Tunnelprogramma

Ruimtedruk, mobiliteitsdruk, smart mobility, big data, de veranderende overheid, de mondige burger, de energietransitie en klimaatadaptatie zijn de belangrijkste ontwikkelingen die op ons af komen. De verkenning van het COB in 2016 heeft geresulteerd in een visie op de tunnel van de toekomst. Deze langetermijnvisie op tunnels is vertaald naar een praktisch programma voor de komende vijf jaar met een doorkijkje naar 2050.

Na een intensief traject met experts binnen en buiten het COB-netwerk, werd in december 2016 de langetermijnvisie op tunnels in Nederland gepresenteerd. Het doel: een referentiekader bieden voor toekomstige onderzoeksen praktijkprojecten om tunnelrenovaties en de bouw van nieuwe tunnels proactief, slimmer en beter op te pakken. In 2017 is – net zo intensief – verder gewerkt aan de praktische vertaling: hoe maken we de visie werkelijkheid? Het resultaat is tunnelprogramma met vier ontwikkellijnen voor de komende vijf jaar. Voor twee ontwikkellijnen staan inmiddels acht projecten in de steigers.

Civiel anders (ver)bouwen

In de komende tien jaar zullen minimaal twintig tunnels gerenoveerd worden. Binnen deze ontwikkellijn van het tunnelprogramma wordt daarom onderzocht hoe renovaties met minder hinder en meer waarde uitgevoerd kunnen worden.

Digitale tunneltweeling

Deze ontwikkellijn omvat alle ontwikkelingen op het gebied van virtualisatie, bedieningsinterface, modellering, simulatie, gaming en informatievoorziening ten behoeve van het tunnelsysteem.

Met de praktijk

De COB-projecten zijn veelal gekoppeld aan tunnelprojecten in de praktijk. Op het COB-congres 2017 kwamen opdrachtgevers en opdrachtnemers aan het woord die hun medewerking al hebben toegezegd: