De tunnelrenovaties die de komende tien jaar op stapel staan, zullen de maatschappij ontwrichten als er telkens een volledige afsluiting nodig is. Het COB-netwerk heeft daarom een groeiboek gemaakt met ervaringen, tips en achtergrondinformatie om renovaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten.

Het groeiboek Renoveren vindt zijn oorsprong in het COB-project Hinderarm renoveren. In krap een jaar tijd hebben de werkgroepleden een uitgebreid digitaal naslagwerk (groeiboek) over renoveren geproduceerd. In dit groeiboek Renoveren komen technische maatregelen aan de orde, maar zeker ook procesmatige, organisatorische en contractuele middelen. Het blijft ‘groeien’ met relevante informatie uit COB-projecten en de beroepspraktijk.

In 2023 kwam de nadruk te liggen op het integreren van de resultaten van het project Evolutiepad naar uniformiteit en het project Logistiek bij tunnelrenovaties en op verbinding met alle overige deliverables in het tunnelprogramma. Ook opgedane kennis uit het project Proof-of-concept digitale leeromgeving is in het groeiboek opgenomen. Het eindrapport van dit project wordt gelanceerd in september 2024.

>> Naar het groeiboek Renoveren

Hoe verder in 2024…

In 2024 komt versie 4.0 met wat omvangrijkere updates. Dat is enerzijds omdat er op dit moment hard gewerkt wordt aan het vastleggen van ervaringen bij renovatieprojecten in
2023 (Heinenoord, A73, Piet Heintunnel) en anderzijds omdat in 2024 de Kennisbingo leren renoveren gevuld gaat worden, zie bij project Leren programmeren, en dat de modulaire opbouw van de kennisbingo effect zal hebben op de opbouw en inrichting van het groeiboek Renoveren.

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Versie 4.0

Q4 2024

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Samenstellen redactieteam voor versie 3.0. 

Gereed
2

Opleveren versie 3.0.

Gereed

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Het redactieteam heeft een longlist van aanpassingen gemaakt en geprioriteerd naar ‘oplossen in 2023’ (laaghangend fruit) en ‘oplossen in 2024’ (zaken die wat meer aandacht vragen). Het team loopt op schema om dit jaar de 3.0-versie op te leveren.

2

Bijeenkomsten

Subsessie Tunneldag 2024

Diverse COB-projecten hebben in 2023 input geleverd voor het groeiboek Renoveren. Updates van het groeiboek zijn gedeeld. Tevens is een longlist verdiepingsslagen en verbeterpunten voor het groeiboek gemaakt. In een subsessie tijdens de Tunneldag 2024 is gezamenlijk gebrainstormd over wat aan deze lijst ontbreekt. 

Op weg naar 3.0-versie

Op 31 maart 2023 is de redactiegroep voor het Groeiboek Renoveren voor het eerst samengekomen om te werken aan de 3.0-versie van het groeiboek die eind 2023 gereed moet zijn.

Tunnel-pizzaparty!

Op de tweede Tunnel-pizzaparty bij het COB op 27 september 2022 is besloten in COB-projecten opgehaalde kennis en ervaring onder te brengen in groeiboeken. De resultaten van afgeronde projecten uit het COB-tunnelprogramma zijn of worden gebundeld in digitale groeiboeken, waaronder het groeiboek Renoveren. Er is een start gemaakt met nieuwe projecten, er is een redactiecommissie voor het groeiboek Renoveren samengesteld en er zijn taken verdeeld om dit groeiboek en ook de groeiboeken Assetmanagement en Digitalisering in de toekomst te verrijken met nieuwe kennis. Heeft u vragen of wilt u meedoen? Mail dan naar caro.rietman@cob.nl.
>> Naar de Tunnel-pizzaparty

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Ben van den Horn, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Redacteur

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Jeffrey van Korlaar, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Reviewer
Theo van Maris, rol: Lid