De tunnelrenovaties die de komende tien jaar op stapel staan, zullen de maatschappij ontwrichten als er telkens een volledige afsluiting nodig is. Het COB-netwerk heeft daarom een groeiboek gemaakt met ervaringen, tips en achtergrondinformatie om renovaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten.

Het groeiboek Renoveren vindt zijn oorsprong in het COB-project Hinderarm renoveren. In krap een jaar tijd hebben de werkgroepleden een uitgebreid digitaal naslagwerk (groeiboek) over renoveren geproduceerd. In dit groeiboek Renoveren komen technische maatregelen aan de orde, maar zeker ook procesmatige, organisatorische en contractuele middelen. Het blijft ‘groeien’ met relevante informatie uit COB-projecten en de beroepspraktijk.
>> Naar het groeiboek Renoveren

Voortgang in 2023

Het onderbrengen van het groeiboek Renoveren bij het expertteam Civiel-TTI blijkt niet logisch, omdat de inhoud verder gaat dan TTI. Met de andere positionering van het groeiboek is dan ook besloten hier een apart redactieteam op te zetten, met regie over alle groeiboeken uit het tunnelprogramma heen. In 2023 komt de nadruk te liggen op het integreren van de resultaten van het project Evolutiepad naar uniformiteit en het project Logistiek bij tunnelrenovaties en op verbinding met alle overige deliverables in het tunnelprogramma. Naar verwachting zal ook de evaluatie van de renovatie van de Kiltunnel worden opgenomen in de volgende versie van het groeiboek dat eind 2023 verschijnt.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Samenstellen redactieteam voor versie 3.0. 

Gereed
2

Opleveren versie 3.0.

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Het redactieteam is bij elkaar gekomen om te bespreken wat we als onze taak zien en wat we dit jaar gaan oppakken.

2

Bijeenkomsten

Op weg naar 3.0-versie

Op 31 maart 2023 is de redactiegroep voor het Groeiboek Renoveren voor het eerst samengekomen om te werken aan de 3.0-versie van het groeiboek die eind 2023 gereed moet zijn.

Tunnel-pizzaparty!

Op de tweede Tunnel-pizzaparty bij het COB op 27 september 2022 is besloten in COB-projecten opgehaalde kennis en ervaring onder te brengen in groeiboeken. De resultaten van afgeronde projecten uit het COB-tunnelprogramma zijn of worden gebundeld in digitale groeiboeken, waaronder het groeiboek Renoveren. Er is een start gemaakt met nieuwe projecten, er is een redactiecommissie voor het groeiboek Renoveren samengesteld en er zijn taken verdeeld om dit groeiboek en ook de groeiboeken Assetmanagement en Digitalisering in de toekomst te verrijken met nieuwe kennis. Heeft u vragen of wilt u meedoen? Mail dan naar caro.rietman@cob.nl.
>> Naar de Tunnel-pizzaparty

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Ben van den Horn, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Jeffrey Korlaar, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Reviewer
Theo van Maris, rol: Lid