Opgaven richting 2030 in samenhang aanpakken in Kennisarena

Samen met stakeholders stelde het COB een visie en een programma op om richting 2030 sturing te geven aan het optimaal aanpakken van kabels- en leidingengerelateerde opgaven.

Energieopslag kansrijke optie voor tunnels

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft TNO (in de Noordtunnel) onderzocht of energieopslag in tunnels kan bijdragen aan de energietransitie en klimaatneutraal zijn in 2030.

Unieke praktijkproef: onderstromen met heterogeen grof zand

Voor de bouw van een zinktunnel in het Midden-Oosten onderstroomt Ballast Nedam de fundering met lokaal gewonnen grof zand. Eerst zijn hiervoor unieke proeven gedaan. 

 

DIALOOG • Openstelling Corbulotunnel: hand in hand over de eindstreep

In de zomer van 2024 wordt de N434, met daarin de Corbulotunnel, in gebruik genomen. Hier is naartoe gewerkt in het Atelier, wat is daarvan de toegevoegde waarde? 

Renovatieteam Heinenoordtunnel levert huzarenstuk 

In een maand tijd is in de Heinenoordtunnel een middentunnelkanaal met bijbehorende installaties gebouwd. Een inkijkje in een indrukwekkende klus.

‘Het is mooi om te zien dat de kennis echt gebruikt wordt’

Het Fonds Fysieke Leefomgeving heeft cofinanciering toegezegd voor het Kennisarena-project Verduurzaming kabels-en-leidingenbranche. Voorzitter Jan-Paul Boutkan licht toe. 

Uniforme bediening speerpunt bij realisatie nieuwe verkeerscentrale Amsterdam

In het kader van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam bouwt Amsterdam een nieuwe verkeerscentrale met uniforme bedienplekken. 

‘Waar willen we heen en wat is daarvoor nodig?’

Sjaak Verburg en Rudi Zoet, respectievelijk de oude en nieuwe coördinatoren van het platform Kabels en leidingen van het COB reflecteren op wat er was en waar het heengaat. 

Onderzoeksprogramma om kennis over tunnels te vergroten

Tunnels gedragen zich anders dan verwacht. Om de oorzaken hiervan te achterhalen, wordt samen met de TU Delft het onderzoeksprogramma Future proof tunnels uitgevoerd. 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT • Beter spoorwegbeheer door inzet big data-methodologieën

In deze PDEng-studie is onderzoek gedaan naar het inzetten van andere datasets om meer inzicht en een beter begrip van het spoorgebruik te krijgen.