Eerdere platformbijeenkomsten:

Op sinterklaasdag, 5 december 2018, kwam het platform Veiligheid bijeen om terug te kijken en vooruit te blikken. Het werd een geslaagde bijeenkomst met ruim twintig deelnemers, waarbij Leen van Gelder kort inging op de vele activiteiten die in 2018 bij het COB speelden op het gebied van tunnelveiligheid. Leen gaf vervolgens het stokje over aan de nieuwe coördinator van dit platform, Arjan Tromp. In een gesprek met de aanwezigen benadrukte Arjan dat het platform in gezamenlijkheid bepaalt welke onderwerpen er op de agenda komen voor de toekomst, waarna suggesties uit de zaal volgden. Onderwerpen als ‘Veiligheid bij renovatie’, ‘Veiligheid in lifecycle-afwegingen’, ‘Nieuwe brandstoffen en energiedragers’ en ‘Cybersecurity’ worden voor en door de groep voorbereid en gaan hun plek vinden op de agenda van de platformbijeenkomsten in 2019 die op 5 maart, 21 mei, 24 september en 26 november plaatsvinden. Houd de agenda en uw mailbox dus in de gaten, en nieuwe ideeën blijven altijd welkom!

Na de pauze gaf Ron Beij een presentatie over het nieuwe project dat onder zijn voorzitterschap in 2019 meer vorm gaat krijgen, genaamd ‘Van object- naar systeemveiligheid’. Op zijn verzoek aan de zaal om mee te denken over invulling en voorbeeldprojecten werd ruimschoots gehoor gegeven. Gea Kolk (Movares) gaf vervolgens een nadere toelichting op een techniek die behulpzaam is bij het verbeteren van integraal denken over systeemveiligheid: de Stamp-methode. Ook dit resulteerde in een gesprek met de zaal waaruit duidelijk bleek dat dit project voortgang verdient. We houden u op de hoogte.

In de presentatie (zie download hieronder) vindt u informatie over alle onderwerpen die op deze ochtend voorbij zijn gekomen. Voor nadere informatie over het platform Veiligheid of het project van Ron kunt u terecht bij Caro Rietman via caro.rietman@cob.nl.
>> Download presentaties (pdf, 1.5 MB)

Tijdens het COB-congres op 22 juni 2018 was het programma in een van de subzalen mede samengesteld door het platform Veiligheid. Op deze manier konden buitenstaanders geheel vrijblijvend deelnemen aan de platformbijeenkomst.

De zogeheten PlatformPlus-bijeenkomst op dinsdag 6 maart 2018 startte met een korte inleiding door coördinator Arjan Verweij over de komende bijeenkomsten van het platform en stond verder volledig in het teken van het nieuwe boekje ‘Al doende leert men’ (leren van oefenen en incidenten), dat op deze dag door Leander Noordijk werd gepresenteerd. Om die reden waren niet alleen de reguliere platformleden uitgenodigd, maar ook vertegenwoordigers van diverse bij het oefen- en evaluatieproces betrokken partijen, zoals het Platform Veiligheidsbeambten, bevoegde gezagen, de tunnelbeheerders (van rijks- en niet-rijkstunnels), het IFV en de hulpdiensten. Ruim dertig enthousiaste deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de diverse aanbevelingen en de mogelijkheden om over de organisatie- en regiogrenzen heen meer van elkaar en het oefenen en evalueren te leren. Men sprak de hoop uit dat dit boekje geen eindpunt, maar een eerste stap in het collectief leren en delen van oefen- en incidentevaluaties in tunnels is, waarbij het enthousiasme waarmee het in ontvangst werd genomen door de stakeholders en hun intentie om daar binnen hun eigen organisatie mee verder te gaan, veelbelovend is.
>> Presentatie (pdf, 2.3 MB)
>> Verslag (pdf, 322 KB)
>> Projectpagina ‘Leren van oefenen en incidenten’
>> Publicatie ‘Al doende leert men’ op de kennisbank

