Derde Kennisdag civieltechnisch renoveren

Op donderdag 21 maart 2024 is bij het COB in Delft (zaal op de begane grond) de derde Kennisdag civieltechnisch renoveren gehouden. Deze bijeenkomst richtte zich uiteraard op kennisdelen. Er zijn onder meer interessante COB-deliverables gepresenteerd.  

In 2023 zijn de commissies Deformatie, Degradatie en Voegen vervangen door werkgroepen/projecten, die elk een eigen deliverable opleveren. Omdat kennisdelen en elkaar ontmoeten belangrijke pijlers zijn in het tunnelprogramma, wordt twee keer per jaar een Kennisdag civieltechnisch renoveren georganiseerd. Bij de derde kennisdag, de eerste van 2024, waren zo’n veertig geïnteresseerden aanwezig.

Liningherstel Corbulotunnel
Na een inlooplunch heette Brenda Berkhout aanwezigen welkom, waarna Arjan van der Put (COB) en Marijn Brugman (Arthe Civil & Structure) meteen de inhoud ingingen. Zij gaven een presentatie over Liningherstel Corbulotunnel. In de tweede tunnelbuis van de Corbulotunnel ontstond een lekkage met uitspoeling van grond, die leidde tot grote vervormingen van een aantal tunnelringen. Hierdoor werd het aanbrengen van een extra betonnen lining aan de binnenzijde van de tunnel over dertig meter noodzakelijk. De ontwerp- en uitvoeringsteams stonden voor een unieke situatie. In deze presentatie worden de calamiteit, het proces om te komen tot een stabiele situatie en het herstel nader toegelicht.
Deze presentatie mag niet worden gedeeld.

Inventarisatie monitoringsinstrumenten degradatie
Hierna nam Michel Boutz (SGS INTRON B.V.) het woord over de Inventarisatie monitoringsinstrumenten degradatie. Het monitoren van materiaaldegradatie kan dienen als een ‘vroeg waarschuwingssysteem’ om potentiële duurzaamheidsproblemen op te sporen en de reparatie van tunnelconstructies te optimaliseren. Het COB-netwerk heeft een inventarisatiestudie uitgevoerd naar sensoren en andere instrumenten waarmee de noodzakelijke chemische en fysische parameters kunnen worden gemeten.
>> Bekijk de presentatie (pdf, 2 mb)

PhD-onderzoek Degradatie van tunnelmaterialen
Ook PhD’er Sebastiaan Kuniewski kreeg de mogelijkheid om iets van zijn promotieonderzoek naar degradatie van tunnelmaterialen te presenteren.
>> Bekijk de presentatie (pdf, 2 mb)

Risico zandpompeffect Ginaprofiel
Na een pauze waarin fantastisch werd genetwerkt, volgde een presentatie over het COB-project Risico zandpompeffect Ginaprofiel. 
>> Bekijk de presentatie (pdf, 2 mb)

Hoe verder? 

Na de presentaties is aan de hand van drie vragen advies uit de zaal opgehaald: Hoe kunnen we jonge collega’s betrekken bij het (civiele) COB-netwerk? Heeft u aanvullingen voor het Handboek Tunnelbouw? Hoe kunnen we COB-producten beter onder de aandacht te brengen? Hierna zijn de civiele COB-projecten van 2024 toegelicht. 

Afsluitend is met elkaar geborreld en nagepraat. 

Eerdere kennisdagen

In maart 2023 is de eerste Kennisdag civieltechnisch renoveren gehouden, in oktober 2023 was de tweede civiele dag. Toen zijn onder andere onderwerpen als Deformatie omegaprofielen, inspectie van zinkvoegen en degradatiemonitoring verdiept. 

Een sfeerimpressie van de tweede Kennisdag civieltechnisch renoveren 2023 in het Vakwerkhuis in Delft. Foto’s: COB