Alle projecten worden gecoördineerd door verschillende commissies en werkgroepen. Deze teams bestaat uit coördinatoren van het COB en sleutelfiguren uit de branche. Op deze pagina vindt u een opsomming van deze werkgroepen en commissies.

Tunnelteam

Eens per maand komen sleutelfiguren uit het tunnelprogramma bij elkaar voor afstemming en samenwerking.

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Lid
Ellen van Eijk, rol: Lid
Brenda Berkhout, rol: Lid
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Lid

K&K Teamwerk -

Locatie: Oudelande, Kruipuitsedijk 3
Peter Kole, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid
Gioffry Maduro, rol: Lid

Kernteam civiel

Sleutelfiguren uit het civiele programma overleggen twee tot vier keer per jaar over de resultaten en stemmen onderling af.

Wetenschappelijke begeleidingscommissie tunnelprogramma

De hoogleraren en de projectleiders die betrokken zijn bij de wetenschappelijke onderzoeken komen twee keer per jaar bij elkaar om de voortgang en resultaten van de PhD en PDEng onderzoeken te bespreken en beoordelen. In deze commissie wordt ook de samenhang tussen de onderzoeken, het instrumentarium tunneldata en de behoeftes vanuit wetenschap en praktijk op elkaar afgestemd. Onafhankelijk voorzitter is Jenne van der Velde.

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Next Generation Infrastructures

Next Generation Infrastructures -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jenne van der Velde, rol: Voorzitter

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid

TU Delft -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Rolf Dollevoet, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Kenneth Gavin, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Erik Schlangen, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Bas Jonkman, rol: Lid

Begeleidingscommissie tunnelprogramma

Twee keer per jaar komt de begeleidingscommissie voor het tunnelprogramma bij elkaar. Vertegenwoordigers van de financiers gaan met elkaar en het COB in gesprek over overkoepelende vraagstukken, geven hun mening over de voortgang en focus en zijn sleutelfiguur om de resultaten binnen hun eigen organisatie verder te implementeren.

Wetenschappelijke begeleidingscommissies PhD en PDEng

Eens per maand/twee weken werken de PhD’ers/PDEng’s van het tunnelprogramma op het kantoor van het COB. Daar ontmoeten ze de praktijkbegeleidingscommissies. Deze activiteiten vinden plaats onder regie van co-coördinator Bart Duijvestein.

Projectleiders civiel

Eens per maand komen de projectleiders uit het civiele programma bij elkaar voor afstemming en samenwerking.