De laatste platformbijeenkomst van 2017 vond plaats op vrijdag 1 december. Interim-coördinator Leen van Gelder gaf een terugblik op het afgelopen jaar en introduceerde daarna Arjan Verweij als nieuwe coördinator. Samen presenteerden ze de conceptplannen voor het komende jaar. Naar aanleiding hiervan vond een goede discussie plaats. De kern was dat alle aanwezigen vroegen voldoende aandacht aan veiligheid te blijven geven. Dit geluid zal zeer ter harte worden genomen. Vervolgens is een nieuwe publicatie uitgereikt, het resultaat van de COB-verkenning naar virtueel testen om tunnelafsluitingen te verkorten. De position paper werd toegelicht door Leen van Gelder, namens werkgroepvoorzitter Jan van Steirteghem. Tot slot gaf Karin de Haas (COB) een presentatie over het tunnelprogramma: wat is de stand van zaken en welke stappen worden er binnenkort gezet?
>> Download agenda (pdf, 190 KB)
>> Download presentatie met de terugblik en conceptplannen (pdf, 710 KB)
>> Download presentatie over paper virtueel testen (pdf, 720 KB)
>> Download presentatie over het tunnelprogramma (pdf, 600 KB)

Op dinsdag 27 juni 2017 kwamen de leden van het platform Veiligheid weer bijeen. Evert Worm gaf een presentatie over de geschiedenis van tunnelveiligheid aan de hand van het rapport Tunnelveiligheid verklaard. Het onderwerp functionele inspectie en testen werd belicht door Jaap van Wissen van RWS-CIV. Peter Kole, de nieuwe veiligheidsbeambte wegtunnels van Rijkswaterstaat, gaf zijn visie op tunnels en tunnelveiligheid in de toekomst. Daarbij werd de deelnemers gevraagd om mee te praten over onder andere publieksvoorlichting over tunnels. Er werd ruimschoots gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen en in discussie te gaan.
>> Verslag (pdf, 370 KB)
>> Presentatie algemeen (pdf, 430 KB)
>> Presentatie Evert Worm, geschiedenis tunnelveiligheid (pdf, 1.7 MB)

De bijeenkomst van 4 april 2017 stond in het teken van kennisoverdracht naar de nieuwe generatie tunnelexperts. Platformleden hadden hun juniorcollega’s die werken met tunnels en tunnelveiligheid aangemeld. De bijeenkomst vond plaats bij het informatiecentrum van Spoorzone Delft aan het Crommelinplein 1 in Delft.Op het programma stonden een lezing over de geschiedenis van de tunnelveiligheid door Evert Worm, een aantal speeddaterondes om het netwerk van de junioren een boost te geven en een bezoek aan Spoorzone Delft. De bijeenkomst bracht de aanwezige junioren dichter bij elkaar en kan wellicht een vervolg krijgen. De aanwezigen is gevraagd om onderwerpen aan te dragen voor nieuwe bijeenkomsten met junioren.

Internationale tunnelprojecten (22-11-2016)
Wat kunnen we leren van internationale tunnelprojecten en hoe zijn deze leerpunten in te passen in de tunnelprojecten in Nederland? Arcadis heeft voor deze bijeenkomst opgetreden als gastheer.

(Foto: Simone Abel, COB)

Ontwikkelingen besturing, bewaking en bediening (3B) (1-3-2016)

Eerdere bijeenkomsten

 • RAMS, faaldefinities (20-10-2015)
 • Opleiden, trainen, oefenen (OTO) (9-6-2015)
 • Veilige software en cyber security (10-2-2015)
 • Veiligheidsaspecten bij renovatie van tunnels  (7-10-2014)
 • Veiligheidsfilosofie ondergronds light rail (3-6-2014)
 • Veiligheidsfilosofie ondergronds heavy rail (18-3-2014)
 • Optimalisatie hulpverlening weg en spoor (26-3-2013)
 • Voorlichting aan tunnelgebruiker (26-3-2013)
 • Inpassing van tunnels in stedelijk gebied (26-3-2013)
 • Leren van (bijna) incidenten (15-1-2013)
 • Ontwikkelingen wet- en regelgeving wegtunnels (4-9-2012)

De meeste presentaties, verslagen en andere documenten van de vroegere platformbijeenkomsten zijn niet publiekelijk toegankelijk.
>> Bekijk enkele openbare verslagen en downloads

Projecten

Vanuit het platform zijn er diverse projecten geïnitieerd: