Sturing tunnelprogramma

Alle projecten worden gecoördineerd door verschillende commissies en werkgroepen. Deze teams bestaat uit coördinatoren van het COB en sleutelfiguren uit de branche. Op deze pagina vindt u een opsomming van deze werkgroepen en commissies.

Deliverables 2024

In december 2023 is met het verschijnen van de voortgangsrapportage ook weer de lijst met deliverables van het tunnelprogramma bijgewerkt. U kunt deze hieronder downloaden.
>> Deliverablelijst jan 2024 (pdf, 240 KB)

Begeleidingscommissie tunnelprogramma

Twee keer per jaar komt de begeleidingscommissie voor het tunnelprogramma bij elkaar. Vertegenwoordigers van de financiers gaan met elkaar en het COB in gesprek over overkoepelende vraagstukken, geven hun mening over de voortgang en focus en zijn sleutelfiguur om de resultaten binnen hun eigen organisatie verder te implementeren.

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Roeland Smits, rol: Lid
Kris van Boven, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Erwin de Jong, rol: Lid
Harry Koese, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Benaissa el Hammadi, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Lid

Provincie Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Lindy Molenkamp, rol: Voorzitter

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Henrik Hooimeijer, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Leonie Zeestraten, rol: Lid

Tunnelteam

Eens per maand komen de coördinatoren uit het tunnelprogramma en twee vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en ProRail bij elkaar voor afstemming en samenwerking.

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Bob de Vos, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Lid

K&Kteamwerk -

Locatie: Nijmegen, Dommers v Polderveldtweg 132
Peter Kole, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid
Gioffry Maduro, rol: Lid

Van Holland Consultancy -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Bram ten Klei, rol: Lid

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid

Kernteam civiel

Sleutelfiguren uit de civiele lijn overleggen twee keer per jaar over de voortgang en resultaten.

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid kernteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid kernteam

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

Kernteam Digitalisering

Sleutelfiguren uit de digitale lijn overleggen maandelijks over de voortgang en resultaten van de lopende projecten en stemmen onderling af.

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Sjors Both, rol: Lid kernteam

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Lid kernteam

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Lid kernteam

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid kernteam

Kernteam Duurzaamheid

Sleutelfiguren uit de duurzaamheidslijn overleggen over de voortgang en resultaten van de lopende projecten en stemmen onderling af.

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Wouter van den Berg, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

Wetenschappelijke begeleidingscommissie tunnelprogramma

De hoogleraren en de projectleiders die betrokken zijn bij de wetenschappelijke onderzoeken komen twee keer per jaar bij elkaar om de voortgang en resultaten van de PhD en PDEng onderzoeken te bespreken en beoordelen. In deze commissie wordt ook de samenhang tussen de onderzoeken, het instrumentarium tunneldata en de behoeftes vanuit wetenschap en praktijk op elkaar afgestemd. Onafhankelijk voorzitter is Jenne van der Velde.

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Next Generation Infrastructures -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jenne van der Velde, rol: Voorzitter

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid

TU Delft -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Rolf Dollevoet, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Kenneth Gavin, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Erik Schlangen, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Bas Jonkman, rol: Lid