Flexival 2021

Nieuwe inzichten, dwarsverbanden en humor zijn vaste ingrediënten van het Flexival. Een congres voor out-of-the-boxdenkers en zij die dat willen worden. Kabels en leidingen en ondergrondse ordening staan centraal op deze dag.

Aan het programma wordt nog hard gewerkt. Zeker is wel dat u wordt meegenomen naar de kennisarena en de projecten die daarbij horen.