off bijeenkomst versie 1.0

Op vrijdag 4 november 2022 vond de kick-off van de eerste twee deelprojecten van het Evolutiepad naar uniformiteit plaats. Deelnemers zijn meegenomen langs de uitgangspunten en het gedachtengoed van het evolutiepad, het referentieontwerp en de werkwijzer coderingen en benamingen. Gebaseerd op ervaringen uit recente renovatieprojecten en eerdere programmatische tunnelprojecten was al een stevige basis uitgewerkt.