Renoveren kun je leren
Geleerde lessen:
  Geleerde lessen

  Participeren of contact opnemen?

  Hieronder vindt u links naar formulieren om maatregelen en suggesties in te dienen:

  >> Naar het formulier om maatregelen in te dienen
  >> Naar het formulier om overige suggesties in te dienen

  Wilt u bijdragen aan dit groeiboek? Heeft u een idee voor een nieuw onderwerp? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het COB per mail info@cob.nl of telefonisch 085 – 4862 410. We horen graag van u!

  Introductie

  Internationaal

  Ook andere landen kampen met renovatieopgaven. Een artikel in de Onderbouwing van september 2017 beschreef de problemen en oplossingen die Brussel heeft met de tunnels in de stad.
  >> Lees ‘Brusselse tunnels komende jaren grondig op de schop’

  Veel tunnels in Nederland bevinden zich tussen nu en tien jaar aan het einde van hun levensduur. Overige tunnels moeten slim worden onderhouden en worden aangepast aan de veranderende eisen van deze tijd. De instandhoudings- en renovatieopgave waar we ons voor geplaatst zien, roept talloze vragen op. Binnen het COB-netwerk proberen we hiervoor gezamenlijk kennis te ontwikkelen, te combineren en te benutten, onder andere via dit groeiboek ‘Renoveren kun je leren’.

  Veel partijen zijn al bezig met oplossingen. Zo werkt de Landelijke Tunnelregisseur (LTR) uit hoe renovatie en beheer zijn in te passen is in de Landelijke Tunnelstandaard (LTS). Het is belangrijk om bij de aanpak van niet-rijkstunnels van deze kennis te profiteren, zonder de eigenheid van die tunnels en hun omgeving te onderschatten. Omgekeerd kan Rijkswaterstaat gebruikmaken van de kennis die door niet-rijkstunneleigenaren wordt ontwikkeld. Uitwisseling van opgedane kennis en ervaring kan helpen om nieuwe processen efficiënter te laten verlopen en te zorgen voor slim beheer en onderhoud. Het gaat hierbij zowel om technische als om organisatorische aspecten. Binnen het COB proberen we alle lijntjes te laten samenkomen.

  Tunnelstandaard en de Velsertunnel

  Bij de renovatie van de Velsertunnel is het team van de Landelijk Tunnelregisseur vanaf de voorkant betrokken geweest. Het team heeft actief meegelopen, meegedacht en meegeholpen. Het team van de Velsertunnel heeft ook meegeholpen om de specifieke kenmerken van een renovatieproject goed uit te werken in de LTS.

  'Velsertunnel als voorbeeld'

  OTAR, het vakblad over beheer en onderhoud van infrastructuur en mobiliteit, publiceerde in februari 2017 een uitgebreid artikel over de renovatie van de Velsertunnel.
  >> Bekijk de pdf (630 KB)

  De start van het groeiboek
  Tijdens de voorbereiding op de renovatie van de Velsertunnel heeft het COB een evaluatie uitgevoerd. Daarbij is vooraf afgesproken dat de opgedane kennis en ervaring benut zouden mogen worden voor de BV Nederland. De evaluatie en de ervaringen van de Velsertunnel moeten dan ook gezien worden als een eerste best practice in een lange lijn van te renoveren tunnels in Nederland. De lessen die bij de evaluatie en door het project verzameld zijn, vormen de basis van dit groeiboek. Het boek zou toekomstige tunnelrenovatieprojecten moeten inspireren om niet alleen gebruik te maken van de ervaringen van de Velsertunnel, maar ook om zelf ‘leren’ op de agenda te zetten en hun ervaringen ook weer te delen met de BV Nederland. Zo zou ieder project zijn voordeel kunnen doen met de ervaringen van de Velsertunnel en andere (volgende) renovatieprojecten, en ook zelf weer nieuwe lessen/hoofdstukken kunnen toevoegen. Zo groeit het boek, zo groeit onze kennis, en zo wordt ieder renovatieproject een beetje beter. Renoveren kun je, denken wij, immers leren.

  Verantwoording

  De eerste versie van het groeiboek (oktober 2016) is samengesteld door het COB-expertteam in samenwerking met experts van het Projectteam Velsertunnel. De namen van alle betrokkenen vindt u in de bijlage Verantwoording.

  Groeiboek uitbreiden
  Nieuwe hoofdstukken voor het groeiboek komen tot stand door een samenwerking tussen een praktijkproject en het COB. Ieder renovatieproject is anders en heeft andere aandachtspunten. Het COB zal daarom altijd in overleg met de projectorganisatie (opdrachtgever en, indien bekend, de opdrachtnemer) kijken welke samenstelling en werkvorm het project het beste helpt. In principe gaat het altijd om een aantal workshops samen met het projectteam en als expertteam apart, verdieping door middel van documenten of interviews, en het in dialoog komen tot conclusies en aanbevelingen waarmee het project verder kan. Als laatste stap volgt altijd het veralgemeniseren van de kennis en ervaringen, liefst gekoppeld aan theoretische achtergrondinformatie, zodat de ervaring in een iets bredere context geplaatst wordt.

  Vanuit verschillende hoeken wordt nieuwe kennis verwacht. In het najaar van 2016 is er een expertteam samengesteld voor de renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam. Voor dit project combineren we de ervaringen uit de Renovatie Velsertunnel met een eerder traject rondom de aanbesteding van de renovatie van de Maastunnel (het KIS-project) en de toepassing van de maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels. Daarnaast is eind 2017 het tunnelprogramma van het COB-netwerk van start gegaan, waaraan ook renovatieprojecten deelnemen. Steeds zal bekeken worden hoe nieuw opgedane ervaringen en ontwikkelde kennis in het groeiboek verwerkt kan worden.