Begeleidingscommissie instrumentarium SHA

Het COB-netwerk gaat de komende jaren bij tientallen tunnels een structural health analyse uitvoeren. Dit is een proces met kennisworkshops en praktisch onderzoek, waar veel informatie bij naar boven komt. Het doel is deze informatie te laten samenkomen in een centraal systeem, zodat er nieuwe inzichten ontstaan. Een begeleidingscommissie vanuit het COB-netwerk ziet erop toe dat een dergelijk instrumentarium voldoet aan de wensen van, en praktisch toepasbaar is voor beheerders, ingenieursbureaus en aannemers.

Aanpak vanaf 2022

Op basis van het uitgevoerde onderzoek (zie hieronder) wil het COB-netwerk de kennisborgingsmodellering verder uitwerken en komen tot een concreet, werkend systeem voor het samenbrengen van (monitorings)data en kennis. Hiertoe wordt een programma van eisen geformuleerd: wat moet het systeem kunnen, hoe zien de input en output eruit, welke randvoorwaarden gelden er, etc. Ook wordt er nagedacht over de implementatie (wordt het een uitvraag in de markt?) en het beheer (wie wordt de eigenaar?).

Om tot dit PvE te komen is het COB op zoek naar nieuwe leden voor de Begeleidingscommissie. Omdat een kennissysteem voor civieltechnische vraagstukken zich bevindt op het snijvlak van twee werelden (ICT en civiele techniek) zijn er in de Begeleidingscommissie instrumentarium ook verschillende typen deelnemers nodig. Te denken valt aan experts op het gebied van softwareontwikkeling, data-analyse, database- en/of kennissystemen of mens-machine-interactie en tunnelspecialisten met verstand van civieltechnische faalmechanismen, assetmanagement, tunnelbeheer- en onderhoud en/of monitoring.

Eerste fase afgerond

In 2020 en 2021 hebben TNO en Deltares onderzoek gedaan naar het instrumentarium. Er is een wetenschappelijke basis gelegd voor een kennissysteem dat vakkennis en informatie uit allerlei bronnen expliciet maakt, combineert en gemakkelijk op te halen maakt. Daarnaast is er een monitoring intake template ontwikkeld waarmee op systematische wijze een monitoringsplan kan worden opgesteld. Om de monitoring zelf te verbeteren is gewerkt aan data enhanced modeling: door meetdata op te nemen in een model kan de ontwikkeling van bijvoorbeeld vervormingen nauwkeuriger worden voorspeld. Het vierde deel van het instrumentarium richtte zich op kunstmatige intelligentie (AI). Er zijn bijvoorbeeld al verschillende computertechnieken die kunnen helpen bij het opsporen van lekken in tunnels. Daarnaast biedt AI een goed toekomstperspectief als er meer data beschikbaar komt van de SHA’s.

Tijdens het online congres Beyond a tunnel vision op 27 november 2020 presenteerden TNO en Deltares de eerste resultaten. Hiervoor werd een demonstratie geven aan Jan Slager (directeur V&R-programma Rijkswaterstaat) en Ron van den Ende (coƶrdinator landelijk tunnelbeheer Rijkswatersaat). De video hieronder geeft een samenvatting.
>> Introductie op demo (pdf, 477 KB)
>> Presentatie kennissysteem (pdf, 1.5 MB)
>> Presentatie monitoring intake template (pdf, 117 KB)
>> Presentatie data enhanced modeling (pdf, 820 KB)
>> Presentatie artificial intelligence (pdf, 660 KB)

Tijdens Tunneldag 2021

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Secretaris

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Lid kernteam
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Marije Nieuwenhuizen, rol: Lid kernteam

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Jonathan Nuttall, rol: Lid kernteam
Joost Breedeveld, rol: Lid kernteam

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid kernteam

K_Dekker bouw & infra b.v.

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Voorzitter

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Bert Schouws, rol: Lid kernteam

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Adri Vervuurt, rol: Lid kernteam
Agnieszka Bigaj-van Vliet, rol: Lid kernteam
Diego Allaix, rol: Lid kernteam
Esra Bektas, rol: Lid kernteam
Willy Peelen, rol: Lid kernteam