Op de Tunneldag 25 januari 2024 zijn tal van deliverables gepresenteerd. Soms nét verschenen, soms al eerder in 2023. Hieronder vindt u voor het gemak alle publicaties die ter sprake kwamen.

Logistiek bij tunnelrenovaties, versie 2.0

Lang is gedacht dat de voegen tussen tunnelelementen van een afgezonken tunnel geen onderhoud nodig hebben. De praktijk wijst anders uit. Het COB-netwerk heeft dit inspectieprotocol opgesteld om beheerders, adviseurs en aannemers inzicht te geven in diverse schademechanismen die zich bij zink- en sluitvoegen kunnen voordoen en welke inspecties daarbij horen.
>> Naar document

Inspectieprotocol zinkvoegen

Lang is gedacht dat de voegen tussen tunnelelementen van een afgezonken tunnel geen onderhoud nodig hebben. De praktijk wijst anders uit. Het COB-netwerk heeft dit inspectieprotocol opgesteld om beheerders, adviseurs en aannemers inzicht te geven in diverse schademechanismen die zich bij zink- en sluitvoegen kunnen voordoen en welke inspecties daarbij horen.
>> Naar document

Aanpak zinkvoegen Heinenoordtunnel, versie 0.5

Tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel worden diverse nieuwe maatregelen toegepast om de betrouwbaarheid van de zinkvoegen en sluitvoeg te verbeteren. Omdat ’trial-and-error’ in de tunnel geen optie is, worden vooraf uitgebreide onderzoeken en testen gedaan. Dit rapport doet verslag van het traject tot nu toe.
>> Naar document

Monitoring material degradation in tunnels

Het monitoren van materiaaldegradatie kan dienen als ‘vroeg waarschuwingssysteem’ om potentiële (constructieve) betrouwbaarheidsproblemen op te sporen en de reparatie van tunnelconstructies te optimaliseren. Het COB-netwerk heeft een inventarisatie uitgevoerd naar sensoren en andere instrumenten waarmee de noodzakelijke chemische en fysische parameters kunnen worden gemeten.
>> Naar document (Engelstalig)

Werkwijzer monitoring boortunnels

Voor een goede civieltechnische scope van een boortunnelrenovatie, is een beter inzicht nodig in de staat, duurzaamheid en het vervormingsgedrag van de tunnel. Gestructureerde monitoring is hiervoor noodzakelijk. Het COB-netwerk heeft hiervoor een werkwijzer ontwikkeld.
>> Naar document

De mens in de digitale beheeromgeving

De eerdere COB-publicatie Van zeecontainers tot VR-brillen gaf inzicht in gedragsmatige weerstanden en kansen met betrekking tot digitaal werken in tunnelbeheer. Twee oplossingsrichtingen zijn nu nader uitgewerkt. Ook is de stap naar gedragsverandering praktisch in beeld gebracht.
>> Naar document

Serious game Probleemloos onderhouden

Deze serious game bootst de dagelijkse praktijk na bij een in gebruik zijnde tunnel, met incidenten zoals schade aan tunnelinstallaties, inspecties door veiligheidsinstanties en veranderingen in de organisatie. Hoe gaan beheerders en onderhoudspartijen hiermee om? Dit inzicht in het huidige beheer- en onderhoudsproces kan helpen bij het ontwikkelen en juist inzetten van effectieve digitale middelen.
>> Naar materiaal

Informatiebehoeften van de tunnelbeheerder

Steeds meer assets en systemen in de tunnelsector genereren data. Het COB-netwerk heeft onderzoek gedaan naar het inzetten van deze data voor beter tunnelbeheer. Hiervoor is in kaart gebracht aan welke informatie er behoefte is bij personen betrokken bij het assetmanagement van een tunnel.
>> Naar document

Format energiepaspoort tunnels

Tunnels zijn grote energieverbruikers, maar het precieze verbruik verschilt per tunnel en is afhankelijk van diverse eigenschappen. Het COB-netwerk presenteert een energiepaspoort dat in een oogopslag de ‘energieconditie’ en verduurzamingskansen van een tunnel zichtbaar maakt.
>> Naar document

Tunnels in (dienst van) de omgeving

Tunnels in Nederland en Vlaanderen hebben hun meerwaarde voor een bereikbare omgeving allang bewezen. In dit project is onderzocht welke meerwaarde (en soms minderwaarde) tunnels nog meer bieden. Is te meten wat een tunnel voor de omgeving betekent?
>> Naar document

V&V-bibliotheek

In het project V&V-bibliotheek zijn diverse documenten verzameld die in het proces van verificatie en validatie ingezet kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om testplannen en -beschrijvingen. Via een interactief schema, kunt u voorbeelden ervan bekijken in de kennisbank.
>> Naar schematische weergave

Groeiboek Assetmanagement (nieuw)

Hulpmiddel om de tunnelbeheerder, de assetmanager en andere betrokkenen bij de instandhouding van tunnels te ondersteunen.
>> Naar groeiboek

Groeiboek Renoveren (update)

Een boek vol informatie en inspiratie om tunnelrenovaties veilig, duurzaam, effectief en met zo min mogelijk hinder te laten plaatsvinden.
>> Naar groeiboek

Groeiboek Digitalisering (update)

Een visie en handvatten voor de inzet van digitale middelen en oplossingsrichtingen tijdens de gehele levenscyclus van een tunnelproject/object.
>> Naar groeiboek

Maatregelencatalogus circulaire tunnels (nieuw)

Een visie en handvatten voor de inzet van digitale middelen en oplossingsrichtingen tijdens de gehele levenscyclus van een tunnelproject/object.
>> Naar groeiboek

Eerder in 2023

Groeiboek Cybersecurity tunnels (update)

Een handreiking om de digitale weerbaarheid van tunnels te beoordelen en processen op het gebied van cybersecurity te optimaliseren.
>> Naar groeiboek

Kennis en kunde cybersecurity tunnels

De kennis en kunde van tunnelmedewerkers is van doorslaggevend belang voor de cybersecurity van een tunnel. Dit document geeft een overzicht van aanbevolen informatiebronnen, trainingen en certificeringen voor de verschillende stakeholders.
>> Naar document

Evolutiepad naar uniformiteit 3.0

Binnen het project ‘Evolutiepad naar uniformiteit’ onderzoekt het COB-netwerk hoe ervoor kan worden gezorgd dat bij renovatieprojecten meer uniforme oplossingen worden toegepast, zodat tunnels gelijkvormiger worden, renovaties sneller, soepeler en efficiënter verlopen en toekomstige renovaties eenvoudiger en met minder tunnelafsluitingen kunnen worden uitgevoerd. In dit rapport zijn de eerste resultaten van dit onderzoek beschreven.
>> Naar document

Zettingen laten leven

Een belangrijke uitkomst van eerder COB-onderzoek is dat het centraal opslaan en ontsluiten van geotechnische data uiterst zinvol is en leidt tot betere voorspellingen van het gedrag van de ondergrond. In dit vervolgonderzoek is het opslaan en gebruik van zettingsmetingen en -berekeningen verder uitgewerkt.
>> Naar document

Effect van plooivorming bij omegaprofielen

Het zogeten omegaprofiel wordt aan de binnenzijde van zinktunnels aangebracht als afdichting van de voegen tussen tunnelelementen. Uit endoscopisch onderzoek blijkt dat er in dit rubberen profiel plooien kunnen ontstaan. Het COB-netwerk heeft onderzocht in hoeverre deze plooivorming een risico vormt voor de waterdichte werking van het omegaprofiel.
>> Naar document

Businesscase digitalisering

Het zogeten omegaprofiel wordt aan de binnenzijde van zinktunnels aangebracht als afdichting van de voegen tussen tunnelelementen. Uit endoscopisch onderzoek blijkt dat er in dit rubberen profiel plooien kunnen ontstaan. Het COB-netwerk heeft onderzocht in hoeverre deze plooivorming een risico vormt voor de waterdichte werking van het omegaprofiel.
>> Naar document

Maatregelencatalogus energiereductie tunnels (update)

Dit groeiboek beschrijft concrete maatregelen voor energiereductie in tunnels met aandacht voor technische aspecten, het proces en contracten.
>> Naar groeiboek